hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 11/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Ai được mua nhà ở xã hội? Giấy tờ chứng minh được mua nhà ở xã hội là gì?

Ai được mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành? Cần giấy tờ gì để chứng minh là đối tượng được mua nhà ở xã hội? Lưu ý gì khi mua nhà ở xã hội? Cùng giải đáp trong bài viết sau.

 
Mục lục bài viết
 • Ai được mua nhà ở xã hội theo quy định hiện nay?
 • Nhà ở xã hội dành cho đối tượng nào hiện nay?
 • Giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội gồm những gì?
 • Đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội có được vay vốn mua nhà lãi suất thấp không?
 • Một số điều cần biết trước khi mua nhà ở xã hội là gì?

Ai được mua nhà ở xã hội theo quy định hiện nay?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi đối tượng nào là người được quyền mua nhà ở xã hội hiện nay?

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để chứng minh quyền được mua nhà ở ở xã hội?

Chào bạn, khách hàng, đối tượng có nhu cầu mua bán nhà ở xã hội hiện nay được đánh giá là rất tiềm năng.

Tuy nhiên, trước khi mua bán nhà ở xã hội thì cần xác định đối tượng nào được mua nhà ở xã hội/ai được mua nhà ở xã hội, điều kiện về giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng được mua gồm có gì.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, thông tin bạn cung cấp, chúng tôi giải đáp như sau:

Nhà ở xã hội dành cho đối tượng nào hiện nay?

Ai được mua nhà ở xã hội, đối tượng này có gồm những người thỏa mãn điều kiện gì là vấn đề đầu tiên mà bạn cần phải tìm hiểu trước khi thực hiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đó, Điều 49 Luật Nhà ở 2014 quy định 10 đối tượng được quyền mua nhà ở xã hội gồm có người có thu nhập nhấp, người nghèo… (thường là những người có điều kiện kinh tế, thu nhập thấp hơn so với mức bình quân của xã hội, những người được hưởng chính sách ưu tiên).

Cụ thể các đối tượng này là:

Thứ nhất, là người có công với cách mạng theo pháp luật về người có công;

Thứ hai, là hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo ở nông thôn;

Thứ ba, là hộ gia đình ở nông thôn mà thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai/hoặc biến đổi khí hậu;

Thứ tư, là những người có thu nhập thấp/hoặc là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở đô thị;

Thứ năm, là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (đối tượng này đang chiếm số đông khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư);

Thứ sáu, là sĩ quan/hoặc hạ sĩ quan nghiệp vụ/hoặc hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật/hoặc là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan/đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Thứ bảy, những người là cán bộ/hoặc công chức/hoặc viên chức theo pháp luật về công chức, viên chức, cán bộ;

Thứ tám, người được ưu tiên mua nhà ở xã hội là người đã trả lại nhà ở công vụ theo khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014 (gồm người không đủ điều kiện được thuê nhà/người chuyển đi nơi khác/hoặc người có hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà ở công vụ, sử dụng nhà ở công vụ mà thuộc diện bị thu hồi);

Thứ chín, là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề/hoặc là học sinh trường dân tộc nội trú công lập (đối tượng này được sử dụng nhà ở xã hội trong thời gian học tập của mình);

Thứ mười, là hộ gia đình, cá nhân mà thuộc diện bị thu hồi đất, đồng thời, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở và chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở;

Như vậy, với câu hỏi ai được mua nhà ở xã hội đã được chúng tôi giải đáp ở trên.

Theo đó, Luật Nhà ở 2014 quy định có 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, một trong số những chính sách đó là mua nhà ở xã hội.

Để được mua nhà ở xã hội thì ngoài điều kiện thuộc đối tượng được mua thì những người này còn phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh được quyền mua như phần trình bày dưới đây của chúng tôi.

Pháp luật hiện hành quy định ai được mua nhà ở xã hội?Pháp luật hiện hành quy định ai được mua nhà ở xã hội?

Giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội gồm những gì?

Căn cứ khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, giấy tờ để chứng minh ai được mua nhà ở xã hội/đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm 4 loại chính là:

 • Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BXD;

 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua;

 • Giấy tờ chứng minh về thực trạng nhà ở;

 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú;

 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập;

Chi tiết gồm các loại giấy tờ sau đây:

Loại giấy tờ

Mô tả

Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Mẫu số 01, phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BXD

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua

 • Tùy thuộc từng đối tượng thuộc một trong số mười đối tượng luật định mà cần các loại giấy tờ tương ứng như sau:

 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công và xác nhận về thực trạng nhà ở, xác nhận về việc chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở;

 • Giấy tờ xác nhận về đối tượng thuộc các ngành công an nhân dân, quân đội nhân dân do tổ chức, đơn vị nơi họ công tác cấp;

 • Xác nhận về đối tượng là học sinh, sinh viên… của cơ sở đào tạo;

 • Văn bản xác nhận là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

 • Bản sao có chứng thực danh sách thu hồi đất ở, nhà ở của cơ quan có thẩm quyền, trong đó, có tên của người đề nghị mua nhà ở xã hội;

 • Giấy tờ chứng minh đăng ký thường trú tại cấp tỉnh nơi có dự án nhà ở xã hội/hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên;

 • …;

Giấy tờ chứng minh về thực trạng nhà ở

 • Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà ở công vụ trong trường hợp đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định;

 • Xác nhận của cơ sở đào tạo tại nơi đối tượng đang học tập về việc chưa được thuê nhà ở tại nơi học tập;

 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc người có nhà đất bị thu hồi mà chưa được bồi thường bằng nhà ở/đất ở tái định cư;

 • Giấy tờ xác nhận về thực trạng nhà ở chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ đăng ký thường trú/hoặc đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên;

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú

 • Văn bản xác nhận nơi cư trú/hoặc bản sao hộ khẩu tập thể tại địa phương nơi đăng ký mua nhà ở xã hội;

 • Giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại nơi có dự án xây dựng nhà ở xã hội;

Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

 • Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên;

 • Văn bản kê khai về mức thu nhập của mình (tờ khai thuế thu nhập cá nhân);

Lưu ý: 

 • Khi thực hiện xác nhận về thực trạng nhà ở, đối tượng được sử dụng mẫu đơn số 02, số 03, số 04, số 05, số 06, số 07 Phụ lục I, Thông tư 09/2021/TT-BXD để đề nghị Ủy ban nhân dân, cơ quan đơn vị có thẩm quyền xác nhận;

 • Sử dụng mẫu giấy xác nhận về thu nhập là mẫu số 08, phụ lục I ban hành tại Thông tư 09/2021/TT-BXD;

Như vậy, để chứng minh cho vấn đề ai được mua nhà ở xã hội cần sử dụng các tài liệu, giấy tờ như chúng tôi đã nêu trên.

Đối tượng được mua nhà ở xã hội cần chủ động chuẩn bị tài liệu, giấy tờ để được thuận lợi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hộiGiấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội 

Đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội có được vay vốn mua nhà lãi suất thấp không?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi đang tìm hiểu về điều kiện, giá, hồ sơ mua nhà xã hội tại nơi làm việc của mình.

Tuy nhiên, giá mua mà tôi được biết từ chủ đầu tư vượt quá khả năng tài chính của mình.

Nhân viên bên ấy nói với tôi rằng có thể vay vốn, thế chấp nhà ở xã hội để mua nhà theo chính sách ưu đãi của nhà nước.

Xin hỏi, việc mua nhà ở xã hội giống như trường hợp của tôi có thể được vay vốn với lãi suất thấp hơn so với bình thường không?

Mức lãi suất này là bao nhiêu?

Chào bạn, vấn đề ai được mua nhà ở xã hội đã được trả lời ở trên.

Sau khi xác định được đối tượng được mua nhà ở xã hội thì nhiều người quan tâm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội mà đối tượng này được vay là bao nhiêu.

Theo quy định hiện hành, mức lãi suất này chính là lãi suất cho vay tại Ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại.

Cụ thể mức lãi suất này được xác định như sau:

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách: 4,8%/năm (Căn cứ Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ);

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại một số ngân hàng thương mại Nhà nước và các ngân hàng thương mại khác: Được áp dụng theo quy định tại Công văn số 2308/NHNN-TD ngày 1/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

 • Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank: 8,2%/năm trong thời hạn 5 năm (thời điểm giải ngân áp dụng từ 1/4/2023 đến hết 31/12/2030);

  • Từ 1/7/2023, cứ 6 tháng, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố mức lãi suất 1 lần;

  • Sau thời hạn 31/12/2030, lãi suất của khoản vay được áp dụng theo thỏa thuận của các bên;

 • Các ngân hàng thương mại còn lại: Lãi suất theo thỏa thuận, phù hợp quy định của pháp luật;

Từ các quy định nêu trên, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng thương mại Nhà nước là mức lãi suất ưu đãi (4,8%/năm hoặc thấp hơn từ 1,5%-2%/năm so với các khoản vay khác).

Để được hỗ trợ thì những người này phải đáp ứng những điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, ai được mua nhà ở xã hội, người này được mua nhà ở với lãi suất thấp hay không là câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp ở trên.

Theo đó, mức lãi suất này được hiểu là mức lãi suất ưu đãi áp dụng cho người vay tại các ngân hàng và thấp hơn so với lãi suất của các khoản vay khác cùng thời hạn.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hộiLãi suất vay mua nhà ở xã hội

Một số điều cần biết trước khi mua nhà ở xã hội là gì?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi việc mua nhà ở xã hội cần chú ý đến một số vấn đề gì nếu như đối tượng mua là công an?

Được mua nhà ở xã hội cho công nhân trong trường hợp nào? Cần điều kiện gì?

Chào bạn, ngoài vướng mắc về ai được mua nhà ở xã hội thì đối tượng được quyền mua nhà ở xã hội cũng quan tâm đến một số vấn đề như công an, công nhân được mua nhà ở xã hội khi có giấy tờ gì, điều kiện nào, mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm theo thủ tục gì, mua nhà ở xã hội với giá nào...

Chi tiết vướng mắc của bạn được chúng tôi giải đáp ở dưới đây.

Công an mua nhà ở xã hội cần hồ sơ gì?

Công an là một trong số những đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo đó, để chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, công an (gồm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân) cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở xã hội (đơn đăng ký mua nhà ở xã hội), mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BXD;

 • Văn bản xác nhận về đối tượng do cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc, công tác (mẫu số 03, phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BXD);

 • Văn bản xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đăng ký thường trú/hoặc tạm trú từ một năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (mẫu sử dụng là mẫu số 03, phụ lục I, ban hành tại Thông tư 09/2021/TT-BXD);

 • Văn bản xác nhận về việc đăng ký hộ khẩu thường trú tại cấp tỉnh nơi có nhà ở;

  • Nếu không có thường trú thì phải có văn bản xác nhận đăng ký tạm trú và văn bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại khu vực cấp tỉnh nơi có dự án nhà ở xã hội;

 • Văn bản xác nhận về việc không thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

Như vậy, bên cạnh câu hỏi ai được mua nhà ở xã hội, thì phải có hồ sơ gì để chứng minh được mua nhà ở xã hội cũng là câu hỏi mà các chiến sĩ, sĩ quan…thuộc công an nhân dân cần quan tâm, chuẩn bị.

Chỉ khi có đầy đủ hồ sơ thì công an mới có thể tham gia nộp, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định.

Điều kiện mua nhà ở xã hội của công anĐiều kiện mua nhà ở xã hội của công an

Khi nào được mua nhà ở xã hội cho công nhân?

Khi nào được mua nhà ở xã hội, ai được mua nhà ở xã hội dành cho công nhân là vấn đề mà đông đảo lực lượng lao động, đặc biệt là công nhân quan tâm, tìm hiểu.

Căn cứ thực tế, quy định pháp luật về nhà ở, được mua nhà ở xã hội cho công nhân khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Một là, nếu mua trực tiếp từ chủ đầu tư

 • Thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội cho công nhân/nhà ở xã hội;

 • Có đủ các điều kiện về tạm trú, thường trú, nhà ở… tại từng thời kỳ, từng khu vực theo quy định pháp luật;

 • Có hồ sơ chứng minh đủ điều kiện mua;

 • Có dự án nhà ở xã hội để bán tại nơi có thường trú, tạm trú;

 • Được xét duyệt hồ sơ với số điểm được chấm đủ để mua nhà ở thuộc dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân;

 • Thực hiện thủ tục mua nhà, hoàn thành đúng, đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước;

Hai là, nếu mua trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua với chủ đầu tư

 • Là đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội theo quy định;

 • Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không mua lại nhà ở xã hội được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở;

 • Khi thực hiện mua bán, thỏa mãn các điều kiện về giá mua, thủ tục mua và thực hiện sang tên luật định;

Ba là, nếu mua sau thời hạn 5 năm, kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua với chủ đầu tư

 • Thỏa thuận được với bên bán về các điều khoản của hợp đồng mua bán;

 • Đóng tiền sử dụng đất, các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác theo quy định pháp luật đầy đủ;

 • Thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự mua bán nhà ở xã hội theo pháp luật về công chứng, chứng thực, pháp luật về đất đai, nhà ở;

Như vậy, ai được mua nhà ở xã hội của công nhân, mua thế nào là hai trong số những vấn đề mà người mua nhà, người bán nhà xã hội cần tìm hiểu trước khi thực hiện.

Quy định hiện hành cho phép những người thuộc đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở được quyền mua nhà ở xã hội dành cho công nhân hoặc bất kỳ người nào có nhu cầu, tùy thuộc thời điểm mua bán, chi tiết như chúng tôi đã trình bày.

Điều kiện để người có thu nhập thấp mua nhà ở xã hộiĐiều kiện để người có thu nhập thấp mua nhà ở xã hội 

Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có là nhà ở xã hội không?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có phải là loại nhà ở xã hội thông thường không?

Phải đáp ứng điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp?

Chào bạn, ai được mua nhà ở xã hội, nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có đặc điểm gì là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả.

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi giải đáp như sau:

Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có khác nhà ở xã hội không?

Trước hết, nhà ở xã hội được hiểu là loại nhà ở được Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở (khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014).

Pháp luật về nhà ở hiện hành không định nghĩa nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.

Thay vào đó, nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp là tên thường gọi của nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở đã nêu trên.

Sở dĩ nhà ở xã hội có tên thường gọi như vậy là bởi vì loại nhà ở này được ưu tiên xây dựng, bán cho người có thu nhập thấp trong xã hội, hoặc những người được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở theo pháp luật về nhà ở.

Người mua phải cần tới những chính sách hỗ trợ của Nhà nước như là đối tượng ưu tiên/hưởng chính sách hỗ trợ, được vay vốn ưu đãi.. thì mới mua được nhà và mới được mua, thuê, thuê mua loại nhà này.

Nói cách khác, nhà ở xã hội, nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp đều là từ dùng để gọi tên nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp cũng có thể là nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ,... (phần nhiều là nhà chung cư).

Không chỉ người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội nhận được những ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội về chính sách giá mua, lãi suất vay mua nhà… mà chủ đầu tư nhà ở xã hội cũng được nhận một số ưu đãi.

Những ưu đãi này bao gồm ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, chính sách đầu tư, vị trí đầu tư, lãi suất huy động vốn thực hiện dự án đầu tư,...

Do dự án xây dựng nhà ở xã hội thường có lợi nhuận không cao, khả năng thu hồi vốn chậm trong khi nhu cầu lại không nhỏ, nên hiện nay, Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ, biện pháp kích cầu để khuyến khích đầu tư xây dựng cho phân khúc thị trường bất động sản này.

Điều này cũng có nghĩa rằng, ngoài việc tìm hiểu thông tin về điều kiện được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội thì các đối tượng có thu nhập thấp cũng nên tìm hiểu các chính sách hỗ trợ đối với chủ đầu tư hiện nay để chủ động tìm kiếm những dự án có khả năng mua của mình.

Như vậy, bên cạnh câu hỏi ai được mua nhà ở xã hội thì câu hỏi về điều kiện, loại nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp là gì cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Theo đó, pháp luật về nhà ở không định nghĩa nhà ở dành cho người có thu nhập thấp mà thực tế, đây là tên gọi khác của nhà ở xã hội.

Điều kiện để được mua nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp gồm những gì sẽ được chúng tôi trình bày ở phần dưới.

Điều kiện bán nhà ở xã hộiĐiều kiện bán nhà ở xã hội 

Điều kiện mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là gì?

Giải đáp cho câu hỏi điều kiện mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp chính là trả lời cho các vấn đề ai được mua nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, hồ sơ, thủ tục mua như thế nào.

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp chính là tên gọi khác của nhà ở xã hội, do vậy các điều kiện để được mua loại nhà này như sau:

 • Đối tượng được mua: Là các đối tượng được quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014 như công nhân, người lao động… như chúng tôi đã phân tích;

 • Điều kiện được mua: Thuộc đối tượng được mua, chưa có nhà ở xã hội tại nơi sinh sống, có đăng ký thường trú ở tại cấp tỉnh nơi có nhà ở xã hội, … theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở;

 • Thủ tục mua nhà ở xã hội: Nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội (trong đó có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua) tới chủ đầu tư, ký hợp đồng mua bán nhà ở, cấp sổ hồng cho khách hàng/người mua nhà ở xã hội;

Ngoài ra, người mua nhà ở xã hội còn cần phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Như vậy, giải đáp các câu hỏi như ai được mua nhà ở xã hội có thu nhập thấp, hồ sơ, giấy tờ nào chứng minh là đối tượng mua, có thỏa mãn các điều kiện về nơi ở, thu nhập,...để mua nhà ở xã hội hay không… chính là trả lời cho câu hỏi điều kiện mua nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.

Đây cũng chính là các điều kiện mua nhà ở xã hội như chúng tôi đã trình bày ở các phần trên.
Trên đây là giải đáp thắc mắc về ai được mua nhà ở xã hội? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

X