hieuluat

Bảo hiểm

Người nghỉ chờ hưu có phải đóng BHXH không?

Người nghỉ chờ hưu có phải đóng BHXH không?

Những người trong thời gian chờ nghỉ hưu có phải tiếp tục đóng BHXH không? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình đối với BHXH trong giai đoạn quan trọng này của cuộc đời.

Gian lận bảo hiểm y tế bị xử phạt như thế nào?

Gian lận bảo hiểm y tế bị xử phạt như thế nào?

Việc tham gia bảo hiểm y tế không còn là điều xa lạ đối với nhiều người. Trên thực tế có nhiều người lợi dụng thực hiện thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế để trục lợi. Bài viết này sẽ làm rõ mức xử phạt đối với hành vi gian lận bảo hiểm.

X