hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 15/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần là khoản trợ cấp giúp một số người lao động trang trải cuộc sống khi khó khăn. Vậy trong trường hợp lao động nữ có bầu thì chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không? Họ sẽ được hỗ trợ thế nào?

Mục lục bài viết
  • Chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không?
  • Cách tính BHXH 1 lần có nghỉ thai sản
  • Lãnh tiền bảo hiểm xã hội có bị trừ tiền thai sản không?
Câu hỏi: Tôi sắp sinh con và có dự định rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Hieuluat cho tôi hỏi liệu trong thời gian nghỉ thai sản ở nhà, tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không? Lãnh tiền bảo hiểm xã hội thì có bị trừ tiền thai sản không?

Chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không?

Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ cũng được tính để giải quyết chế độ hưởng BHXH 01 lần vì những lý do sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 và khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian tham gia BHXH. Lúc này, cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Ngoài ra, căn cứ nội dung khoản 2 Điều 60 Luật BHXH 2014, mức hưởng BHXH 01 lần được tính dựa trên số năm người lao động đã đóng BHXH.

Như vậy đối với câu hỏi chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không thì câu trả lời là có.

Cách tính BHXH 1 lần có nghỉ thai sản

Số tiền BHXH 01 lần mà lao động nữ được nhận sẽ được tính theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức hưởng

=

(1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014)

+

(2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH năm 2014 trở đi)

Trong đó:

- Mbqtl chính là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và được tính theo công thức:

Mbqtl

=

(Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)

:

Tổng số tháng đóng BHXH

- Nếu người lao động có thời gian đóng BHXH trước năm 2014 thì mức hưởng BHXH 1 lần cho khoảng thời gian đó bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

- Nếu người lao động có thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi thì mức hưởng BHXH 1 lần cho khoảng thời gian đó bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH hiện nay sẽ được áp dụng theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,26

4,46

4,22

4,09

3,80

3,64

3,70

3,71

3,57

3,46

3,21

2,96

2,76

2,55

2,07

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mức điều chỉnh

1,94

1,77

1,50

1,37

1,28

1,23

1,23

1,19

1,15

1,11

1,08

1,05

1,03

1,00

1,00

Chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không?

Chế độ BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không?

Lãnh tiền bảo hiểm xã hội có bị trừ tiền thai sản không?

Có thể khẳng định, lãnh tiền bảo hiểm xã hội sẽ không bị trừ tiền thai sản.

Theo nội dung khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014, chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần là việc nhà nước chi trả một khoản tiền nhất định cho người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia nữa và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu.

Chế độ này sẽ áp dụng cho một số đối tượng như:

- Người lao động đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ thời gian 20 năm đóng BHXH;

- Lao động nữ hoạt động chuyên trách/không chuyên trách tại địa phương chưa đủ 15 năm tham gia BHXH;

- Người lao động có ý định đi định cư nước ngoài;

- Người lao động mắc một trong số những căn bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng như: HIV/AIDS, ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng…;

- Người lao động được quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014 khi xuất ngũ, phục viên hoặc thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Tiền BHXH 1 lần sẽ được cơ quan bảo hiểm trích từ quỹ hưu trí, tử tuất.

Mặt khác, chế độ thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm đảm bảo thu nhập, sức khỏe cho lao động nữ có con và cho lao động nam có vợ sinh con. Tiền chi trả cho lao động nữ mang thai sẽ được trích từ quỹ thai sản.

Như vậy, bảo hiểm thai sản và bảo hiểm BHXH 1 lần thuộc 2 chế độ khác nhau nên việc lãnh tiền bảo hiểm xã hội sẽ không bị trừ tiền thai sản.

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp liên quan đến vấn đề BHXH 1 lần có tính thời gian thai sản không. Nếu còn câu hỏi khác, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được hỗ trợ tiếp.

Có thể bạn quan tâm

X