hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chồng mất, bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung?

Bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất không? Thủ tục nhận thừa kế tài sản khi chồng mất như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé.

 

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, chồng mất thì bố mẹ chồng có được chia tài sản thừa kế là tài sản chung với vợ không?

Thủ tục nhận thừa kế tài sản khi chồng mất được thực hiện như thế nào?

Chào bạn, bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất hay không, chia thừa kế như thế nào là những vướng mắc được chúng tôi giải đáp như dưới đây:

Bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất không?

Trước hết, cá nhân có quyền lập di chúc định đoạt tài sản của mình hoặc để lại tài sản để chia thừa kế theo pháp luật (Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015).

Phần tài sản được định đoạt, để lại thừa kế là phần sở hữu của người chồng trong khối tài sản chung với người vợ.

Từ căn cứ trên và thông tin bạn cung cấp, suy ra, tài sản mà chồng bạn để lại có thể được chia thừa kế theo pháp luật hoặc chia thừa kế theo di chúc.

Trong đó, phần tài sản được chia thừa kế theo pháp luật là phần tài sản không có trong di chúc hoặc có trong di chúc nhưng phần di chúc đó không có hiệu lực pháp lý.

Căn cứ Điều 626, Điều 644, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, bố mẹ chồng vẫn có thể được quyền hưởng di sản thừa kế từ chồng bạn, trừ trường hợp họ từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản.

Lý do cụ thể như sau:

Một là, đối với phần tài sản được chia thừa kế theo di chúc

 • Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, một trong số những quyền của người để lại di chúc là quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

 • Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu bố mẹ chồng của bạn được chồng bạn ghi nhận trong di chúc thì họ có quyền nhận thừa kế theo di chúc;

  • Nếu chồng bạn truất quyền hưởng thừa kế của bố mẹ chồng bạn hoặc không ghi nhận trong di chúc thì bố mẹ chồng bạn được hưởng di sản theo pháp luật (lý do hưởng được chúng tôi trình bày phía dưới) hoặc hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc;

  • Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định bố mẹ của người để lại di chúc là những người được hưởng di sản không phụ thuộc nội dung di chúc nếu như họ không được ghi nhận trong di chúc hoặc được nhận theo di chúc nhưng ít hơn ⅔ một suất thừa kế nếu chia theo pháp luật;

Vậy nên, nếu chồng bạn không ghi nhận bố mẹ chồng trong di chúc hoặc thậm chí là truất quyền hưởng thừa kế của bố mẹ chồng bạn thì họ vẫn là người được nhận thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc.

Bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất không?Bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất không?

Hai là, đối với phần tài sản được chia thừa kế theo pháp luật

 • Bố mẹ chồng của bạn là những người thuộc hàng thừa kế thứ 1 của chồng bạn theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, do đó, họ có quyền được nhận phần di sản thừa kế được chia theo pháp luật;

 • Ngoại lệ, bố mẹ chồng bạn không được nhận thừa kế theo pháp luật nếu họ từ chối nhận di sản hoặc họ không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Tóm lại, chồng mất, bố mẹ chồng được quyền hưởng di sản thừa kế từ chồng theo di chúc hoặc hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc nếu tài sản được chia theo di chúc, trừ trường hợp bố mẹ chồng từ chối nhận di sản.

Nếu tài sản được chia theo pháp luật, bố mẹ chồng được hưởng di sản thừa kế theo hàng thừa kế, trừ trường hợp từ chối nhận di sản hoặc không được quyền nhận di sản.

Hay, với câu hỏi bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất hay không cần xác định theo tài sản được chia theo di chúc hay pháp luật và bố mẹ chồng có từ chối, có thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản hay không.

 

Thủ tục sang tên sổ đỏ khi chồng chết như thế nào?

Câu hỏi bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất hay không đã được chúng tôi giải đáp ở trên.

Vậy, thủ tục phân chia được tiến hành như thế nào, căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật về công chứng, chứng thực, các bước tiến hành như sau:

 • Họp mặt những người được nhận di sản, lập biên bản về nội dung của buổi họp mặt;

 • Lập văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản;

 • Thực hiện sang tên tài sản đối với tài sản phải đăng ký hoặc nhận tài sản thừa kế theo thỏa thuận;

Chi tiết, công việc thực hiện trong từng bước nhận thừa kế được tiến hành như sau:

Bước 1: Họp mặt những người được nhận di sản, lập biên bản về nội dung của buổi họp mặt

 • Đây là thủ tục không bắt buộc đối với người hưởng di sản thừa kế nhưng những người nhận di sản nên thực hiện để có sự thống nhất trong cách phân chia, hoặc cử người quản lý di sản (nếu có);

Thủ tục chia tài sản thừa kế khi chồng mấtThủ tục chia tài sản thừa kế khi chồng mất

Bước 2: Lập văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật

 • Đối với tài sản thừa kế là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì đây là thủ tục bắt buộc và văn bản này phải được công chứng hoặc chứng thực;

 • Đối với các trường hợp còn lại, việc lập văn bản khai nhận di sản/thỏa thuận phân chia di sản là không bắt buộc nhưng nên lập để làm căn cứ xác định việc phân chia;

Bước 3: Thực hiện sang tên tài sản đối với tài sản phải đăng ký hoặc nhận tài sản thừa kế theo thỏa thuận

 • Thực hiện thủ tục đăng ký sang tên đối với tài sản phải đăng ký;

 • Và phân chia tài sản theo thỏa thuận đối với tài sản không phải đăng ký;

Như vậy, câu hỏi bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất không, thủ tục thực hiện phân chia như thế nào đã được chúng tôi giải đáp ở trên.

Theo đó, bố mẹ chồng có thể được hưởng di sản thừa kế từ chồng, kể cả phân chia theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Khi nhận thừa kế, các bên thực hiện thủ tục nhận theo trình tự chúng tôi đã trình bày.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về bố mẹ chồng có được chia thừa kế tài sản chung khi chồng mất? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X