hieuluat
Chia sẻ email

Danh sách các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024

Ngày 01/7/2024 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam khi nhiều bộ luật hiện hành chính thức hết hiệu lực. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các thay đổi quan trọng trong hệ thống pháp luật từ ngày 01/7/2024.

Câu hỏi: Tôi nghe nói rằng từ ngày 01/7/2024 sẽ có nhiều văn bản luật hết hiệu lực và được thay thế bởi các luật mới. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân? Có những luật cụ thể nào được thay thế và chúng có những điểm mới nào quan trọng? Tôi cần lưu ý điều gì để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh những vi phạm không đáng có? Xin cảm ơn Luật sư.

Các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024

Các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024

Các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, một số luật tại Việt Nam sẽ chính thức hết hiệu lực và được thay thế bởi các luật mới nhằm cải thiện và cập nhật hệ thống pháp luật. Dưới đây là các luật sẽ chính thức hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024:

1. Luật Các tổ chức tín dụng 2010

- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Luật gồm 10 chương và 63 điều luật quy định về hoạt động và tổ chức, thành lập của các tổ chức tín dụng nói chung trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Luật Căn cước công dân 2014 

- Luật Căn cước công dân 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014.

- Luật gồm 6 chương và 39 điều luật quy định về căn cước công dân, quản lý sử dụng thẻ căn cước công dân cũng như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Luật Tài nguyên nước 2012

- Luật Tài nguyên nước 2012 được Quốc hội thông qua ngày 21/06/2012.

- Luật gồm 9 chương và 79 điều luật quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên nước, và phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại gây ra cho nước.

4. Luật Viễn thông 2009

- Luật Viễn thông 2009 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009.

- Luật Viễn thông 2009 gồm 10 chương và 63 điều luật quy định về hoạt động liên quan đến lĩnh vực viễn thông.

5. Luật Giao dịch điện tử 2005

- Luật Giao dịch điện tử 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

- Luật gồm 8 chương và 54 điều luật quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác

6. Luật Hợp tác xã 2012 

- Luật Hợp tác xã 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012.

- Luật gồm 9 chương và 64 điều luật quy định về việc thành lập, tổ chức và điều hành các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong các ngành và lĩnh vực kinh tế.

7. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  2010 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010.

- Luật gồm 6 chương và 51 điều luật quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và nhà kinh doanh, và trách nhiệm quản lý của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Luật Giá 2012

- Luật Giá 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012.

- Luật này bao gồm 5 chương và 48 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực giá, cũng như các hoạt động liên quan đến quản lý và điều tiết giá của Nhà nước.

Những thay đổi này phản ánh nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc cập nhật và hoàn thiện khung pháp lý để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024 được thay thế bởi Luật nào?

Các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024 được thay thế bởi Luật nào?

Các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024 được thay thế bởi Luật nào?

Dưới đây là một số luật quan trọng sẽ hết hiệu lực và luật mới thay thế:

1. Luật Tài nguyên nước 2012 sẽ hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Tài nguyên nước 2023. Luật mới này cập nhật và bổ sung các quy định nhằm bảo vệ và quản lý tài nguyên nước hiệu quả hơn.

2. Luật Hợp tác xã 2012 sẽ hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Hợp tác xã 2023. Luật mới quy định chi tiết hơn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 sẽ được thay thế bởi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Luật mới tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế và công nghệ phát triển.

4. Luật Giá 2012 sẽ hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Giá 2023. Luật mới điều chỉnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá, cũng như các biện pháp bình ổn giá để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

5. Luật Căn cước công dân 2014 sẽ được thay thế bởi Luật Căn cước 2023. Một trong những thay đổi quan trọng là không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân còn hạn sử dụng sang thẻ Căn cước mới từ ngày 01/7/2024.

6. Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được thay thế bởi Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Theo đó, Luật mới có các quy định mới về xét duyệt hồ sơ vay tiêu dùng, Cấm bán bảo hiểm phi nhân thọ đi kèm khoản vay và giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.

7. Luật Giao dịch điện tử 2005 được thay thế bởi Luật Giao dịch điện tử 2023, theo đó Luật mới có quy định chi tiết về hợp đồng điện tử, quy định về nâng cao trách nhiệm của chủ sở hữu trang thông tin điện tử; thanh toán điện tử,...

8. Luật Viễn thông 2009 được thay thế bởi Luật Viễn thông 2023. Luật mới quy định chi tiết về quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý và quy định về việc cấp phép, quản lý, sử dụng hạ tầng viễn thông, đảm bảo an ninh, an toàn mạng lưới viễn thông.

Trên đây là những thông tin về các luật hết hiệu lực từ 01/7/2024 gửi đến bạn đọc.

Gọi ngay cho các chuyên viên pháp lý của chúng tôi theo số  1900.6199 để được giải đáp, hỗ trợ nếu có vướng mắc về các quy định của pháp luật

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X