hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 30/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điền mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp thế nào cho chuẩn?

Ngoài hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải khai và nộp mẫu 16 cho trung tâm dịch vụ việc làm. Vậy mẫu 16 là gì? Cách điền mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp chuẩn?

Mục lục bài viết
 • Mẫu 16 bảo hiểm thất nghiệp là gì? Lấy ở đâu?
 • Cách điền Mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp chuẩn
 • Có thể gửi Mẫu 16 qua bưu điện không?

Mẫu 16 bảo hiểm thất nghiệp là gì? Lấy ở đâu?

Câu hỏi: Tôi nghe nói sau khi nộp hồ sơ xin nhận trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng phải điền vào cả mẫu 16 để gửi trung tâm dịch vụ việc làm. Mẫu 16 này là giấy tờ gì thế ạ? Tôi có thể lấy nó ở đâu? Mong Hieuluat giải đáp giúp tôi.

Chào bạn, Mẫu 16 mà bạn nhắc tới là mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm mới nhất theo Thông t­ư 28/2015/TT-BLĐTBXH (Thông tư 28).

Mẫu văn bản này được sử dụng nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, bởi theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm 2013 được hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 10 Thông tư 28, hằng tháng người lao động phải điền và nộp cho cơ quan bảo hiểm được nhận các khoản bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ: …….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…..

Tên tôi là: ..................... Sinh ngày  ...... / ..... / ........

Số chứng minh nhân dân: .........................................

Ngày cấp: ….…/……../….…. nơi cấp: .......................

Chỗ ở hiện nay: .........................................................

Số điện thoại : .............................................................

Theo Quyết định số ....... ngày .../ .../.... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp... tháng, kể từ ngày .../.../.... đến ngày .../.../.... tại…..

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

..................................................................

.................................................................

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

................................................................

................................................................

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

.......................................................................................

…………………………………………………………………

Tình trạng việc làm hiện nay:

 Không có việc làm. Công việc muốn tìm:..................................

 Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm:

………………………………………………………..

………………………………………………………….

 Chưa tìm việc làm. Lý do: …………………………………

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản, lớn tuổi.) .....................................

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày ....... tháng ..... năm 202..

Người thông báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

       

Ghi chú:  Người lao động kê khai không đúng sự thật khi thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ, bị thu hồi tiền TCTN đã nhận và không được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Bạn có thể lấy Mẫu 16 tại:

- Thông tư 28 (phần Phụ lục);

- Website của trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương (ví dụ: vieclamhcm.net…);

- Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn nộp hồ sơ.

Cách điền Mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp chuẩn

Câu hỏi: Anh/chị hướng dẫn em cách điền Mẫu tìm kiếm việc làm được không ạ? Khi điền thì em có cần lưu ý những điều gì không ạ?

Chào bạn, Thông báo tìm kiếm việc làm tuy không khó kê khai nhưng trong quá trình thực hiện bạn cần lưu ý một số vấn đề. Bạn có thể tham khảo cách điền Mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp dưới đây:

Mẫu 16 thông báo tìm kiếm việc làm

Cách điền mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp (2)

1 - Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ: ghi tương ứng với lần mà bạn nhận trợ cấp (Ví dụ: Nếu là lần đầu làm đơn thì ghi số 1, lần thứ hai thì ghi số 2);

2- Kính gửi Trung tâm dịch vụ việc làm: ghi rõ thông tin (Ví dụ: Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội);

3 - Số chứng minh nhân dân: Trong trường hợp bạn sử dụng căn cước công dân thì vẫn có thể ghi số, ngày cấp, nơi cấp tại phần này.

4 - Số điện thoại: Ghi 01 số duy nhất. Số này phải là số điện thoại di động của chính bạn hoặc số di động thường sử dụng nhất trong trường hợp có nhiều thuê bao.

5 - Theo Quyết định số …. :

 • Điền số của Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời hạn được ghi trong Quyết định này. Ví dụ, Quyết định số 0202/SLĐTBXH-TCTN ngày ….;
 • Thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp: ghi theo Quyết định hưởng trợ cấp;
 • Trường hợp điền Mẫu 16 lần đầu khi chưa nhận được kết quả hưởng trợ cấp thì để trống phần này.

6 - Điền ngày được hưởng trợ cấp có trong Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

7 - Áp dụng cho trường hợp người lao động đã nộp đơn xin việc đến một hoặc nhiều đơn vị sử dụng lao động và vẫn đang chờ kết quả.

Ví dụ:

 • Tên đơn vị: Công ty XYZ;
 • Địa chỉ: 123 phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
 • Người liên hệ: Anh/Chị …. - Trưởng phòng Nhân sự (SĐT: ……);
 • Vị trí công việc dự tuyển: nhân viên bán hàng;
 • Kết quả: đang chờ phỏng vấn/đang chờ kết quả phỏng vấn/….

*Lưu ý: Kê khai đúng tình trạng thực tế.

8 - Dành cho người chưa nộp hồ sơ xin việc đến bất kỳ đơn vị nào, bạn thuộc trường hợp nào thì điền thông tin vào trường hợp đó. Lưu ý, tại phần “Không có việc làm. Công việc muốn tìm…”:

 • Trường hợp bạn thực sự mong muốn được giới thiệu công việc để làm thì điền vào mục này và phải gửi hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn…
 • Nếu được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu công việc mà từ chối 02 lần không có lý do chính đáng thì theo khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm, bạn sẽ bị chấm dứt việc trợ cấp thất nghiệp;
 • Tình trạng khác (ốm đau, thai sản, lớn tuổi): nếu bạn ốm đau hoặc đang nghỉ thai sản thì ngoài việc kê khai thì cần chuẩn bị xác nhận của bệnh viện kẹp cùng với Mẫu 16.

Cách điền Mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp đơn giảnCách điền Mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp đơn giản

Có thể gửi Mẫu 16 qua bưu điện không?

Câu hỏi: Tôi đang thất nghiệp và chuẩn bị sinh em bé. Tôi muốn gửi mẫu 16 thông báo việc làm qua đường bưu điện thì có được không? Có cần lưu ý điều gì khi gửi bưu điện không?

Chào bạn, hiện nay bạn có thể gửi Thông báo tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm bằng hình thức thư bảo đảm tại bưu điện để tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Song khi dùng hình thức này để gửi Mẫu 16 thì cần lưu ý:

- Giữ và chụp tờ vận đơn để kiểm tình trạng thư bằng cách lấy mã vận đơn và tra trên website của bưu điện hoặc đến trực tiếp bưu điện và cung cấp mã vận đơn để nhân viên kiểm tra. Sau khi xác nhận được tình trạng thư là đã gửi hoặc đã phát đi thành công, bạn có thể chụp lại để giải quyết trong trường hợp chưa nhận được trợ cấp;

- Ghi đúng, rõ ràng địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm nơi mong muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời trước khi ra về, cần kiểm tra lại thông tin trên tờ vận đơn để hạn chế tình trạng thất lạc hồ sơ.

- Đảm bảo ngày đóng dấu thư gửi đi của bưu điện và ngày khai Thông báo của bạn nằm trong khoảng thời gian nhận hồ sơ. Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 28/2015, nếu nộp Mẫu 16 tìm kiếm việc làm muộn quá 02 ngày làm việc kể từ ngày hẹn nộp thì người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn cách điền Mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn thêm.

Có thể bạn quan tâm

X