hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 20/11/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính lương hưu công chức khác gì với người lao động kí hợp đồng?

Cách tính lương hưu công chức khác gì với người lao động kí hợp đồng là thông tin nhiều người quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nắm bắt được điều này.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi hiện nay thì cách tính lương hưu đối với cán bộ công chức có khác với người lao động ký hợp đồng hay không? Khác thế nào, mong HieuLuat thông tin giúp!

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện 

Căn cứ theo Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính như sau:

Đối tượng

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

Mức hưởng nếu đóng thừa năm BHXH

Mức lương hưu tối đa

Lao động nữ

Bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH

cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%

75%

Lao động nam

Bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH

cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%

Nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, nhưng thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.

Đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc thì được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

- Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (theo Điều 62 Luật BHXH 2014

- Từ đủ 16 năm - dưới 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật BHXH 2014. Cụ thể:

-  Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi.

Về cơ bản thì, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức… được xác định giống nhau.

cách tính lương hưu công chức khác gì với người lao động kí hợp đồngTỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động, cán bộ, công viên chức… được xác định giống nhau.

Cách xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu

Căn cứ Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cách xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cũng như trợ cấp một lần của cán bộ, công viên chức có sự khác biệt với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương với người lao động ký hợp đồng. Cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức

Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật BHXH 2014, đối với cán bộ, công viên chức… có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

Thời gian tham gia BHXH

Thời gian tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH

Trước ngày 01/01/1995

Của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000

Của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006

Của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015

Của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019

Của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ ngày 01/01/2025 trở đi

Của toàn bộ thời gian

- Đối với người lao động làm việc tại khu vực doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 2 Điều 62 Luật BHXH 2014 thì người lao động thuộc đối tượng tư nhân có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Riêng với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian.

Trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại bảng nêu trên.

Trên đây là thông tin giải đáp cho vướng mắc cách tính lương hưu công chức khác gì với người lao động kí hợp đồng? Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X