hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 08/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính tiền điện cho người đi thuê trọ theo mức giá mới nhất

Bên cạnh Thông tư sửa đổi thực hiện giá bán điện, mới đây Bộ Công Thương ban hành bảng giá bán điện lẻ mới. Như vậy cách tính giá điện cho người thuê trọ mới nhất ra sao?

Cách tính tiền điện cho người đi thuê trọ theo mức giá mới

Hiện nay mức giá điện sinh hoạt bán lẻ khoản 1, khoản 2, khoản 4 Thông tư 16/2014/TT-BCT, sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-BCT quy định đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê không phải là một hộ gia đình):

Trường hợp bên thuê có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà trọ phải thông báo cho Công ty điện lực địa phương điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

cách tính tiền điện cho người đi thuê trọ theo mức giá mới nhấtCách tính tiền điện cho người đi thuê trọ theo mức giá mới nhất ra sao?

Tại Quyết định 1062/QĐ-BCT Bộ Công Thương đã ban hành quy định về giá bán điện từ ngày 4/5/2023. Cụ thể, bảng giá bán lẻ điện mới như sau:

Bán lẻ điện sinh hoạt

Giá bán lẻ điện
(đồng/kWh)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.728

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.786

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.074

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.612

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.919

Trên thực tế, phần lớn các nhà trọ tại các thành phố lớn không kê khai được đầy đủ số lượng người sử dụng điện, số người ký hợp đồng thuê trên 12 tháng nên giá điện mà người lao động thuê trọ thường phải trả là 2.014 đồng/kWh (tính theo bậc 3) trước đây theo Quyết định số 648/QĐ-BCT; thì hiện nay áp dụng theo Quyết định 1062 là ở mức 2.074 đồng/kWh. 

Như vậy, với mức tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% thì tiền điện của người đi thuê trọ cũng không thay đổi đáng kể.

Thay đổi về cách tính giá điện cho người thuê trọ từ 15/6/2023

Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện giá bán điện.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với sinh viên và người lao động thuê nhà được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 09 như sau đối với bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình.

- Trường hợp có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện): chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà)

- Trường hợp cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện: áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 từ là từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Nếu chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện.

Theo đó, cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể:

01 người tính là 1/4 định mức

02 người tính là 1/2 định mức

03 người tính là 3/4 định mức

04 người tính là 1 định mức. Như vậy, cứ 4 người trong 1 hộ gia đình thì được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.

Ngoài ra, khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà phải thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính tiền điện.

Bên bán điện được yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính hóa đơn tiền điện.

Trường hợp ký hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì bên thuê trọ có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện để được tính giá điện từ bậc thấp nhất.

Như vậy, theo quy định mới trường hợp có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú. Nơi đăng ký thường trú, tạm trú được xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Hiện hành chưa quy định điều này.

HieuLuat vừa thông tin về vấn đề cách tính tiền điện cho người đi thuê trọ​; nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X