hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 27/01/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

CCCD sẽ thay sổ hộ khẩu khi thực hiện những thủ tục nào?

CCCD thay sổ hộ khẩu trong nhiều thủ tục từ ngày 01/01/2023, khi sổ hộ khẩu chính thức chấm dứt vai trò của mình. Cụ thể đó là những thủ tục nào?

Mục lục bài viết
  • Thủ tục miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
  • Thủ tục hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
  • Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
  • Thủ tục cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế
  • Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng
Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, theo quy định từ từ 01/01/2023 Sổ hộ khẩu chính thức hết giá trị và Căn cước công dân (CCCD) sẽ thay Sổ hộ khẩu trong việc thực hiện nhiều thủ tục. Vậy mong HieuLuat thông tin giúp tôi đó là những thủ tục nào?

Chào bạn, căn cứ theo quy định tại Nghị định 104/2022 thì từ năm 2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu không khai thác được thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân cần nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, gồm:

- Thẻ Căn cước công dân (CCCD)/ Chứng minh nhân dân (CMND)

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định tại Nghị định 104 thì các thủ tục dưới đây, công dân có thể dùng CCCD gắn chip để thay thế Sổ hộ khẩu như trước đây.

CCCD thay số hộ khẩu khi thực hiện nhiều thủ tục

Thủ tục miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

(Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP)

Quy định tại Điều 5 Nghị định 104 là thay sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ xác nhận của cơ quan Công an về việc đăng ký thường trú bằng một trong các loại giấy tờ:

- Thẻ CCCD/CMND

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các loại giấy tờ khác thực hiện theo quy định cũ.

Ngoài ra, nếu học sinh, sinh viên có thẻ CCCD và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh nơi thường trú.

Thủ tục hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

(Theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP)

Không cần nộp sổ hộ khẩu bản sao hay đem theo bản chính để đối chiếu như trước đây.

Thay sổ hộ khẩu bằng một trong các loại giấy tờ:

- Thẻ CCCD/CMND

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

(Theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP)

Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng không cần nộp bản sao kèm bản chính sổ hộ khẩu như trước mà chỉ cần cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: CCCM, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tục cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế

(Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

Nếu người khác đến nhận thay kết quả cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế thì không cần mang bản sao sổ hộ khẩu. Mà sẽ có các trường hợp như sau:

- Nếu là thân nhân thì mang theo 1 trong những loại giấy tờ: bản sao giấy khai sinh; giấy chứng sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Nếu là người giám hộ: Cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người hưởng BHYT (bản sao 1 trong những loại giấy tờ sau: giấy khai sinh; giấy chứng sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật thì cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thẩm quyền.

Nếu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ thìc thấy cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, giấy ủy quyền.

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

(Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP)

Không cần nộp sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn.

Thay vào đó là Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

(Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Giấy tờ là căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định: Không cần có giấy tờ đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất.

Thay vào đó, chỉ cần cung cấp CCCD/CMND hoặc giấy khai sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký.

Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Thủ tục vay vốn hỗ trợ việc làm

(Theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP)

Thay thế mẫu giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của người lao động theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 104/2022.

Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ cần nộp bản bản sao CMND, thẻ CCCD hoặc giấy khai sinh của người lao động mà không cần nộp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú như trước đó.

Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển, miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

(Theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP)

Bản sao công chứng/chứng thực sổ hộ khẩu thay bằng bản sao của một trong các giấy tờ sau: \

- CCCD/CMND

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tục mua bán điện sinh hoạt

(Theo Nghị định 137/2013/NĐ-CP)

Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện sinh hoạt:

- Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện.

Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 1 Hợp đồng.

Nếu không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện thì bên mua điện cung cấp bản sao của 01 trong các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định phân nhà;

+ Hợp đồng mua bán nhà; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên…

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

(Theo Nghị định 19/2011/NĐ-CP)

Người nhận con nuôi không cần nộp sổ hộ khẩu như quy định trước đó.

Hồ sơ đăng ký nhận con nuôi gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi (nếu có)

- Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi (nếu có)

- Bản sao của Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người nhận con nuôi và người được nhận con nuôi;

Vừa rồi là những thông tin liên quan đến vấn đề CCCD thay sổ hộ khẩu. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

X