hieuluat
Chia sẻ email

Chính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính

Chính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính là một trong số những thông tin được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ được hưởng chính sách thế nào?

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội sáng ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin thêm về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, việc sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025 dự kiến số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư khoảng 2.700; số lượng cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư dự kiến 21.700 người.

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có quy định về đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tùy từng trường hợp cụ thể thì đối tượng tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền được hưởng một trong các chính sách quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP gồm:

- Chính sách nghỉ hưu trước tuổi;

- Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc;

- Chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bên cạnh đó, đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền còn được hưởng thêm mức trợ cấp quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Khoản trợ cấp này được tính theo:

- Số tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ đối với cán bộ;

- Hoặc số tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với công chức, viên chức.

Đối với công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu theo quy định trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ được tính theo số tháng trước thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Chính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chínhChính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Theo Hướng dẫn số 2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có quy định:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì căn cứ theo từng đối tượng để thực hiện các chế độ, chính sách:

+ Theo quy định đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh…

+ Về chính sách tinh giản biên chế;

+ Về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra cần thực hiện bảo lưu các chế độ, chính sách (như tiền lương, phụ cấp lãnh đạo,...) đối với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ các chức vụ bầu cử trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử (đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử) hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo (đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo do bổ nhiệm).

Trường hợp đang giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng. Sau khi hết thời hạn được bảo lưu, thì lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) được thực hiện theo chức vụ, chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định.

Cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã tự nguyện xin nghỉ việc thì giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Về việc sáp nhập huyện, xã, tinh thần chung là mong muốn các địa phương tập trung cố gắng để hoàn thành trước 30/9 để đảm bảo tinh thần nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Trên đây là thông tin về chính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Gọi ngay cho các chuyên viên pháp lý của chúng tôi theo số  1900.6199 để được giải đáp, hỗ trợ nếu có vướng mắc về các quy định của pháp luật

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X