hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 19/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con gồm những loại giấy tờ nào?

Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con là văn bản chứa thông tin có giá trị thể hiện mối quan hệ cha – con hoặc mối quan hệ mẹ – con giữa cá nhân này với cá nhân khác. Vậy chứng cứ chứng minh quan hệ cha con gồm những loại giấy tờ nào?

Mục lục bài viết
  • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con gồm những gì?
  • Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con
  • Mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con

Câu hỏi: Tôi không kết hôn nhưng lại có con với bạn gái, nay bạn gái tôi muốn làm giấy khai sinh cho con có tên cha nhưng yêu cầu phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha con. Cho tôi hỏi chứng cứ chứng minh quan hệ cha con gồm các loại giấy tờ nào?

Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP, chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Thứ nhất là văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Thứ hai là văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con docác bên nhận cha, mẹ, con lập trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định.

Nếu thuộc trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật. (Điều 5 Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp)

Nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch.

Thông thường văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con là kết luận giám định AND.

Như vậy bạn có thể dùng kết luận giám định AND để làm chứng cứ chứng minh quan hệ cha con. Nếu không có thể là văn bản cam đoan về mối quan hệ cha con và có ít nhất 2 người làm chứng.

chứng cứ chứng minh quan hệ cha con gồm những gìChứng cứ chứng minh quan hệ cha con là giấy tờ thể hiện việc có huyết thống giữa hai cá nhân với nhau.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con

Pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo Điều 24 Luật Hộ tịch 2014)

Điều 43 Luật Hộ tịch 2014 cũng quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa:

- Công dân Việt Nam với người nước ngoài;

- Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

- Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài;

- Người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con là Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó đăng ký thường trú.

Mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------- 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


‎ Kính gửi:..........................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ...........................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................

Dân tộc:................................................  Quốc tịch:...........................................

Nơi cư trú: ........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:.................................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con : ..............................................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

Dân tộc:................................................... Quốc tịch:..........................................

Nơi cư trú :..........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân ..................................................................................................

Là  ...............................   của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................

Dân tộc:......................................................... Quốc tịch:................................

Nơi cư trú:........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:...............................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận............................................. nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                          

 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha                            Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai bao gồm :

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Hướng dẫn cách điền Mẫu tờ khai

Mục “Kính gửi”:  Ghi rõ tên cơ quan đăng ký – nơi có thẩm quyền đăng ký như đã nêu ở trên.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường A, quận B, thành phố C.

Mục “Nơi cư trú” : Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

Trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

Ví dụ: SN 1, ngõ 2, phường A, quận B, thành phố C.

Mục “Giấy tờ tùy thân” : Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 12345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày .......;

Mục “Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con”:  Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

Ví dụ: Bản thân

Mục “Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha”:  Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Khi đó, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Mục “Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con”:  Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.


Trên đây là thông tin về chứng cứ chứng minh quan hệ cha con. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X