hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 22/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chuyển đổi đất quốc phòng thành đất ở được không?

Chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở được thực hiện khi đảm bảo điều kiện gì? Nếu được chuyển mục đích thì thủ tục ra sao? HieuLuat giải đáp vướng mắc này tại bài viết sau.

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, thửa đất mà ba mẹ tôi đang sử dụng là đất quốc phòng (đơn vị phân cấp cho bố mẹ tôi sử dụng).

Từ thời điểm bắt đầu sử dụng đến nay đã khoảng hơn 20 năm.

Hiện tại, bố mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng này thành đất ở.

Xin hỏi Luật sư, bố mẹ tôi có được quyền chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này không?

Nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Chào bạn, với vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang đất ở của bạn, chúng tôi giải đáp như sau:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở là gì?

Trước hết, đất quốc phòng hay đất sử dụng với mục đích quốc phòng, an ninh được hiểu là loại đất được sử dụng với các mục đích được quy định tại Điều 61 Luật Đất đai 2013, ví dụ như:

 • Làm nơi đóng quân/làm trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

 • Được sử dụng để xây dựng nhà ở công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;

 • Được sử dụng làm thao trường, bãi thử vũ khí, trường bắn của cơ quan quân đội;

 • …;

Đất sử dụng với mục đích quốc phòng, an ninh là loại đất đặc biệt, vậy nên bố mẹ bạn chỉ có thể được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nếu thỏa mãn các điều kiện riêng biệt của pháp luật.

Cụ thể:

Căn cứ quy định hiện hành và trường hợp của bạn, có thể hiểu việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Diện tích đất quốc phòng/đất thuộc quy hoạch đất quốc phòng được cơ quan an ninh, quốc phòng đề nghị chuyển đổi thành đất ở (đất dành cho cán bộ công nhân viên) mà không sử dụng với các mục đích quốc phòng, an ninh khác

 • Nếu thuộc trường hợp này, việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 • Việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở chỉ được thực hiện nếu nhu cầu chuyển mục đích phải thỏa mãn kế hoạch sử dụng đất đã được lập;

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở 


Trường hợp 2: Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng là hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất mà không phải là các cơ quan, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Tại đây, để chuyển mục đích sử dụng đất này thì ngoài đảm bảo các điều kiện chung là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì diện tích này phải thuộc trường hợp đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh.

Cụ thể hơn, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể hiểu diện tích đất quốc phòng mà bố mẹ bạn đang sử dụng là:

Diện tích đất có nguồn gốc từ đất quốc phòng, hiện nay, diện tích đất này không còn thuộc quy hoạch đất quốc phòng, an ninh;

 • Bố mẹ bạn sử dụng thông qua được cơ quan giao/phân;

 • Hoặc được sử dụng thông qua hình thức nhận chuyển quyền;

Diện tích đất bố mẹ bạn đang sử dụng hiện vẫn thuộc quy hoạch đất quốc phòng, an ninh;

 • Tương tự, bố mẹ được sử dụng đất quốc phòng này do được cơ quan phân công/giao để sử dụng;

 • Hoặc được nhận chuyển quyền từ người khác;

Căn cứ quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, để được chuyển mục đích đất quốc phòng thành đất ở, gia đình bạn phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Thửa đất bố mẹ bạn đang sử dụng không còn thuộc quy hoạch đất quốc phòng đã được phê duyệt và đã được bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quản lý (Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP);

 • Đã được cấp sổ đỏ/giấy chứng nhận;

 • Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất đã được phê duyệt;

 • Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư;

Mặt khác, đối chiếu Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc yêu cầu chuyển mục đích từ đất quốc phòng thành đất ở trong trường hợp này chính là thủ tục đề nghị, xem xét cấp sổ đỏ lần đầu:

3. Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì phải bàn giao cho địa phương quản lý và xử lý như sau:

a) Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt;

c) Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở chính là:

 • Chuyển mục đích từ các loại đất khác trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thành đất ở (đất xây dựng khu nhà ở công vụ cho cán bộ công nhân viên);

 • Hoặc cấp sổ đỏ lần đầu với mục đích sử dụng là đất ở cho người sử dụng đất khi đất không thuộc quy hoạch đất quốc phòng;

Tùy thuộc mỗi trường hợp mà điều kiện được chuyển mục đích sử dụng sẽ khác nhau.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ởThủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở


Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang đất ở ra sao?

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, có 2 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang đất ở như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Theo đó, mỗi trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thực hiện theo thủ tục riêng biệt, cụ thể:

Một là, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại trường hợp 1 mà chúng tôi nêu ở phần trên được thực hiện khi có quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Hai là, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại trường hợp 2 chúng tôi đã nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị

Hồ sơ gồm:

 • Quyết định giao/phân đất/nhà của cơ quan quốc phòng, an ninh cho người sử dụng;

 • Giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng đất như biên lai/hóa đơn (nếu có);

 • Giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh nơi đăng ký thường trú;

Bước 2: Ủy ban nhân cấp xã, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, niêm yết thông tin, xét duyệt hồ sơ

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, tình trạng tranh chấp và sự phù hợp với quy hoạch vào đơn đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu;

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiến hành niêm yết thông tin kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu tại trụ sở trong thời hạn 15 ngày;

 • Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai. Tại đây, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc:

  • Trích lục bản đồ địa chính/trích đo địa chính;

  • Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa nếu cần thiết;

  • Xác nhận đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu hoặc không;

  • Chuyển thông tin sang cơ quan thuế để tính toán tiền thuế, phí;

  • Chuyển hồ sơ để cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân quyết định cấp sổ;

  • Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện công việc

 • Kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp sổ đỏ/giấy chứng nhận;

 • Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho văn phòng đăng ký đất đai để trả kết quả cho người yêu cầu;

Bước 4: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

 • Người yêu cầu cấp sổ đỏ lần đầu đóng nộp đầy đủ, đúng thời hạn theo thông báo;

 • Nhận sổ đỏ đã được cấp theo phiếu hẹn trả;

Như vậy, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng thành đất ở trong cả hai trường hợp do cơ quan quốc phòng, an ninh yêu cầu hoặc cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất đề nghị được chúng tôi trình bày ở trên.

Do chưa có đầy đủ hồ sơ, thông tin về trường hợp của bạn, nên tạm thời chúng tôi chưa thể có những giải đáp chi tiết hơn cho bạn.

Trên đây là giải đáp về chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, nếu còn băn khoăn, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X