Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Ba, 05/07/2022

Có 5 loại hợp đồng bảo hiểm từ 01/01/2023 là loại nào?

Hợp đồng bảo hiểm thường được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên kinh doanh bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chỉ được ký kết với phạm vi, nội dung và loại hợp đồng theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Hiện có bao nhiêu loại hợp đồng bảo hiểm? Nguyên tắc giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm là gì?

 

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi đang tìm hiểu về hợp đồng bảo hiểm để dự định mua gói bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và gói bảo hiểm tài sản cho ô tô của vợ chồng tôi. Tôi muốn Luật sư có thể giải đáp cho tôi, hiện nay có bao nhiêu loại hợp đồng bảo hiểm? Nguyên tắc giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể như thế nào?

Chào bạn, liên quan đến vấn đề hợp đồng bảo hiểm mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

5 loại hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 là gì?

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 thay thế cho Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000. Theo đó, số lượng các loại hợp đồng bảo hiểm đã được mở rộng hơn. 

Căn cứ Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, có 05 loại hợp đồng bảo hiểm được phép thực hiện kinh doanh gồm:

Một là, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Loại bảo hiểm được sử dụng cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết;

Hai là, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe: Loại bảo hiểm được sử dụng cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe;

Ba là, hợp đồng bảo hiểm tài sản: Là loại bảo hiểm được sử dụng đối với tài sản (bảo hiểm phi nhân thọ);

Bốn là, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại (là một trong những loại bảo hiểm phi nhân thọ);

Năm là, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm (là một trong những loại bảo hiểm phi nhân thọ).

Lưu ý:

+ Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải 2015. Những nội dung không quy định tại Bộ luật Hàng hải 2015 thì thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

+ Những nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm không được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì có 05 loại bảo hiểm được phép kinh doanh. 

co bao nhieu loai hop dong bao hiem


Nguyên tắc thực hiện hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định những nguyên tắc trong giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm như sau:

Một là, nguyên tắc trung thực tuyệt đối: Nguyên tắc này quy định các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm phải cung cấp thông tin, thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực nhất, trên cơ sở tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

Hai là, nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm: Đây là nguyên tắc quy định bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm phù hợp với từng loại hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

Ba là, nguyên tắc bồi thường: Đây là nguyên tắc quy định số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm nhận được không vượt quá thiệt hại thực tế trong sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm;

Bốn là, nguyên tắc thế quyền: Nguyên tắc này quy định người được bảo hiểm có trách nhiệm chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài quyền yêu cầu người thứ ba có hành vi gây thiệt hại chịu trách nhiệm bồi hoàn trong phạm vi số tiền bồi thường bảo hiểm. 

Lưu ý: Nguyên tắc này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;

Năm là, nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên: Đây là nguyên tắc quy định rủi ro được bảo hiểm phải là những rủi ro bất ngờ, không lường trước được.

Như vậy, khi các bên tham gia giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thì phải tuân thủ 05 nguyên tắc mà Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định như trên.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về có bao nhiêu loại hợp đồng bảo hiểm? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm