hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 28/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Công chức A0 mấy năm tăng lương một lần? Hệ số lương thế nào?

Việc tăng lương, nâng bậc đối với cán bộ, công chức không phải ai cũng nắm rõ. Đối với công chức A0 thì sao? Công chức A0 mấy năm tăng lương một lần? Hệ số lương thế nào?

Mục lục bài viết
  • Công chức A0 mấy năm tăng lương một lần?
  • Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên với công chức A0
  • Hệ số lương công chức loại A0 quy định thế nào?
  • Điều kiện thi tuyển công chức A0

Công chức A0 mấy năm tăng lương một lần?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi công chức A0 mấy năm tăng lương một lần?

HieuLuat xin thông tin như sau:

Căn cứ theo Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thì công chức, viên chức và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, trong chức danh nghề nghiệp viên chức thì được xét nâng 1 bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

Đối tượng

Điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch, trong chức danh

Công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0

Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ

Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

Như vậy từ quy định trên có thể thấy, sau đủ 36 tháng giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh thì công chưc A0 sẽ được xét nâng 1 bậc lương.

công chức a0 mấy năm tăng lương một lần công chức a0 được tăng lương sau 3 năm giữ ngạchCông chức A0 được tăng lương khi đáp ứng điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch, trong chức danh.

Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên với công chức A0

Câu hỏi: Tiêu chẩn xét nâng bậc lương thường xuyên với công chức A0 ra sao?

Chào bạn, theo nội dung trên có thể biết công chức A0 mấy năm tăng lương một lần. Vậy tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên với loại công chức này ra sao?

Quy chế tại Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH Công chức, viên chức, người lao động có đủ điều kiện thời gian giữ bậc quy định nêu trên và qua đánh giá, đạt đủ 2 tiêu chuẩn dưới đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng 1 bậc lương thường xuyên:

Đối tượng

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Đối với công chức

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Đối với viên chức, người lao động

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên

Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức


Như vậy, công chức, viên chức và người lao động giữ các vị trí, chức danh khác nhau thì điều kiện cũng như tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên cũng khác nhau.

Đối với công chức nói chung, công chức loại A0 nói riêng nếu đạt đủ 2 tiêu chuẩn nếu trên trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng 1 bậc lương thường xuyên.

Hệ số lương công chức loại A0 quy định thế nào?

Câu hỏi: Hiện nay hệ số lương công chức loại A0 quy định ra sao?

Thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:

“….

d) Ngạch Cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;...

Như vậy, đối với cán bộ công chức được áp dụng bảng lương công chức loại A0 sẽ được hưởng hệ số lương từ 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Bậc

Hệ số

Bậc

Hệ số

1

2.10

6

3.65

2

2.41

7

3.96

3

2.72

8

4.27

4

3.03

9

4.58

5

3.34

10

4.89

Điều kiện thi tuyển công chức A0

Câu hỏi: Muốn thi tuyển công chức hạng A0, cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Chào bạn, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

Theo đó, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Bên cạnh đó, cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo và báo cáo bằng văn bản để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

Vừa rồi là những thông tin về vấn đề công chức A0 mấy năm tăng lương một lần? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

X