hieuluat
Chia sẻ email

Công chức bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu? Kéo dài thời gian nghỉ hưu được không?

Công chức bao nhiêu tuổi nghỉ hưu? Công chức muốn kéo dài thời gian nghỉ hưu thì có được không? Đây là hai trong số những câu hỏi liên quan đến vấn đề nghỉ hưu của cán bộ, công chức HieuLuat nhận được. Vậy, pháp luật quy định về những điều này thế nào?

Mục lục bài viết
  • Công chức bao nhiêu tuổi nghỉ hưu?
  • Công chức muốn kéo dài tuổi hưu được không?
  • Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 theo năm sinh
Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, tôi muốn hỏi hiện nay công chức bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu và muốn kéo dài thời gian nghỉ hưu thì có được không?

Công chức bao nhiêu tuổi nghỉ hưu?

Chào bạn, theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Cán bộ, công chức 2008 và khoản 1 Điều 60 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Căn cứ vào quy định về tuổi nghỉ hưu tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì ngườ lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi:

- Đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028

- Đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là

- Đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam

- Đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ;

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam, tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ theo lộ trình, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035, thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 của công chức nam là 60 tuổi 9 tháng và của công chức nữ là 56 tuổi.

công chức bao nhiêu tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hànhCông chức bao nhiêu tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành?

Bên cạnh đó, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Bị suy giảm khả năng lao động;

- Làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu nếu là:

- Lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao

- Và một số trường hợp đặc biệt (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)

Công chức muốn kéo dài tuổi hưu được không?

Khoản 5 Điều 11 Nghị định 46 năm 2010 quy định đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ đào tạo của ngành chuyên môn, đến thời điểm nghỉ hưu được thực hiện như sau:

- Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với viên chức thì trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý để chuyển sang viên chức và thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức. Thời điểm thôi giữ chức vụ quản lý kể từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

- Nếu không có nguyện vọng kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức thực hiện thủ tục nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, công chức nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với viên chức thì trước 3 tháng  được ra quyết định thôi giữ chức lãn đạo, quản lý và chuyển sang viên chức, đồng thời thực hiện thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định về viên chức.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 theo năm sinh

Câu hỏi: Tôi muốn xin thông tin về bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 theo tháng sinh đối với công chức?
Thông tin đến bạn như sau:
Căn cứ theo các quy định đã nêu trên về lộ trình tăng tuổi hưu và độ tuổi nghỉ hưu của người lao động thì bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 theo năm sinh như dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

7/1962

60 tuổi 9 tháng

5/2023

5/1967

56 tuổi

6/2023

8/1962

6/2023

6/1967

7/2023

9/1962

7/2023

7/1967

8/2023

10/1962

8/2023

8/1967

9/2023

11/1962

9/2023

9/1967

10/2023

12/1962

10/2023

10/1967

11/2023

1/1963

11/2023

11/1967

12/2023

2/1963

12/2023

12/1967

1/2024

3/1963

1/2024

Vừa rồi là những thông tin về vấn đề công chức bao nhiêu tuổi nghỉ hưu? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

X