hieuluat
Chia sẻ email

Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

Việc kéo dài thời gian nâng lương không hiếm gặp đối với cán bộ công chức. Vậy nếu công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

Câu hỏi: Chào HieuLuat, tôi xin phép được hỏi vấn đề sau: Một công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thời hạn nâng lương trong bao lâu? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

Chào bạn, kéo dài thời hạn nâng lương là một hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Theo đó, người bị áp dụng hình thức kỷ luật này sẽ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định

Tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV, cụ thể tại khoản 5 Điều 1 có quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định nếu trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức:

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Giáng chức

- Cách chức

công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêuCông chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

Theo đó, thời gian kéo dài tùy từng trường hợp như sau:

Thời gian kéo dài

Trường hợp

12 tháng

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 06 tháng

- Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo

- Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm

trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

Kéo dài 03 tháng

Viên chức bị kỷ luật khiển trách

Tổng các thời gian bị kéo dài

Cán bộ, công chức vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật

Bên cạnh đó, trong trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng.

- Nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng:

+ Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính;

+ Nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính.

Như vậy, nếu công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là 12 tháng.

Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài bao lâu?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi nếu viên chức bị kỷ luật cảnh cáo thì có bị kéo dài thời hạn nâng lương không? Nếu có thì trong bao nhiêu tháng?

HieuLuat thông tin đến bạn như sau:

Tại điểm b khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định các trường hợp dưới đây sẽ bị kéo dài thời hạn nâng lương trong vòng 06 tháng.

Thứ nhất là cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo

Thứ hai là viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

Thứ ba là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm

Như vậy nếu viên chức bị kỷ luật cảnh cáo thì căn cứ quy định trên viên chức đó sẽ bị kéo dài thời hạn nâng lương trong thời gia 6 tháng.

Trên đây là thông tin cho vướng mắc Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

X