hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 18/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Theo quy định hiện nay, công chức đi nước ngoài có cần xin phép không?

Công chức đi nước ngoài có cần xin phép không? Nếu công chức là đảng viên thì muốn đi nước ngoài phải được sự đồng ý của những ai?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ, công chức, sắp tới tôi muốn đi du lịch thăm vợ chồng em gái tôi ở bên Đức. Cho tôi hỏi công chức đi nước ngoài có cần xin phép không? Có thể dùng mẫu đơn nào?

Công chức đi nước ngoài có cần xin phép không?

Chào bạn căn cứ theo quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Luật Cán bộ, công chức về:

- Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

- Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

- Những việc khác cán bộ, công chức không được làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

không có quy định cấm cán bộ, công chức ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu cán bộ, công chức đi nước ngoài phải xin nghỉ phép và phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 10 và khoản 1 Điều 9 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 nếu cán bộ, công chức được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác sẽ được cấp hộ chiếu công vụ.

hiện nay công chức đi nước ngoài có cần xin phép khôngViệc công chức đi nước ngoài có cần xin phép không là băn khoăn của nhiều người.

Liên quan đến vấn đề đi nước ngoài không xin phép nếu cán bộ, công chức là đảng viên thì theo Quy định 69-QĐ/TW 2022 sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng theo điểm d khoản 1 Điều 34. Cụ thể:

d) Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

Nếu công chức là đảng viên muốn đi nước ngoài phải được sự đồng ý của cấp trên, cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

Hiện nay, việc quy định cụ thể về việc quản lý cán bộ, công chức ra nước ngoài là do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. 

Ví dụ: tại tỉnh Tiền Giang theo Điều 6 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang thì cán bộ, công chức đi nước ngoài về việc riêng cần hồ sơ gồm:

Một là văn bản của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ quản đồng ý về việc đi nước ngoài theo đơn đề nghị của cán bộ, công viên chức gửi đến Sở Ngoại vụ.

Thứ hai là văn bản chấp thuận của Trung ương, cơ quan Đảng có thẩm quyền (đối với đảng viên).

Thứ ba là chương trình/lịch trình chuyến đi, thư mời (nếu có).

Thứ tư là đơn xin nghỉ phép có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.

Thông tin trên cũng đã giải đáp luôn cho vướng mắc công chức đi du lịch nước ngoài có cần phải xin phép không? Theo đó, công chức muốn đi du lịch nước ngoài cần được sự đồng ý của cấp trên; nếu là đảng viên phải có sự chấp thuận của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

Mẫu đơn xin đi nước ngoài dành cho công chức

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN XIN PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI

                             

                    Kính gửi :

 

Tôi tên là: …………………………….……..…………Nam/Nữ:………………

Sinh ngày: …………………. Nơi sinh: .…..………Số điện thoại :…….…..……

Chức vụ Đảng: ………………… Đảng viên:

Chức vụ chính quyền: ………………………………....

Đơn vị công tác:.....

Viên chức loại: ..... ; Mã số: .........; Bậc..............; Hệ số: .....................

Nay tôi làm đơn này kính mong Thủ trưởng đơn vị chấp thuận cho tôi đi

…………..……………………………....................................

Mục đích chuyến đi:

…………………………………………………………………………………

Số ngày đi: …………..ngày (từ ngày…/……/..…đến ngày…/……/..…)

Tổng số ngày nghỉ phép năm: ……. ngày

Số ngày đã nghỉ trong năm: ……. ngày

Số ngày phép còn lại: ……………

Số ngày xin nghỉ không hưởng lương: ………..

Là chuyến đi nước ngoài thứ………trong năm dương lịch.

Kinh phí chuyến đi: ……………..………………….

          Tôi làm đơn này đề nghị………………….xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng đi nước ngoài của tôi vào thời gian trên và xin cam kết sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh, gửi báo cáo về chuyến đi trong thời gian 07 ngày làm việc tính kể từ ngày kết thúc chuyến đi ./.

                                                                           …….., ngày ……. tháng …….. năm….    

                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                            (ký, ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến Thủ trưởng đơn vị: (xác định đồng ý hay không đồng  ý cho đi) .........................................................................................
.......................................................................................

………, ngày…….tháng……..năm……

                                                                                                                                 (ký tên)

Mẫu đơn xin đi nước ngoài dành cho đảng viên

Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ................

CHI BỘ…….

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI VIỆC RIÊNG

Kính gửi:

- Đảng ủy ...................................

- Chi bộ…..................................

Họ và tên:…………………………………….. sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:……………………, chính quyền:……………………..

Chi bộ sinh hoạt, công tác:……………………………………………..

Thực hiện Quy định ........ ngày ..............của Tỉnh ủy về việc “Quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, có mối quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài”.

Nay tôi làm đơn này gởi đến Chi bộ…, Đảng ủy............xem xét, trình cấp ủy có thẩm quyền cho tôi được đi nước ngoài như sau:

- Thời gian dự kiến đi và ở nước ngoài: Từ ……………….. đến……………….

- Mục đích, nội dung của chuyến đi: ……………………………….

- Địa chỉ, mối quan hệ của tổ chức, cá nhân nơi đến: ……………………………

- Nguồn kinh phí cho chuyến đi: ………………………………...........................

- Những người thân cùng đi: ……………………………...................................….

Tôi cam kết chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, các quy định của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài và khi quan hệ, tiếp xúc tổ chức, cá nhân nước ngoài; khi về nước sẽ báo cáo kết quả chuyến đi theo đúng quy định.

Rất mong được Chi bộ…, Đảng ủy Trường ................ xem xét, giải quyết.

 

....... ngày…. tháng …. năm 20....

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi họ tên)


Trên đây là thông tin giải đáp cho công chức đi nước ngoài có cần xin phép không? nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.
 
Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

X