hieuluat
Chia sẻ email

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

Nhiều đảng viên muốn đi du lịch nước ngoài nhưng không nắm rõ việc nếu ra nước ngoài có bị xử lý kỷ luật, bị khai trừ đảng hay không. Căn cứ Điều lệ Đảng hiện nay và các văn bản liên quan, đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

 
Mục lục bài viết
  • Đảng viên có những quyền nào?
  • Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?
  • Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên ra nước ngoài nhưng không xin phép
  • Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?
Câu hỏi: Tôi muốn gia nhập tổ chức đảng, nhưng không biết nếu vào đảng rồi thì có được đi nước ngoài không. Trường hợp tôi muốn ra nước ngoài thì có bị xử lý kỷ luật hay bị khai trừ khỏi đảng không?

Đảng viên có những quyền nào?

Các quyền của Đảng viên

Các quyền của Đảng viên

Theo Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, Đảng viên có 04 quyền cơ bản sau đây:

“1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.”

Xem thêm hướng dẫn các quyền của Đảng viên tại Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 và Quy định 24-QĐ/TW năm 2021.

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 không quy định cụ thể đảng viên có được phép ra nước ngoài hay không. Đồng thời, cũng không có quy định nào cấm đảng viên đi nước ngoài.

- Tuy nhiên, điểm d khoản 1 Điều 34 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định cụ thể về xử lý kỷ luật đảng viên có hành vi tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo, không có sự cho phép của cấp ủy trực tiếp, cấp ủy nơi sinh hoạt.

Đối với hành vi tự ý ra nước ngoài nêu trên, nếu đảng viên gây hậu quả ít nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật khiển trách. Tùy vào mức độ vi phạm, tái phạm, đảng viên có thể bị xử lý kỷ luật với các hình thức cao hơn như cảnh cáo, cách chức, trường hợp nặng nhất có thể bị khai trừ khỏi đảng.

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

- Ngoài ra, Điều 12 Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 quy định đảng viên không được có hành vi “chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác… đi nước ngoài…”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, Việt Nam không cấm đảng viên đi nước ngoài nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên. Trường hợp không báo cáo, không được phép, thực hiện hành vi trái pháp luật như chạy chức, chạy quyền… để được ra nước ngoài, đảng viên vẫn có thể bị khai trừ khỏi đảng.

Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên ra nước ngoài nhưng không xin phép

Theo Điều 4 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên ra nước ngoài nhưng không xin phép được quy định như sau:

Thời hiệu kỷ luật đảng viên được tính từ thời điểm đảng viên có hành vi ra nước ngoài nhưng không xin phép đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận hành vi vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

- Trường hợp đảng viên tự ý ra nước ngoài nhưng chỉ bị xử lý kỷ luật khiển trách thì thời hiệu kỷ luật là 05 năm (60 tháng);

- Trường hợp đảng viên tự ý ra nước ngoài bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo hoặc cách chức thì thời hiệu kỷ luật là 10 năm (120 tháng);

- Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tự ý ra nước ngoài đến mức bị khai trừ khỏi đảng.

Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài không bắt buộc phải nhập quốc tịch nước ngoài mà là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam sinh sống lâu dài tại nước ngoài.

Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

Đảng viên có được định cư ở nước ngoài không?

Theo Điều 9 Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 quy định về các điều đảng viên không được làm thì nghiêm cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài. Đồng thời, nghiêm cấm đảng viên có hành vi tự ý chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định của pháp luật.

Điểm e khoản 3 Điều 34 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 cũng quy định sẽ xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ đảng đối với đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài.

Trường hợp đảng viên đi du học, xuất khẩu lao động thì theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, đảng viên có thể thực hiện chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài trong thời gian đó.

Căn cứ các quy định nêu trên, không cấm đảng viên định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, đảng viên Việt Nam không được phép nhập quốc tịch nước ngoài. Trường hợp đảng viên ra nước ngoài trong thời gian ngắn để học tập, lao động… đúng quy định thì có thể chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài để dễ quản lý.

Như vậy, hiện nay, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không giới hạn quyền ra nước ngoài. Đảng viên có thể ra nước ngoài khi đã báo cáo và được cho phép. Đảng viên được ở nước ngoài và sinh hoạt đảng tại nước ngoài nếu đang học tập, lao động ngoài nước nhưng tuyệt đối không được nhập quốc tịch nước ngoài. Trường hợp vi phạm quy định nghiêm trọng sẽ có thể bị khai trừ khỏi đảng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không mà chúng tôi cung cấp đến bạn đọc.

Nếu có thắc mắc khác liên quan đến các quy định về đảng viên, điều lệ đảng, vui lòng liên hệ đến tổng đài:  19006199 để được tư vấn và hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X