hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 17/09/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú: Tất cả quy định liên quan

Khi tham gia vào tổ chức đảng, đảng viên sẽ phải thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, trừ các trường hợp đặc biệt được miễn. Vậy thế nào là đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú? Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú có nhiệm vụ gì?

 
Mục lục bài viết
  • Quy định đảng viên sinh hoạt nơi cư trú
  • Hiểu thế nào về đảng viên sinh hoạt nơi cư trú?
  • Nhiệm vụ của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú
  • Mẫu Giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú
  • Khi nào đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú?
Câu hỏi: Tôi là cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam vừa nghỉ hưu và được chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. Về việc sinh hoạt tại nơi cư trú, đảng viên phải thực hiện những nhiệm vụ gì và tôi có được miễn sinh hoạt không?

Quy định đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Hiểu thế nào về đảng viên sinh hoạt nơi cư trú?

Hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể thế nào là đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Tuy nhiên, Điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân như sau:

“1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú 2020.”

Thế nào là đảng viên sinh hoạt nơi cư trú?

Căn cứ quy định nêu trên, có thể hiểu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú của người đó, hoặc nơi đảng viên đang sinh sống nếu không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú.

Nhiệm vụ của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Theo Điều 2 Quy định 213-QĐ/TW 2020, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú có 07 nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Là tấm gương trước nhân dân nơi cư trú về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức; là cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu.

- Là tấm gương về thực hiện nghĩa vụ công dân; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước.

- Tham gia các cuộc họp do cấp ủy nơi cư trú triệu tập định kỳ đầy đủ, nghiêm túc; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của địa phương.

- Tích cực tham gia các cuộc họp do nhân dân nơi cư trú tổ chức, đóng vai trò mối liên hệ giữa tổ chức đảng nơi cư trú và nhân dân, nắm bắt tình hình, phản ánh ý kiến của nhân dân.

Nhiệm vụ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

- Vận động, tuyên truyền nhân dân nơi cư trú đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền; giữ vai trò giám sát các cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

- Vận động thành viên trong gia đình tham gia các hoạt động thi đua tại địa phương; vận động nhân dân xây dựng sự đoàn kết, văn hóa tại khu dân cư.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại kỳ kiểm điểm, đáng giá hàng năm với chi ủy nơi đảng viên công tác. Trường hợp chuyển sang nơi cư trú khác phải báo cáo với chi ủy nơi công tác và đang cư trú.

Ngoài ra, tại Điều 1 Quy định 213-QĐ/TW 2020 cũng quy định đảng viên có trách nhiệm đối với nhân dân nơi cư trú như sau:

- Thường xuyên giữ mối liên hệ, là cầu nối giữa nhân dân nơi cư trú  với tổ chức đảng.

- Phải gắn bó, gần gũi với nhân dân.

- Tránh tình trạng sống xa dân, khắc phục việc thiếu trách nhiệm với các vấn đề của nhân dân nơi cư trú.

Mẫu Giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Mẫu Giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú hiện nay áp dụng mẫu 1-213 (ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020).

Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ……………………………
‎ ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
‎ -------

Số: - GGT/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
‎ ----------------

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ…………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………… Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………….

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………

Hiện cư trú tại ………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ

…………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
‎ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
‎ BÍ THƯ

‎ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Trường hợp đảng viên được giới thiệu nhưng thuộc trường hợp được miễn sinh hoạt nơi cư trú thì áp dụng mẫu Giấy giới thiệu 2-213 (ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020).

Khi nào đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú?

Căn cứ mục 1.1 Khoản 1 Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020, các trường hợp đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú bao gồm:

- Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải công tác xa nhà do điều kiện hoặc do nhiệm vụ, yêu cầu đảng viên phải ở tại nhà công vụ, doanh trại, không thường xuyên có mặt tại nơi cư trú.

Giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

- Đảng viên công tác tại các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị, cơ quan trong nước, thường xuyên phải lưu động, làm việc xa nơi cư trú.

- Đảng viên là cán bộ, công chức hoặc viên chức đang đi học tập trung 12 tháng; là học sinh hoặc sinh viên đang đi học xa nơi cư trú.

- Đảng viên là cán bộ luân chuyển, điều động phải ở nhà tập thể, nhà công vụ tại cơ quan.

Các trường hợp được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

Mục 1.2 Khoản 1 Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020 quy định trường hợp đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú, cụ thể như sau:

- Đảng viên bị mắc bệnh, phải điều trị, dưỡng bệnh liên tục 12 tháng trong năm trong quá trình đang thực hiện công tác.

- Đảng viên có nhiệm vụ đặc biệt, buộc phải giữ bí mật về nhân thân của đảng viên khi đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

- Đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

- Đảng viên đang công tác tại văn phòng đại diện, cơ quan ngoại giao, đơn vị kinh tế ở nước ngoài; là thành viên của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc.

- Đảng viên học tập, lao động tại nước ngoài 12 tháng trong năm.

- Đảng viên do yêu cầu nhiệm vụ hàng năm phải công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới.

Trên đây là một số thông tin về thế nào là đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định pháp luật mà chúng tôi cung cấp đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc liên quan đến việc sinh hoạt tại nơi cư trú của đảng viên, các quy định liên quan đến đảng, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài: 1900.6199 để được tư vấn, hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X