hieuluat

Đất đai

Luật Đất đai mới nhất 2024 là Luật nào? Có gì mới?

Luật Đất đai mới nhất 2024 là Luật nào? Có gì mới?

Luật Đất đai là văn bản pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực đất đai, được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987. Vậy Luật Đất đai mới nhất năm 2024 là luật nào? Luật Đất đai có những gì mới so với luật cũ?

X