Đất đai

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai là bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai là bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai là thời hạn để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính về đất đai như đăng ký biến động đất đai, xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất… Vậy, mất thời gian bao lâu để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai? Nếu đến ngày hẹn trả mà chưa có kết quả thì phải làm gì?  

Trường hợp nào không phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Trường hợp nào không phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất là những trường hợp mà người sử dụng đất không cần phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mà vẫn được sử dụng đất hợp pháp theo quy định pháp luật. Vậy, những trường hợp nào, người sử dụng đất được nhận quyền sử dụng đất mà không cần thông qua đấu giá? Những loại tài sản nào phải bán thông qua đấu giá?  

Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu?

Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu?

Phí chuyển mục đích sử dụng đất là những khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi được chuyển mục đích sử dụng đất. Để được chuyển mục đích sử dụng thì người sử dụng đất phải nộp các khoản chi phí theo quy định pháp luật. Nếu tự ý chuyển mục đích thì bị xử phạt theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai?

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai?

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm những cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được pháp luật quy định để tham gia thực hiện việc hòa giải tranh chấp đất đai của người sử dụng đất. Vậy, thành phần hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm những ai? Việc hòa giải tranh chấp đất đai phải thực hiện bao nhiêu lần?

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện thế nào?

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện thế nào?

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được hiểu là các bước mà Nhà nước thực hiện khi thu hồi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Vậy, câu hỏi được nhiều người sử dụng đất quan tâm là khi nào thì họ bị cưỡng chế thu hồi đất? Và các bước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất là như thế nào?  

Người nào có thẩm quyền thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa?

Người nào có thẩm quyền thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa?

Thẩm quyền thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa là căn cứ để người sử dụng đất thực hiện việc nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi được phép chuyển từ đất trồng lúa thành đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, mức tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa có sự khác nhau tại mỗi địa phương.

Phí gia hạn thời gian sử dụng đất là bao nhiêu?

Phí gia hạn thời gian sử dụng đất là bao nhiêu?

Phí gia hạn thời gian sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi được gia hạn thời gian sử dụng đất. Không phải mọi trường hợp sử dụng đất đều được gia hạn thời gian sử dụng đất, mà chỉ những trường hợp đủ điều kiện mới được gia hạn. Vậy, chi phí và thủ tục thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất được thực hiện thế nào?  

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp là gì? Thủ tục ra sao?

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp là gì? Thủ tục ra sao?

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp là những quy định mà người sử dụng đất, thửa đất nông nghiệp phải tuân thủ khi tham gia giao dịch. Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện này thế nào? Thủ tục chuyển nhượng ra sao và có khác với việc chuyển đổi đất nông nghiệp không?