hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 02/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều kiện cấp mới sổ đỏ đất dính quy hoạch là gì?

Đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không? Được cấp sổ đỏ khi mua đất dính quy hoạch không? Được nhận tặng cho đất dính quy hoạch không? Cùng HieuLuat tìm hiểu trong bài viết sau.

Mục lục bài viết
  • Đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không? Điều kiện là gì?
  • Mua bán đất dính quy hoạch có được cấp sổ không?
  • Tặng cho đất dính quy hoạch có làm sổ đỏ được không?

Đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không? Điều kiện là gì?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi, đất dính quy hoạch làm đường giao thông thì có được cấp sổ đỏ lần đầu không?

Nếu được cấp thì phải đảm bảo điều kiện là gì?

Chào bạn, việc cấp sổ đỏ lần đầu vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Khi đất thuộc quy hoạch, người sử dụng đất bị hạn chế một số quyền đối với thửa đất mình đang sử dụng.

Tuy vậy, trong trường hợp đất dính quy hoạch làm đường giao thông, người sử dụng đất vẫn có thể được cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

Một là, đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp

Sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp là hai trong số các điều kiện bắt buộc để người sử dụng đất được cấp sổ đỏ.

Người sử dụng đất sử dụng đất với mục đích ổn định từ thời điểm bắt đầu sử dụng cho đến khi đề nghị cấp sổ đỏ.

Không có tranh chấp được hiểu là thửa đất, quyền sử dụng thửa đất không nằm trong bất kỳ vụ việc khiếu nại, khởi kiện, tranh chấp hành chính nào.

Hai là, không vi phạm pháp luật đất đai

Không vi phạm pháp luật đất đai được hiểu là người sử dụng đất không bị lập biên bản vi phạm hành chính, không là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Ba là, thỏa mãn điều kiện đất nằm trong quy hoạch được cấp sổ đỏ

Cụ thể, Điều 49 Luật Đất đai 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018, trường hợp được đề nghị cấp sổ đỏ khi đất đã nằm trong quy hoạch là:

  • Đất đã có quy hoạch sử dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất được phê duyệt;

  • Hoặc đất đã có kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có quyết định thu hồi/thông báo thu hồi đất;

  • Hoặc đã quá 3 năm kể từ thời điểm công bố kế hoạch sử dụng đất mà người sử dụng đất không bị thu hồi/hoặc đã có điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch nhưng không công bố/hoặc không thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất;

Kết luận: Câu hỏi đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không mà bạn quan tâm được chúng tôi giải trình chi tiết theo quy định pháp luật hiện hành ở trên.

Theo đó, gia đình bạn vẫn có thể được cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất dính quy hoạch giao thông của mình khi đảm bảo các điều kiện luật định.

Đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không theo quy định 2023? Đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không theo quy định 2023? 


Mua bán đất dính quy hoạch có được cấp sổ không?

Câu hỏi: Xin hỏi Luật sư, nếu tôi mua đất dính quy hoạch thì có được cấp sổ đỏ mang tên của mình không?

Đất dính quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Chào bạn, về bản chất, việc cấp sổ đỏ cho đất dính quy hoạch khi mua bán được thực hiện nếu như thửa đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật đất đai.

Căn cứ Điều 49, Điều 188 Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018, các điều kiện để được cấp sổ đỏ trong trường hợp này gồm:

Thứ nhất, thỏa mãn yêu cầu được mua bán, chuyển nhượng đất dính quy hoạch

Đất chuyển nhượng thuộc một trong ba trường hợp như điều kiện thứ 3 ở phần trên chúng tôi đã trình bày.

  • Như đã có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất;

  • Hoặc có quy hoạch, kế hoạch nhưng chưa có thông báo/quyết định thu hồi;

  • Hoặc là đã quá 3 năm kể từ khi có kế hoạch sử dụng đất mà không bị thu hồi/hoặc không bị điều chỉnh, hủy bỏ/hoặc được điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố;

Thứ hai, thỏa mãn điều kiện được chuyển nhượng theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013

Điều 188 quy định điều kiện chuyển nhượng đất như sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

Thứ ba, thực hiện ký kết hợp đồng có công chứng/chứng thực và sang tên theo quy định

Sau khi đã thỏa mãn các điều kiện chuyển nhượng, các bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Công chứng hợp đồng được thực hiện bởi công chứng viên, chứng thực được thực hiện bởi người có thẩm quyền ký chứng thực hợp đồng.

Thứ tư, tiến hành đăng ký sang tên, hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo

Bên có trách nhiệm đăng ký biến động, bên có nghĩa vụ đóng nộp các khoản phí, lệ phí, thuế tiến hành chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền tại cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận: Trường hợp mua bán, đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi mà nhiều người mua quan tâm.

Pháp luật đất đai hiện hành vẫn cho phép cấp sổ đỏ cho người mua/nhận chuyển nhượng đất dính quy hoạch.

Khác với các trường hợp thông thường, để được cấp sổ đỏ trong trường hợp này, thửa đất còn phải đảm bảo thêm điều kiện được phép mua bán/chuyển nhượng theo quy định.

Đất dính quy hoạch vẫn có thể được mua bán, tặng choĐất dính quy hoạch vẫn có thể được mua bán, tặng cho 


Tặng cho đất dính quy hoạch có làm sổ đỏ được không?

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, ông bà tôi có thửa đất ở đã được cấp sổ đỏ.

Hiện tại, ông bà muốn tặng cho tôi 1 phần diện tích đất này.

Theo tôi tìm hiểu được, đất của ông bà đang dính quy hoạch làm khu đô thị mới.

Vậy, ông bà tôi có thể tặng cho tôi không Luật sư?

Chào bạn, tặng cho quyền sử dụng đất cũng cần đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai.

Chi tiết các điều kiện được chúng tôi được trình bày ở phần trên (chuyển nhượng đất dính quy hoạch).

Ngoài ra, trong trường hợp của bạn, ông bà chỉ tặng cho 1 phần diện tích đất, do vậy, còn phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1, đáp ứng điều kiện tách thửa

Việc tách thửa đất để tặng cho được thực hiện nếu thỏa mãn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phải đáp ứng được điều kiện riêng của từng tỉnh (diện tích, kích thước…).

Điều kiện 2, thửa đất dính quy hoạch khu đô thị mới của ông bà bạn phải thuộc một trong số các trường hợp được phép tặng cho, chuyển quyền

Trường hợp được tặng cho/chuyển quyền sử dụng đất được hiểu là 1 trong 3 trường hợp được quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai và được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2018/QH14.

Cụ thể, các trường hợp này là:

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.

Từ các căn cứ trên, suy ra, ông bà bạn vẫn có thể tách thửa tặng cho bạn quyền sử dụng một phần thửa đất nếu như thỏa mãn đầy đủ các điều kiện luật định như chúng tôi đã giải đáp như trên.

Kết luận: Đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không, được tách thửa tặng cho không mà bạn quan tâm được pháp luật quy định tại Luật Đất đai 2013, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018.

Theo các quy định này, trong một số trường hợp cụ thể, người sử dụng đất vẫn có thể được cấp mới sổ đỏ, được chuyển nhượng/tặng cho đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất.

Trên đây giải đáp về đất dính quy hoạch có được cấp sổ đỏ không? Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X