hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 25/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đất được tặng cho bằng giấy viết tay, có được cấp Sổ đỏ không?

Đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không? Pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có vấn đề liên quan đến đất đai mong được hỗ trợ như sau:

Tôi đang sử dụng thửa đất nông nghiệp chưa có sổ đỏ, nay muốn làm sổ đỏ.

Đất này có nguồn gốc là do bố mẹ tôi khai hoang trước năm 1993.

Vào năm 1998, bố mẹ tôi có viết giấy tay cho tôi thửa đất này để làm ăn, canh tác.

Trong giấy viết tay còn có các anh chị em của tôi và bác trưởng thôn làm chứng.

Đến năm 2018, bố tôi ốm và qua đời.

Xin hỏi Luật sư, tôi có thể làm sổ đỏ mang tên của mình được không?

Và tôi phải làm gì để có thể được cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất này?

Chào bạn, đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không là câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều trong thời gian gần đây.

Xuất phát từ thực trạng, hiện nay có nhiều trường hợp người sử dụng đất sử dụng đất không phải là đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận chuyển quyền hợp pháp.

Vậy, quy định pháp luật hiện hành như thế nào, cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Năm 2023, đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và thông tin bạn cung cấp, đất được tặng cho bằng giấy tay (có hoặc không có người làm chứng) vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu thỏa mãn các điều kiện tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Các điều kiện này bao gồm thời điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, hình thức nhận chuyển quyền và các điều kiện chung khác theo quy định của pháp luật đất đai:

54. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 như sau:

"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

...

Theo quy định trên, để được cấp sổ đỏ lần đầu, thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

 • Về tình trạng cấp sổ đỏ cho đất: Đất chưa được cấp sổ đỏ lần đầu;

 • Về hình thức nhận chuyển quyền: Nhận tặng cho, thừa kế, nhận chuyển nhượng;

 • Về thời gian thực hiện chuyển quyền: Trước ngày 1/1/2008;

 • Về điều kiện khác theo quy định của pháp luật đất đai:

  • Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất/và phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt (Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013);

  • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi được cấp sổ đỏ (khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai);

Lưu ý: Người sử dụng đất không cần phải nộp các văn bản, tài liệu chứng minh về việc chuyển quyền theo quy định. 

Năm 2023, đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không?Năm 2023, đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không?

Đối chiếu với trường hợp của bạn, do đã nhận tặng cho trước 1/1/2008, đất chưa được cấp sổ đỏ lần đầu nên căn cứ khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bạn có quyền nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu cho diện tích đất được cha mẹ mình tặng cho vào năm 1998 (điều kiện cần để xin cấp sổ đỏ).

Tuy nhiên, để được cấp sổ đỏ thì hiện trạng thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch xây dựng … như đã trình bày ở trên (điều kiện đủ để được cấp sổ đỏ).

Do chúng tôi chưa có căn cứ để xác định các vấn đề về quy hoạch sử dụng đất, việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn… tại nơi có thửa đất của bạn nên chưa thể kết luận việc cấp sổ đỏ cho bạn có được thực hiện hay không.

Bạn dựa trên những phân tích của chúng tôi để xác định câu trả lời cho mình.

Như vậy, đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, câu trả lời của chúng tôi theo quy định pháp luật hiện hành là có thể.

Để xác định có được cấp sổ đỏ hay không phụ thuộc vào việc đảm bảo các điều kiện của pháp luật như sự phù hợp quy hoạch, hoàn thành nghĩa vụ tài chính… của thửa đất và người sử dụng đất.

 

Năm 2023, cấp sổ đỏ cho giấy viết tay như thế nào?

Với câu hỏi đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, chúng tôi đã trình bày đáp án theo quy định pháp luật là có thể như phần trên.

Giả sử trường hợp thửa đất được bố mẹ tặng cho bạn đáp ứng đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, lúc này, trình tự cấp sổ đỏ lần đầu cho đất được thực hiện theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chi tiết các bước gồm:

 • Nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu;

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hiện trạng sử dụng đất, xác nhận hiện trạng của tài sản gắn liền với đất/hoặc xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản;

 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu;

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho người yêu cầu;

Chi tiết công việc được thực hiện trong từng bước nêu trên như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu

Hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

 • Đơn đăng ký, đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu, mẫu 04a/ĐK;

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);

 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính/và giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);

 • Căn cước công dân của người xin cấp sổ đỏ;

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho nhà đất nhận tặng cho bằng giấy tayThủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho nhà đất nhận tặng cho bằng giấy tay

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hiện trạng sử dụng đất, xác nhận hiện trạng của tài sản gắn liền với đất/hoặc xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu;

 • Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai/xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu nhà ở/hoặc xác định thời điểm tạo lập tài sản, thuộc trường hợp phải xin cấp phép xây dựng, phù hợp quy hoạch đối với nhà ở, công trình xây dựng;

 • Xác nhận sơ đồ nhà ở, hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng tương ứng;

 • Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tại trụ sở;

 • Chuyển hồ sơ tới chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 3: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu

Tại đây, các công việc được thực hiện gồm:

 • Kiểm tra hồ sơ xin cấp sổ đỏ;

 • Xác minh thực địa (nếu cần);

 • Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ vào đơn đăng ký;

 • Cập nhật thông tin về thửa đất, tài sản trên đất, đăng ký vào cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có) và hồ sơ địa chính;

 • Gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế để tính toán tiền thuế, thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người xin cấp sổ đỏ;

 • Chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho người yêu cầu;

 • Nhận sổ đỏ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường, trả cho bộ phận tiếp nhận hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người yêu cầu; 

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho người yêu cầu

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị;

 • Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho người yêu cầu;

 • Trả kết quả cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để trả cho người yêu cầu cấp sổ đỏ;

 • Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bạn nộp lại biên lai xác nhận cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và nhận sổ đỏ được cấp lần đầu theo phiếu hẹn;

Như vậy, đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, khi được cấp thì thực hiện theo trình tự nào đã được chúng tôi giải đáp chi tiết như trên.

Về cơ bản, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tài chính và liên tục cập nhật tình hình cấp sổ đỏ để chủ động thực hiện các công việc cấp sổ đỏ lần đầu của mình.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về đất được tặng cho bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X