hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 22/01/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đất bị lấn chiếm có bị thu hồi không? Ai có quyền thu hồi?

Thu hồi đất bị lấn chiếm có được đền bù bồi thường không? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất lấn chiếm? Đất lấn chiếm có được cấp sổ đỏ không? Cùng HieuLuat giải đáp trong bài viết sau.

 
Mục lục bài viết
 • Khi nào đất lấn chiếm bị Nhà nước thu hồi?
 • Đất lấn chiếm khi bị Nhà nước thu hồi có được bồi thường không?
 • Thẩm quyền thu hồi đất bị lấn chiếm thuộc về cơ quan nào?

Câu hỏi: Xin hỏi, trường hợp hộ gia đình lấn, chiếm đất rừng sản xuất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01/7/2004.

Khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, 62 Luật Đất đai 2013 thì người đang sử dụng đất có được bồi thường, hỗ trợ không?

Cần phải có những điều kiện gì để được, bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp này?

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi? Tôi xin cảm ơn!

Khi nào đất lấn chiếm bị Nhà nước thu hồi?

Thu hồi đất bị lấn chiếm được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, các trường hợp người sử dụng đất lấn chiếm bị thu hồi gồm:

 • Người sử dụng đất lấn, chiếm đất sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng;

 • Lấn, chiếm đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

 • Đất lấn chiếm sử dụng cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng;

 • Lấn chiếm đất chưa sử dụng theo quy định của pháp luật;

Ngoài ra, khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP người sử dụng đất lấn, chiếm được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ 04 điều kiện cơ bản sau:

 • Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

  • Việc cấp sổ đỏ đối với đất lấn chiếm được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, không áp dụng với tổ chức;

 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng không có tranh chấp;

 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 • Thời gian thực hiện hành vi lấn, chiếm đất phải xảy ra trước ngày 01/7/2014. Sau ngày 01/7/2014 hành vi lấn, chiếm đất là vi phạm pháp luật;

Nói cách khác, người sử dụng đất lấn, chiếm mà đất này thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì sẽ bị Nhà nước tiến hành thu hồi đất.

Do đó, thu hồi đất bị lấn chiếm được thực hiện đối với các trường hợp mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Gia đình bạn cũng có thể được cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất lấn chiếm nếu như thỏa mãn các điều kiện luật định về thời gian sử dụng, có tranh chấp hoặc không...

Thu hồi đất bị lấn chiếm có thể do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện

Thu hồi đất bị lấn chiếm có thể do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện


Đất lấn chiếm khi bị Nhà nước thu hồi có được bồi thường không?

Thu hồi đất bị lấn chiếm vẫn có thể được đền bù bồi thường về đất nếu thỏa mãn điều kiện đã được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, đất lấn chiếm đã có quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai 2013 nên khả năng cao là sẽ không được cấp sổ đỏ.

Vậy nên, rất có thể bạn sẽ không được đền bù bồi thường về đất.

Ngoại lệ, nếu đất lấn chiếm của gia đình bạn thuộc quy hoạch nhưng là đất nông nghiệp sử dụng trước 1/7/2004, không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, đồng thời, gia đình bạn là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì vẫn được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng (khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai).

Lưu ý: Diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Cụ thể, Điều 82 Luật Đất đai 2013, các trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất gồm:

“1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này”.

Từ căn cứ trên suy ra, người sử dụng đất nông nghiệp lấn chiếm vẫn có thể được nhận đền bù bằng đất nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai hoặc đã được cấp sổ đỏ.

Tóm lại, đối chiếu tình huống của bạn, việc thu hồi đất bị lấn chiếm trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vẫn có thể được nhận đền bù bồi thường về đất nếu đáp ứng điều kiện:

 • Đất bị thu hồi là đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004;

 • Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

Đất lấn chiếm cũng có thể được cấp sổ đỏĐất lấn chiếm cũng có thể được cấp sổ đỏ


Thẩm quyền thu hồi đất bị lấn chiếm thuộc về cơ quan nào?

Thẩm quyền thu hồi đất bị lấn chiếm thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền thu hồi đất cụ thể được phân chia như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có thẩm quyền thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có thẩm quyền thu hồi đất đối với trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích ở xã, phường, thị trấn; người sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cơ sở tôn giáo, hoặc tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Đặc biệt, đối với trường hợp có cả đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền thu hồi hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Như vậy, thu hồi đất bị lấn chiếm có thể thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Hieuluat vừa giải đáp vướng mắc thông tin về vấn đề thu hồi đất bị lấn chiếm, nếu còn câu hỏi khác, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X