Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Sáu, 13/05/2022

Điều khoản nào bắt buộc phải có trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là cụm từ ngày càng trở nên thông dụng trong đời sống xã hội. Vậy bảo hiểm nhân thọ là gì? Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những thông tin cụ thể nào?

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Tôi đang tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ nhưng chưa rõ bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm như thế nào? Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những điều khoản chủ yếu/cụ thể nào?

Xin chào bạn, bảo hiểm nhân thọ là một trong những loại bảo hiểm được quy định và thực hiện theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010. Theo quy định đó cùng các văn bản khác có liên quan, chúng tôi giải đáp các thắc mắc của bạn như sau:

Bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm gì?

Trước tiên, bảo hiểm nhân thọ là một loại nghiệp vụ bảo hiểm được áp dụng đối với trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết (khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000). Trong đó, người được bảo hiểm nhân thọ là cá nhân có tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, người được bảo hiểm nhân thọ có thể đồng thời là người thụ hưởng (người được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ).

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận giữa tổ chức/doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và khách hàng (bên mua bảo hiểm), theo đó, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm còn doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ, trách nhiệm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (là những sự kiện được diễn ra khách quan được các bên thoả thuận hoặc được pháp luật quy định mà theo đó, khi sự kiện khách quan này xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm).

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải được lập theo trình tự, thủ tục của pháp luật. Việc chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ được thực hiện khi có các sự kiện bảo hiểm 

dieu khoan bat buoc cua hop dong bao hiem nhan tho


Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có những điều khoản bắt buộc nào?

Căn cứ Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bắt buộc phải có những điều khoản sau đây:

Một là, thông tin về tên, địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng: Thường tên là thông tin đầy đủ họ và tên (đối với cá nhân) hoặc đầy đủ tên theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư,...

Hai là, đối tượng bảo hiểm: Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (tính mạng của người được bảo hiểm/sự sống hoặc cái chết của họ);

Ba là, số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận, thống nhất;

Bốn là, các quy định về phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm: Thông thường, để tránh tranh chấp có thể phát sinh, các điều khoản này phải được các bên mô tả rõ ràng, chi tiết;

Năm là, quy định về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: Đây là điều khoản miễn trừ/loại trừ trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm/nhận tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Điều khoản loại trừ trách nhiệm sẽ không được áp dụng trong trường hợp bên mua bảo hiểm nhân thọ vô ý vi phạm pháp luật hoặc bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo sự kiện bảo hiểm cho doanh nghiệp;

Sáu là, quy định về thời hạn bảo hiểm nhân thọ: Thời hạn bảo hiểm là điều khoản quan trọng để nhằm xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

Bảy là, quy định về mức phí bảo hiểm (số tiền bảo hiểm), phương thức đóng phí bảo hiểm (chuyển khoản, đóng trực tiếp, đóng theo quý/kỳ hạn như thế nào…);

Tám là, quy định về thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường: Quy định về thời gian, cách thức để người thụ hưởng/người mua bảo hiểm nhận tiền bảo hiểm/bồi thường từ đơn vị kinh doanh bảo hiểm;

Chín là, quy định về cách thức giải quyết tranh chấp;

Mười là, thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Lưu ý: 

+ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bắt buộc phải được các bên thỏa thuận, lập, ký kết bằng văn bản. Cũng giống các loại hợp đồng khác, các bên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể sử dụng điện máy, telex, fax làm căn cứ/bằng chứng xác nhận giao kết hợp đồng, ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cón sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo hoặc các hình thức hợp pháp khác làm bằng chứng giao kết hợp đồng giữa các bên;

+ Ngoài 10 điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như chúng tôi đã nêu trên, các bên có thể có thêm các điều khoản khác, miễn sao các điều khoản này phải đáp ứng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Như vậy, trên đây là 10 điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về điều khoản bắt buộc của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ​, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm