hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 18/11/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều kiện thừa kế đất rừng là gì? Quy định ở đâu?

Thừa kế đất rừng phải đảm bảo những điều kiện gì? Nếu đất rừng là đất lấn, chiếm thì có được nhận thừa kế không? Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ cung cấp cho bạn đọc giải đáp pháp lý về vấn đề trên.

Câu hỏi: Chào Luật sư, bố mẹ tôi có 5ha đất rừng sản xuất là rừng trồng. Trong đó có khoảng 0,5ha là do lấn chiếm mà có.

Vậy, chúng tôi được nhận thừa kế toàn bộ 5ha đất rừng sản xuất này hay không?

Phải làm gì để được nhận thừa kế phần diện tích đất rừng sản xuất do lấn chiếm mà có?

Chào bạn, với những vướng mắc pháp lý về thừa kế đất rừng mà bạn đang quan tâm, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều kiện nhận thừa kế đất rừng là gì?

Thừa kế đất rừng bao gồm trường hợp thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013, thời điểm để được nhận thừa kế đất rừng sản xuất là:

 • Diện tích đất rừng sản xuất là di sản thừa kế đã được cấp sổ đỏ;

 • Hoặc diện tích đất rừng sản xuất là di sản thừa kế đã đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp: Việc xác nhận đất rừng đã đủ điều kiện được cấp nhưng chưa được cấp phải được văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất thực hiện;

Do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chưa đầy đủ, nên chúng tôi chưa thể khẳng định trong toàn bộ 5ha đất rừng của gia đình bạn có là tài sản thừa kế hợp pháp không.

Trên thực tế có thể phát sinh một số trường hợp sau đây:

 • Toàn bộ 5ha đất rừng của gia đình bạn đã được cấp sổ đỏ: Nếu thuộc trường hợp này thì diện tích đất này là tài sản thừa kế;

 • Gia đình bạn không được cấp sổ đỏ cho toàn bộ 5ha đất rừng: Nếu thuộc trường hợp này thì phần diện tích nào được cấp sổ đỏ sẽ là phần tài sản được thừa kế; 

  • Phần chưa được cấp sổ đỏ nếu có xác nhận đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp của cơ quan có thẩm quyền thì đây là tài sản mà người thừa kế được nhận. Ngược lại, phần chưa được cấp sổ đỏ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì không là di sản và người thừa kế không được hưởng di sản này;

 • Toàn bộ 5ha đất rừng của gia đình bạn chưa có sổ đỏ: Tương tự, phần diện tích nào đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì người nhận thừa kế được nhận di sản. Phần diện tích nào không đủ điều kiện cấp sổ thì không được nhận thừa kế, không được lập di chúc;

Mặt khác, việc lập di chúc hoặc để lại thừa kế theo pháp luật thừa kế 5ha đất rừng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Trong đó, điều kiện đất đã được cấp sổ đỏ là một trong những điều kiện bắt buộc để được thừa kế theo di chúc.

Điều đó đồng nghĩa với việc, diện tích đất nào trong 5ha đất rừng của gia đình bạn đã được cấp sổ đỏ sẽ có thể được lập di chúc thừa kế/hoặc để lại thừa kế theo pháp luật, phần không có sổ đỏ sẽ không được phép lập di chúc/hoặc để lại thừa kế theo pháp luật.

Kết luận: Một trong những điều kiện để thừa kế đất rừng theo di chúc hoặc theo pháp luật là đất phải có sổ đỏ. Ngoài ra, đất còn phải đảm bảo những điều kiện khác như chúng tôi đã nêu trên.

Tuy nhiên, đối với trường hợp nhận tài sản thừa kế thì đất rừng cần đáp ứng điều kiện hoặc đã có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp.

thua ke dat rung


Được thừa kế đất rừng là đất lấn chiếm không?

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, việc thừa kế đất rừng thông qua di chúc hoặc theo pháp luật phải thỏa mãn các điều kiện như:

 • Đã được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất rừng là tài sản thừa kế;

 • Diện tích đất rừng là di sản thừa kế không thuộc trường hợp không được phép chuyển quyền theo quy định của pháp luật;

 • Quyền sử dụng đất rừng không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, không thuộc các trường hợp đang có tranh chấp;

 • Vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất;

Tuy nhiên, để nhận thừa kế đất rừng sản xuất thì thửa đất cần đáp ứng một trong hai điều kiện là đất đã được cấp sổ đỏ hoặc chưa được cấp dù đã có đủ điều kiện được cấp;

Để phần diện tích đất rừng do lấn chiếm có thể trở thành tài sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; hoặc là tài sản mà người được nhận thừa kế được hưởng thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện thừa kế đất rừng có nguồn gốc lấn chiếm mà có

Điều kiện nhận thừa kế đất rừng có nguồn gốc lấn chiếm mà có

 • Đã có sổ đỏ;

 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, không thuộc trường hợp có tranh chấp;

 • Còn thời hạn sử dụng đất;

 • Không thuộc trường hợp không được chuyển quyền theo quy định pháp luật;

 • Đã được cấp sổ đỏ hoặc đã đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp (phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

 • Không có tranh chấp, trong thời hạn sử dụng đất;

 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

Như vậy, điều kiện để thừa kế đất rừng bao gồm đã có sổ đỏ/hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp (áp dụng trong trường hợp nhận thừa kế), không bị kê biên để đảm bảo thi hành án…và những điều kiện khác như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về thừa kế đất rừng, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.
Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X