hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 02/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đóng BHXH tự nguyện 15 năm có được nhận lương hưu?

Nhiều trường hợp đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm băn khoăn liệu thời gian tham gia BHXH như vậy đã đủ điều kiện nhận lương hưu hay chưa?

Mục lục bài viết
  • Điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện
  • Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm có được nhận lương hưu?
  • Ai được được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm?
Câu hỏi: Tôi lao động chân tay, không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tôi có đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm. Nay tôi đã hết độ tuổi lao động thì với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội như vậy thì tôi đã đủ điều kiện nhận lương hưu chưa? Nếu chưa đủ điều kiện thì tôi phải làm thế nào? Mong nhận được câu trả lời của các luật sư. Xin cảm ơn!

Điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì các điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu gồm:

Thứ nhất, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi:

- Đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028

- Đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Căn cứ theo lộ trình trên thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng và của lao động nữ là 56 tuổi.

Điều kiện thứ hai là đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Đối với trường hợp đủ điều kiện về tuổi theo quy định tuy nhiên thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, người tham gia BHXH tự nguyện có thể được hưởng lương hưu trong năm 2023 nếu đáp ứng điều kiện về tuổi là 60 tuổi 09 tháng đối với nam; đủ 56 tháng đối với nữ và điều kiện về thời gian đóng BHXH là đủ 20 năm trở lên.

đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm có được nhận lương hưu là thắc mắc của nhiều người
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm có được nhận lương hưu là thắc mắc của nhiều người.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm có được nhận lương hưu?

Căn cứ theo điều kiện quy định ở nội dung trên, có thể thấy người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu khi đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

Trở lại với trường hợp của bác đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm có nghĩa còn thiếu 05 năm tham gia BHXH mới đủ điều kiện nhận lương hưu.

Như vậy, làm cách nào để bác có thể đủ điều kiện nhận lương hưu?

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện gồm một trong các phương thức quy định tại  Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP sau:

- Đóng hằng tháng, ba tháng/lần

- Đóng sáu tháng/lần

- Đóng 12 tháng/lần

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau (nhưng không quá 05 năm).

Ngoài ra, có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm, cho đủ 20 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Như vậy, bác có thể tham gia BHXH tự nguyện và đóng một lần cho 05 năm còn thiếu đến khi đủ 20 năm để được nhận lương hưu.

Tại Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi lấy ý kiến đã sửa đổi quy định, khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật lao động năm 2019, có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng (thay vì tối thiểu 20 năm như hiện hành).

Như vậy nếu Dự thảo này được thông qua thì người lao động đến tuổi nghỉ hưu có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu.

Ai được được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm?

chỉ 1 trường hợp người lao động được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm
Chỉ 1 trường hợp người lao động được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm.

Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi Luật BHXH năm 2014 có ghi nhận 01 trường hợp duy nhất đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 54. Theo đó:

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Như vậy 02 điều kiện phải có để người đóng BHXH đủ 15 năm được hưởng lương hưu gồm:

Một, là lao động nữ làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Hai là đủ tuổi nghỉ hưu. Cụ thể năm tuổi nghỉ hưu năm 2023 là 60 tuổi 09 tháng đối với nam; đủ 56 tháng đối với nữ.

Trên đây là thông tin của HieuLuat về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm có được nhận lương hưu?  Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X