hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 10/06/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm như thế nào?

Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm thì xử lý như thế nào? Giá tính tiền sử dụng đất khi đã quá thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất là giá nào? Cùng tìm hiểu nhé.

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi nếu đã quá thời hạn 5 năm, kể từ ngày được ghi nợ tiền sử dụng đất mà chủ đất mới có tiền trả nợ thì cần xử lý như thế nào?

Tôi có nghe nói giá đất để tính tiền sử dụng đất sau khi hết thời gian ghi nợ thường cao hơn so với giá ghi nợ.

Vậy, giá đất để tính tiền trả sau khi đã quá thời hạn ghi nợ là loại giá nào thưa Luật sư?

Chào bạn, xử lý việc ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm như thế nào, giá tính tiền sử dụng đất khi quá thời hạn trả nợ ra sao là những câu hỏi được chúng tôi giải đáp như sau:

Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm, xử lý như thế nào?

Sau khi hết thời hạn được ghi nợ mà người được ghi nợ đã có tiền để thanh toán thì thực hiện thủ tục thanh toán, xóa ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

Theo đó, trình tự thực hiện thanh toán, xóa ghi nợ tiền sử dụng đất khi đã quá thời hạn 5 năm được ghi nợ sẽ là xác định lại số tiền, nộp tiền, xác nhận thông tin trong sổ hồng được cấp.

Chi tiết các công việc được thực hiện ở từng bước theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Xác định lại số tiền phải nộp

  • Hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để xác định lại số tiền phải nộp gồm:

  • Tiền sử dụng đất còn nợ;

  • Tiền chậm nộp tính trên số tiền sử dụng đất còn nợ (được xác định từ thời điểm hết thời hạn 5 năm đến thời điểm xác định lại số tiền phải nộp);

Bước 2: Nộp tiền theo Thông báo của cơ quan thuế

  • Trong cùng ngày hộ gia đình, cá nhân đề nghị xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp ở bước 1, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo nộp tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp cho hộ gia đình, cá nhân;

  • Hộ gia đình, cá nhân tiến hành đóng nộp số tiền còn thiếu tại kho bạc theo đúng thời hạn, số tiền ghi nhận trên Thông báo;

Bước 3: Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh

  • Sau khi đã hoàn thành việc đóng nộp số tiền còn thiếu, hộ gia đình, cá nhân thực hiện xóa ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo trình tự sau đây:

  • Nộp hồ sơ đề nghị xóa ghi nợ tiền sử dụng đất gồm giấy chứng nhận (bản gốc), biên lai/chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc);

  • Văn phòng đăng ký đất đai/chi nhánh thực hiện xóa ghi nợ tiền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục luật định;

  • Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả là giấy chứng nhận sau khi đã đóng nộp các khoản phí, lệ phí;

Như vậy, xử lý việc ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm bằng cách thực hiện thủ tục thanh toán, xóa ghi nợ tiền sử dụng đất khi đã có đủ năng lực tài chính để thanh toán tiền còn nợ.

Sau khi đã nộp đủ, đúng hạn các khoản tiền còn nợ, hộ gia đình, cá nhân thực hiện xóa ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận theo trình tự đã được chúng tôi hướng dẫn như trên.

Xử lý khi ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 nămXử lý khi ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm

Trả nợ tiền sử dụng đất quá thời hạn 5 năm theo giá nào?

Như đã trình bày ở trên, sau khi quá thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán 2 khoản tiền cho Nhà nước là tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên tiền sử dụng đất còn nợ (khoản 3 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP).

3. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là hộ gia đình, cá nhân) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Nói cách khác, số tiền sử dụng đất không phải tính lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ như quy định cũ tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (điều khỏa đã hết hiệu lực).

Có thể nhận định, giá đất để tính tiền sử dụng đất còn nợ sau thời hạn 5 năm được ghi nợ là giá tính tiền sử dụng đất tại thời điểm ghi nợ.

Kết luận: Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm, hộ gia đình, cá nhân không bị tính lại tiền sử dụng đất còn nợ mà chỉ cần nộp đủ số tiền còn nợ, số tiền chậm nộp theo quy định.

Hay, tại thời điểm trả nợ, hộ gia đình, cá nhân không cần quan tâm đến giá của đất ở vì giá này không được sử dụng để làm căn cứ xác định số tiền nợ phải nộp.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X