Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Sáu, 05/08/2022

Giá bán nhà ở xã hội được quy định thế nào?

Nhà ở xã hội là giải pháp hiệu quả nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều người thắc mắc về giá bán nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở nào? Nhà ở xã hội có phương pháp xác định giá bán ra sao? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc trên của quý độc giả.

Câu hỏi: Xin hỏi pháp luật quy định về giá bán nhà ở xã hội như thế nào? Nhà ở xã hội có phương pháp định giá ra sao? Mong được giải đáp.Tôi xin cảm ơn./.
Xin chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn về giá bán nhà ở xã hội. Chúng tôi xin tư vấn:

Giá bán nhà ở xã hội được xác định thế nào?

- Đối với nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư, xây dựng:

Tại Điều 60 Luật Nhà ở năm 2014 quy định trường hợp cho thuê mua nhà ở xã hội thì giá thuê mua được tính đủ chi phí thu hồi vốn trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua. Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp để xác định giá.

- Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án:

Tại Điều 6 Thông tư 20/2016/TT-BXD quy định nguyên tắc xác định giá bán, theo đó:

+ Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định theo nguyên tắc tính đủ chi phí thu hồi vốn, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức (tuy nhiên không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư).

+ Đối với nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì giá bán được xác định theo diện tích sử dụng căn hộ.

+ Đối với phần được phép kinh doanh thương mại theo quy định trong dự án nhà ở xã hội thì chủ đầu tư được bán, theo giá kinh doanh thương mại cho các đối tượng có nhu cầu.

gia ban nha o xa hoi

- Đối với dự án nhà ở xã hội do cá nhân, hộ gia đình đầu tư, xây dựng:

 + Nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân xây dựng để bán thì họ có quyền tự xác định giá. Tuy nhiên, giá bán không được cao hơn khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

+ Trước khi ký hợp đồng mua bán, hộ gia đình, cá nhân phải gửi bảng giá bán đến Sở Xây dựng địa phương để theo dõi.

Phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội được xác định như sau:

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 09/2021/TT-BXD quy định phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội, theo đó: 

Trong đó: 

- GiB (đồng/m2): là giá bán 1m2 sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc xây dựng tại vị trí thứ i.

- Tđ (đồng): là tổng vốn đầu tư xây dựng (bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí hợp lý khác.

- Tdv (đồng): là phần lợi nhuận từ bán phần diện tích nhà ở thương mại trong dự án.

- L (đồng): Lợi nhuận định mức của dự án (tối đa bằng 10%) tổng vốn đầu tư xây dựng được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để bán.

- SB (m2): là tổng diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán của dự án, bao gồm cả diện tích các căn hộ hoặc căn nhà mà chủ đầu tư giữ lại không bán.

- Ki: là hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích tại vị trí thứ i. Tuy nhiên, phải đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận thu được không vượt định mức tính cho dự án.

Như vậy, giá bán và phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội được thực hiện như chúng tôi đã trình bày ở trên.

gia ban nha o xa hoi

Hà Nội quy định về thẩm định giá bán nhà ở xã hội thế nào?

Tại Điều 7 Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 5/11/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm trình thẩm định giá. Quy trình thẩm định giá được thực hiện như sau:

- Đối với nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư, xây dựng:

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ trình thẩm giá đến Sở Xây dựng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải phối hợp, chủ trì với Sở Tài chính để thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành giá nhà ở xã hội.

- Đối với nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư, xây dựng:

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ thẩm định giá bán đến Sở Xây dựng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư.

+ Căn cứ kết quả thẩm định giá bán, chủ đầu tư phê duyệt ban hành giá bán chính thức của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định.

- Đối với dự án nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng:

+ Sở Xây dựng có trách nhiệm tham khảo phương pháp xác định giá theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (được quy định tại các Điều 7, 8, 9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD) và mặt bằng giá thị trường tại địa phương để xây dựng khung giá bán nhà ở xã hội và trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành.

+ Hộ gia đình, cá nhân tự xác định giá nhưng không được cao hơn khung giá do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành. Trước khi ký hợp đồng mua bán, hộ gia đình, cá nhân phải gửi bảng giá bán đến Sở Xây dựng để theo dõi.

Như vậy, việc thẩm định giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định theo cách thức mà chúng tôi đã phân tích ở trên.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về câu hỏi giá bán nhà ở xã hội. Bạn vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ nếu còn thắc mắc.

Có thể bạn quan tâm