hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 22/09/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phải có người giám hộ trong trường hợp nào?

Không phải ai cũng cần có người giám hộ và trong một số trường hợp cá nhân sẽ có giám hộ đương nhiên mà không cần đăng ký. Phải có người giám hộ trong trường hợp nào?

Câu hỏi: Xin hỏi trường hợp nào phải có người giám hộ?

Phải có người giám hộ trong trường hợp nào?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc chọn người giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Căn cứ khái niệm giám hộ và Điều 47 Bộ luật Dân sự 2015 thì người được giám hộ bao gồm:

- Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ;

- Người chưa thành niên có cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu;

- Người mất năng lực hành vi dân sự;

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Dựa vào các căn cứ trên có thể chia những người được giám hộ thành 03 nhóm:

- Nhóm bắt buộc phải có người giám hộ gồm:

+ Người mất năng lực hành vi dân sự;

+ Người dưới 15 tuổi không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ;

+ Người dưới 15 tuổi mà cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị toà án hạn chế quyền của cha, mẹ.

- Nhóm được giám hộ theo yêu cầu của cha, mẹ khi cha mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên.

Lưu ý: Những người từ 15 tuổi - dưới 18 tuổi không bắt buộc phải có người giám hộ nếu họ phát triển bình thường về thể chất.

giam ho trong truong hop nao
 

Người giám hộ là những ai?

Như đã phân tích ở trên, có 02 người giám hộ là giám hộ đương nhiên và giám hộ được cử, chỉ định.

Điều kiện để cá nhân làm người giám hộ được quy định chung như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

- Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Riêng pháp nhân làm người giám hộ phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

Khi đáp ứng các điều kiện làm người giám hộ, các trường hợp sau thuôc trường hợp giám hộ đương nhiên:

- Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên (nếu cha mẹ còn sống, đầy đủ năng lực hành vi dân sự sẽ là người đại diện của con chưa thành niên chứ không phải người giám hộ):

+ Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

+ Nếu không có anh chị ruột thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

+ Nếu không có anh chị, ông bà thì người giám hộ đương nhiên là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

– Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

+ Nếu vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

+ Nếu cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.

+ Nếu người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Trên đây là giải đáp phải có người giám hộ trong trường hợp nào? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Trường hợp nào người chưa thành niên phải được giám hộ?

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm