Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Tư, 22/06/2022

Trường hợp nào giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Người sử dụng đất có thể được sử dụng đất do Nhà nước giao đất (Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất). Trường hợp nào người sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất? Hoặc khi nào người sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất?

 

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, tôi đang tìm hiểu quy định pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất và có một số thắc mắc mong được Luật sư giải đáp như sau: Nhà nước giao đất cho người sử dụng đất khi nào? Và khi nào thì người sử dụng đất được nhận quyền sử dụng đất là Nhà nước giao thông qua đấu giá quyền sử dụng đất?

Chào bạn, với những vướng mắc liên quan đến trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất mà bạn đang quan tâm, chúng tôi xin được giải đáp cụ thể như sau:

Trường hợp nào giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Trước hết, Nhà nước giao đất cho người sử dụng đất có thể thông qua hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất. Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất lại được phân chia thành giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 55 Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 2 và khoản 5 Điều 20 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp Nhà nước giao đất cho người sử dụng đất gồm có:

Một là, Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

Hai là, Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở (dự án xây dựng nhà ở là để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê) đối với tổ chức kinh tế (theo khoản 27 Điều 3 Luật Đất đai 2013 tổ chức kinh tế gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);  

Ba là, Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở (dự án xây dựng nhà ở là để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê) đối với người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài đang sử dụng đất là đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần hoặc tham gia đấu giá đất do Nhà nước tổ chức đối với đất dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp với cho thuê mà đã nộp tiền thuê 01 lần bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá trúng đấu giá theo Luật Đất đai 2003 mà nay có nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì được chuyển hình thức sử dụng đất. Lúc này, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.

Bốn là, Nhà nước giao đất cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Năm là, Nhà nước giao đất cho tổ chức kinh tế để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Như vậy, có 05 trường hợp người sử dụng đất có quyền sử dụng đất thông qua hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

giao dat co thu tien


Trường hợp nào giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá?

Như chúng tôi đã phân tích, Nhà nước giao đất thông qua 2 hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá có thể thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất hoặc không phải nộp tiền sử dụng đất.

Căn cứ khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá gồm:

2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối chiếu với các quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, trường hợp người sử dụng đất được nhận quyền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và phải đóng tiền sử dụng đất gồm:

- Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

- Hoặc Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

- Hoặc có thể là các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, người sử dụng đất được nhận quyền sử dụng đất bằng hình thức Nhà nước thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá là trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở (khi họ có hộ khẩu thường trú tại xã hoặc tại khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn…) hoặc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là giải đáp thắc mắc về ​giao đất có thu tiền​​, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm