hieuluat

Giáo dục - Đào tạo

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 thế nào?

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 thế nào?

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT là một trong những vấn đề được cả học sinh và giáo viên quan tâm. Việc xác định đúng quy tắc làm tròn điểm sẽ giúp thí sinh phần nào tự xác định kết quả thi của mình.

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 là mấy điểm?

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 là mấy điểm?

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) nói riêng, điểm liệt là một trong các yếu tố quan trọng để xét xem một thí sinh có được công nhận tốt nghiệp hay không? Vậy, năm 2022, điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là mấy điểm?

X