hieuluat

Giáo dục - Đào tạo

Tiêu chuẩn, bảng lương giáo viên THPT hạng 2 mới nhất

Tiêu chuẩn, bảng lương giáo viên THPT hạng 2 mới nhất

Tiêu chuẩn được bổ nhiệm giáo viên THPT hạng 2 là gì? Lương của giáo viên THPT hạng 2 hiện nay là bao nhiêu? Điều kiện được xét thăng hạng lên giáo viên THPT hạng 2 là gì? Tham khảo câu trả lời thông qua bài viết dưới đây. 

Giảng viên cơ hữu là gì? Giảng viên thỉnh giảng là gì?

Giảng viên cơ hữu là gì? Giảng viên thỉnh giảng là gì?

Chúng ta thường nghe nhắc đến giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng nhưng có thể không hiểu rõ giảng viên cơ hữu là gì và giảng viên thỉnh giảng là gì? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này ở bài viết dưới đây.

X