hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 19/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là gì? Thủ tục cấp thế nào?

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép gì? Xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau của HieuLuat.

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép gì?

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được thực hiện như thế nào?

Chào bạn, định nghĩa và thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được chúng tôi trình bày cụ thể như dưới đây.

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là gì?

Trước hết, khoản 19 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 định nghĩa giấy phép xây dựng theo giai đoạn là loại giấy phép mà cơ quan Nhà nước thực hiện cấp phép cho chủ đầu tư theo từng phần của công trình/hoặc từng công trình của dự án trong trường hợp thiết kế xây dựng của công trình/hoặc thiết kế xây dựng của dự án chưa thực hiện xong.

Mẫu giấy phép xây dựng theo giai đoạn được sử dụng là mẫu số 07 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Theo đó, để được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, công trình xây dựng cần phải thỏa mãn một số điều kiện như:

 • Đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng;

 • Có hồ sơ tương ứng với từng loại công trình xây dựng (như công trình theo tuyến, không theo tuyến, nhà ở, tượng đài/hoặc tranh hoành tráng, công trình tôn giáo, công trình quảng cáo) theo quy định;

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng phù hợp quy định pháp luật về xây dựng, về đất đai;

 • Chủ đầu tư tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo trình tự, thủ tục luật định;

Như vậy, giấy phép xây dựng theo giai đoạn được hiểu là giấy phép xây dựng được cấp cho từng phần, từng mục/từng công trình của một dự án sau khi đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn.

Mà các thiết kế xây dựng này đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng.

Trình tự cấp giấy phép xây dựng được chúng tôi giải đáp tại phần dưới đây.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạnThủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn


Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn thế nào?

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được thực hiện tương tự như đối với các trường hợp khác.

Căn cứ Điều 102 Luật Xây dựng, quy trình này bao gồm chuẩn bị và nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ và trả kết quả xin cấp giấy phép xây dựng.

Chi tiết các công việc cần thực hiện trong từng bước như sau:

Bước 1: Người yêu cầu chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Tương ứng với mỗi loại công trình xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ tương ứng theo quy định tại Điều 95 Luật Xây dựng 2014;

 • Một số giấy tờ cơ bản của bộ hồ sơ gồm:

  • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định;

  • Bản vẽ thiết kế xây dựng của công trình;

  • Các giấy tờ khác phù hợp với từng loại công trình;

Nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tùy thuộc vào cấp công trình, loại công trình như sau:

37. Bãi bỏ khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 103 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cấp giấy phép xây dựng

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện các công việc như tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ;

 • Tiến hành thẩm định, đối chiếu sự phù hợp của hồ sơ với quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đất đai;

 • Quyết định việc cấp giấy phép xây dựng cho người yêu cầu;

Bước 3: Trả kết quả xin cấp giấy phép cho người yêu cầu

 • Người yêu cầu xin cấp giấy phép xây dựng thực hiện đóng nộp nghĩa vụ tài chính trước khi nhận kết quả là giấy phép xây dựng theo giai đoạn.

Như vậy, các bước xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được chúng tôi liệt kê, trình bày cụ thể như trên.

Người xin cấp giấy phép xây dựng có thể dựa trên những hướng dẫn này để giải quyết trường hợp của mình.

Trên đây là giải đáp về giấy phép xây dựng theo giai đoạn, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X