hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 01/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không?

Hoàn công giấy phép xây dựng tạm được không? Nếu được hoàn công thì trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào? Cùng HieuLuat giải đáp trong bài viết sau đây.

 
Mục lục bài viết
  • Hoàn công giấy phép xây dựng tạm được không?
  • Thẩm quyền cho hoàn công giấy phép xây dựng tạm là của ai?
  • Thủ tục hoàn công giấy phép xây dựng tạm thế nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi đối với những công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm thì có được phép hoàn công không thưa Luật sư?

Nếu thực hiện hoàn công thì thẩm quyền và thủ tục thực hiện như thế nào?

Cảm ơn đã hỗ trợ.

Chào bạn, chúng tôi giải đáp vấn đề hoàn công giấy phép xây dựng tạm/hoàn công xây dựng đối với các công trình xây dựng tạm như sau:

Hoàn công giấy phép xây dựng tạm được không?

Hoàn công giấy phép xây dựng tạm theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu chính là việc hoàn công công trình xây dựng tạm.

Đây là những công trình được xây dựng và sử dụng vào mục đích thi công xây dựng công trình chính hoặc sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc các hoạt động khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện/hoặc cấp tỉnh.

Thủ tục hoàn công hiện chưa được pháp luật về xây dựng định nghĩa.

Hiểu thông thường, hoàn công công trình xây dựng tạm chính là công việc nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Dựa trên cách hiểu này về hoàn công, căn cứ Điều 131 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung bởi khoản 49 Điều 1 Luật Xây dựng 2020 sửa đổi, công trình xây dựng tạm vẫn thực hiện hoàn công theo trình tự, thủ tục luật định.

Như vậy, hoàn công giấy phép xây dựng tạm/hoàn công xây dựng đối với công trình tạm được được thực hiện theo trình tự, thủ tục chung của pháp luật xây dựng.

Trong trường hợp này, hoàn công được hiểu là quá trình nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tạm và đưa công trình vào sử dụng, khai thác theo đúng thiết kế xây dựng đã được chấp thuận.

Thủ tục hoàn công giấy phép xây dựng tạmThủ tục hoàn công giấy phép xây dựng tạm 

Thẩm quyền cho hoàn công giấy phép xây dựng tạm là của ai?

Căn cứ khoản 3 Điều 131 Luật Xây dựng, người có trách nhiệm thực hiện hoàn công đối với công trình xây dựng tạm (hoàn công giấy phép xây dựng tạm) là chủ thầu và chủ đầu tư.

Theo đó, chủ thầu, chủ đầu tư tự thực hiện việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tạm, nghiệm thu hạng mục/bộ phận công trình xây dựng tạm.

Biên bản nghiệm thu công trình được lập theo mẫu với nội dung được quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

  • Trong đó, người có nghĩa vụ, trách nhiệm ký tên trong biên bản nghiệm thu thường có tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trình, người lập biên bản, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu phụ…;

Nếu công trình xây dựng tạm có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thì thiết kế xây dựng phải được thẩm tra về điều kiện đảm bảo an toàn, đồng thời, phải gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng để địa phương để theo dõi, kiểm tra.

Như vậy, thẩm quyền thực hiện hoàn công giấy phép xây dựng tạm/hoàn công công trình xây dựng tạm được pháp luật quy định là chủ đầu tư và chủ thầu xây dựng.

Các bên có quyền tự thực hiện nghiệm thu.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải báo cáo chuyên môn về xây dựng tại địa phương và thẩm tra thiết kế xây dựng nếu công trình có ảnh hưởng lớn đến lợi ích cộng đồng, an toàn trong sử dụng.

Thẩm quyền thực hiện hoàn công giấy phép xây dựng tạmThẩm quyền thực hiện hoàn công giấy phép xây dựng tạm

Thủ tục hoàn công giấy phép xây dựng tạm thế nào?

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng tạm được thực hiện theo trình tự chung như sau lập biên bản nghiệm thu công trình/hạng mục công trình, tiến hành bàn giao/đưa vào sử dụng và bảo hành công trình sau khi đã khai thác.

Cụ thể, từng công việc được thực hiện theo từng bước nghiệm thu công trình như sau:

Bước 1: Lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục (bộ phận) công trình

  • Cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tạm/hoặc nghiệm thu hạng mục công trình;

  • Sau khi nghiệm thu, công trình xây dựng tạm được đưa vào khai thác, sử dụng theo thiết kế xây dựng đã được phê duyệt;

Bước 2: Bàn giao công trình xây dựng tạm, đưa công trình vào khai thác, sử dụng

  • Chủ thầu tiến hành bàn giao công trình xây dựng tạm cho chủ đầu tư sau khi đã hoàn thành việc nghiệm thu và thẩm tra, báo cáo thiết kế xây dựng công trình (nếu có);

  • Việc bàn giao công trình, đưa vào sử dụng phải được lập thành biên bản với nội dung quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

Bước 3: Bảo hành công trình xây dựng tạm

  • Sau khi công trình xây dựng tạm được khai thác, đưa vào sử dụng mà có phát sinh hỏng hóc hoặc phát sinh lỗi thì chủ thầu thi công, chủ thầu cung cấp trang thiết bị vật tư có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo hành công trình;

  • Thời hạn bảo hành được thực hiện theo hợp đồng, theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Như vậy, thủ tục thực hiện hoàn công giấy phép xây dựng tạm/hoàn công công trình xây dựng tạm được tiến hành theo các bước như chúng tôi đã nêu trên.

Hoàn công công trình xây dựng chính là việc nghiệm thu công trình để đảm bảo chất lượng công trình trước khi tiến hành đưa công trình vào sử dụng, khai thác.

HieuLuat đã cung cấp, giải đáp cho bạn đọc về vấn đề hoàn công giấy phép xây dựng tạm, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

X