hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 02/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn hoàn công nhà xưởng 2023

Hoàn công nhà xưởng 2023 được thực hiện như thế nào? Việc hoàn công nhà xưởng, nhà dự án có khác biệt gì không? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

 

Mục lục bài viết
 • Hoàn công nhà xưởng được thực hiện thế nào?
 • Hồ sơ hoàn công xây dựng nhà xưởng gồm những gì?
 • Thủ tục hoàn công nhà xưởng thế nào?
 • Hoàn công nhà dịch vụ được không?
 • Hoàn công nhà dự án có gì cần lưu ý?

Hoàn công nhà xưởng được thực hiện thế nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi việc hoàn công nhà xưởng được thực hiện như thế nào?

Hồ sơ cần chuẩn bị có những gì?

Chào bạn, nhà xưởng cũng là một trong những công trình xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

Việc hoàn công nhà xưởng theo quy định hiện hành được chúng tôi trình bày như dưới đây.

Hồ sơ hoàn công xây dựng nhà xưởng gồm những gì?

Trước hết, Luật Xây dựng cùng các văn bản hướng dẫn thi hành không định nghĩa hoàn công công trình xây dựng là gì.

Trên thực tế, hoàn công công trình xây dựng có thể hiểu là quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, đăng ký quyền sở hữu và bảo hành công trình nhà xưởng.

Do vậy, hồ sơ cần phải chuẩn bị để hoàn công công trình được chuẩn bị theo từng giai đoạn như đã nêu trên.

Cụ thể, căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ mà chủ đầu tư, chủ thầu cần chuẩn bị bao gồm:

Giai đoạn nghiệm thu hoàn thành công trình, nghiệm thu hạng mục (bộ phận) hoặc nghiệm thu công việc:

 • Biên bản nghiệm thu hạng mục (bộ phận)/hoàn thành nhà xưởng/hoặc nghiệm thu công việc thực hiện;

 • Nội dung của biên bản nghiệm thu công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

 • Con dấu, chữ ký được sử dụng được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IIB ban hành kèm theo Nghị định này;

 • Nhật ký thi công xây dựng công trình;

 • Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

 • Danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan cho việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng;

 • Văn bản thể hiện quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình;

Giai đoạn bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, khai thác:

 • Biên bản bàn giao công trình xây dựng;

 • Kèm theo biên bản gồm có bản vẽ hoàn công, danh mục thiết bị, phụ tùng, vật tư…/văn bản thể hiện quy trình hướng dẫn vận hành.

Giai đoạn bảo hành nhà xưởng:

 • Hồ sơ, giấy tờ thể hiện hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng là nhà xưởng;

Giai đoạn đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:

 • Đơn đăng ký biến động tài sản gắn liền với đất, mẫu 09/ĐK hoặc đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản gắn liền với đất, mẫu 04a/ĐK;

 • Giấy chứng nhận/quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất đã được cấp cho chủ đầu tư;

 • Thông báo của cơ quan chuyên môn về việc cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình/hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình;

 • Danh sách các tài sản (thông tin tên tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng được sử dụng chung/sử dụng riêng của từng tài sản);

 • Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký (bản vẽ do đơn vị tư vấn thiết kế lập);

Như vậy, hồ sơ cần chuẩn bị cho từng giai đoạn hoàn công nhà xưởng được chúng tôi trình bày như trên.

Hồ sơ hoàn công nhà xưởngHồ sơ hoàn công nhà xưởng

Thủ tục hoàn công nhà xưởng thế nào?

Theo phân tích, giải đáp của chúng tôi ở các phần trên, hoàn công nhà xưởng chưa được pháp luật định nghĩa.

Dựa trên cách hiểu về hoàn công nhà xưởng như chúng tôi đã trình bày ở trên, thủ tục thực hiện hoàn công nhà xưởng được tiến hành theo các bước: Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục/bộ phận, thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình (nếu có), bàn giao và đưa nhà xưởng vào sử dụng, bảo hành và đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Các công việc cơ bản thực hiện tại từng giai đoạn của thủ tục hoàn công như chúng tôi liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục/bộ phận, thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình (nếu có)

 • Chủ đầu tư, chủ thầu thi công xây dựng, chủ thầu cung ứng thiết bị, vật tư, trang thiết bị thực hiện lập biên bản nghiệm thu nhà xưởng/nghiệm thu từng hạng mục, công việc thực hiện;

 • Nếu thuộc trường hợp phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thì phải có văn bản chấp thuận nghiệm thu công trình của cơ quan này;

 • Lập nhật ký thi công công trình nhà xưởng và bản vẽ hoàn công công trình;

Bước 2: Bàn giao và đưa nhà xưởng vào sử dụng

 • Chủ thầu xây dựng thực hiện bàn giao nhà xưởng đã được hoàn thành cho chủ sở hữu/chủ đầu tư sau khi đã hoàn thành công tác nghiệm thu;

 • Việc bàn giao phải được lập thành văn bản và có chữ ký của những người có trách nhiệm, người có liên quan;

Bước 3: Bảo hành nhà xưởng

 • Bảo hành nhà xưởng là việc chủ thầu thi công, chủ thầu cung ứng thiết bị vật tư thực hiện sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, công trình bị hư hỏng;

 • Thời hạn bảo hành được thực hiện theo quy định của pháp luật xây dựng và theo hợp đồng;

Bước 4: Đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 • Đây là bước cuối cùng trong quy trình hoàn công công trình xây dựng;

 • Chủ đầu tư/chủ sở hữu tài sản là nhà xưởng chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đề nghị đăng ký cấp sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, các bước thực hiện hoàn công nhà xưởng gồm nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, đăng ký quyền sở hữu như chúng tôi đã trình bày chi tiết ở trên.

Để việc thực hiện hoàn công nhà xưởng được tiến hành thuận lợi, bạn cần chủ động chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu quy định pháp luật.

 

Hoàn công nhà dịch vụ được không?

Câu hỏi: Hoàn công nhà dịch vụ được quy định như thế nào? Có được phép hoàn công nhà dịch vụ không?

Xin cảm ơn đã hỗ trợ.

Chào bạn, nhà dịch vụ theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, là loại hình nhà được sử dụng để thực hiện kinh doanh, cung ứng các dịch vụ.

Ví dụ như các officetel, shophouse, mặt bằng để trưng bày sản phẩm hàng hóa, …

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, hoàn công là thủ tục chưa được pháp luật xây dựng hiện hành định nghĩa cụ thể.

Do vậy, có thể hiểu cơ bản rằng, hoàn công nhà dịch vụ cũng tương tự như hoàn công nhà xưởng.

Đây là quá trình nghiệm thu công trình nhà dịch vụ đã hoàn thành việc thi công, bàn giao và đưa nhà dịch vụ vào sử dụng, tiến hành bảo hành và đăng ký quyền sở hữu.

Trình tự các bước cụ thể như chúng tôi đã trình bày ở phần phía trên, bạn đọc có thể tham khảo.

Một số lưu ý đối với thủ tục hoàn công nhà dịch vụ:

 • Việc nghiệm thu, bàn giao nhà dịch vụ cần phải dựa trên bản vẽ thiết kế xây dựng, quyết định phê duyệt/chấp thuận dự án đầu tư;

 • Đăng ký quyền sở hữu là thủ tục nên thực hiện ngay để nhà dịch vụ có thể được tham gia nhiều giao dịch bất động sản hơn;

 • Hồ sơ, giấy tờ để đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản này được quy định cụ thể tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP (áp dụng từ 20/5/2023);

Như vậy, hoàn công nhà xưởng, hoàn công nhà dịch vụ được thực hiện theo các bước cơ bản như chúng tôi đã trình bày.

Điểm đáng chú ý là việc hoàn công nhà xưởng/nhà dịch vụ đều phải thông qua thủ tục nghiệm thu công trình đã hoàn thành thi công.

Thủ tục hoàn công nhà xưởngThủ tục hoàn công nhà xưởng 

Hoàn công nhà dự án có gì cần lưu ý?

Câu hỏi: Hoàn công nhà dự án có phải lưu ý vấn đề gì không thưa Luật sư?

Việc hoàn công nhà dự án có khác gì so với hoàn công các loại công trình khác?

Chào bạn, về cơ bản, thủ tục hoàn công nhà dự án cũng được tiến hành như đối với các trường hợp hoàn công nhà xưởng/hoàn công nhà dịch vụ như chúng tôi đã nêu trên.

Một số điểm khác biệt cần lưu ý khi hoàn công nhà dự án theo quy định hiện hành như sau:

 • Có thể hoàn công (nghiệm thu) từng hạng mục của nhà dự án (ví dụ từng block đối với dự án nhà chung cư..) và xin chấp thuận cho phép được thực hiện mua bán, thế chấp, thuê mua… đối với hạng mục/bộ phận công trình đã hoàn thành nghiệm thu này;

 • Nếu dự án đang thế chấp thì phải thực hiện giải chấp (thường tiến hành song song với quá trình nghiệm thu) để được tham gia vào thị trường bất động sản (giao dịch về bất động sản);

 • Nếu dự án đang còn nợ nghĩa vụ tài chính thì dù có được hoàn công thì cũng không được tham gia vào các giao dịch của thị trường bất động sản;

Kết luận: Thủ tục hoàn công nhà xưởng, hoàn công nhà dự án về cơ bản đều được thực hiện theo các bước giống nhau.

Tuy vậy, khi hoàn công nhà dự án, có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến nghĩa vụ của chủ đầu tư như chúng tôi đã nêu ở trên.

HieuLuat đã cung cấp, giải đáp cho bạn đọc về vấn đề hoàn công nhà xưởng, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

X