hieuluat
Chia sẻ email

Học sinh tiêu biểu là gì? Điều kiện đạt học sinh Tiêu biểu

Từ khi Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những quy định mới về việc đánh giá và khen thưởng đối với học sinh tiểu học. Theo đó, học sinh tiêu biểu là gì? Điều kiện đạt học sinh tiêu biển là gì? Cùng tìm hiểu quy định này qua bài viết dưới đây.

Mục lục bài viết
  • 1. Học sinh tiêu biểu là gì? 
  • 2. Điều kiện đạt học sinh Tiêu biểu là gì?
  • 3. Học sinh Tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?
Câu hỏi: Con tôi đang là học sinh tiểu học, tôi muốn hỏi học sinh lớp 1 thì cần đạt tiêu chuẩn nào để cuối năm đạt được khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu? Học sinh Tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?

1. Học sinh tiêu biểu là gì? 

Học sinh tiêu biểu là gì?

Học sinh Tiêu biểu là một danh hiệu khen thưởng cuối năm học dành cho học sinh tiểu học (hiện nay đang áp dụng với học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và từ năm học 2024-2025 sẽ áp dụng chung cho cấp tiểu học) hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Trước đây, theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT) về Quy định đánh giá học sinh tiểu học được ban hành, thì học sinh tiểu học đã được áp dụng quy chế đánh giá mới bằng nhận xét và việc khen thưởng được áp dụng đối với hai nhóm danh hiệu sau:

- Danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện;

- Danh hiệu học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất.

Tuy nhiên, từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực và từ năm học 2020-2021, việc tặng giấy khen thưởng cuối năm học cho học sinh tiểu học được thực hiện đối với các học sinh đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc hoặc danh hiệu Học sinh Tiêu biểu.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

“Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.”

Theo đó, danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện là một danh hiệu mới trong quy định khen thưởng và đánh giá đối với học sinh tiểu học.

2. Điều kiện đạt học sinh Tiêu biểu là gì?

Danh hiệu này dành cho những học sinh thỏa mãn các điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT như sau:

Thứ nhất, học sinh phải có kết quả đánh giá về giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt:

Dựa theo nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT thì việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành).

Trong đó, để được đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh tiểu học ở mức hoàn thành tốt, thì những học sinh này phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Đánh giá về giáo dục chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

- Học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt. Tức là học sinh này phải được đánh giá là thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục (điểm a khoản 1 Điều 7 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT);

- Có các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt. Tức là học sinh  này đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên (điểm a khoản 2 Điều 7 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT);

- Kết quả bài kiểm tra cuối năm học ở tất cả môn học đạt từ 7 điểm trở lên;

Thứ hai, học sinh phải có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học; hoặc được giáo viên đánh giá là có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực.

Thứ ba, được tập thể lớp công nhận.

3. Học sinh Tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?

Học sinh Tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?

Học sinh Tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?

Trước đây, học sinh tiểu học được xếp loại giáo dục với bốn mức là: Giỏi, Tiên tiến, Trung bình và Yếu. Căn cứ việc xếp loại này, học sinh tiểu học được xét khen thưởng với những danh hiệu như sau: Học sinh Giỏi và Học sinh Tiên tiến.

Theo Điều 13 Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT trước đây thì việc khen thưởng danh hiệu học sinh Giỏi được trao cho những học sinh được xếp hạnh kiểm loại Thực hiện đầy đủ (Đ) đồng thời học lực trung bình cả năm đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Giỏi (học lực môn đạt điểm 09, điểm 10) và đối với môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành.

Danh hiệu học sinh tiên tiến cho những học sinh được xếp hạnh kiểm loại Thực hiện đầy đủ (Đ) đồng thời học lực trung bình cả năm đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Khá trở lên (học lực môn đạt điểm 07, điểm 08) và đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành.

Còn đối với danh hiệu Học sinh Tiêu biểu như đã phân tích ở phần trên thì đây là danh hiệu thuộc quy chế đánh giá mới của Bộ Giáo dục áp dụng đối với học sinh tiểu học.

Danh hiệu Học sinh Tiêu biểu được dành cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt và có thành tích xuất sắc đối với ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất về một phẩm chất, năng lực.

Tóm lại, do có những tiêu chí đánh giá khác nhau trong phân loại các danh danh hiệu khen thưởng đối với học sinh tiểu học. Nên không thể kết luận Học sinh Tiêu biểu là học sinh Giỏi hay học sinh Tiên tiến.

Trên đây là giải đáp về học sinh tiêu biểu là gì? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ ngay đến tổng đài  19006199 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X