hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 20/09/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư thường diễn ra để biểu quyết những vấn đề liên quan đến tòa chung cư đó. Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?

Câu hỏi: Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2? Tổ chức như thế nào?
Chào bạn. Hiện nay, không có quy định về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2 mà chỉ quy định việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và hội nghị nhà chung cư thường niên. Ngoài ra, một số trường hợp sẽ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường. 

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên?

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 02/2016/TT-BXD, hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi đáp ứng được một trong các điều kiên sau:

- Có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự

- Có ít hơn 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư thường niên có các nội dung sau đây:

- Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng năm của Ban quản trị nhà chung cư;

- Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau;

- Nghe báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư;

- Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có), gồm:

+ Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;

+ Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban quản trị;

+ Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 của Luật này và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

+ Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Ban quản trị nhà chung cư;

+ Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

+ Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tuy nhiên, cần có ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự đồng ý mới được quyết định một trong các vấn đề sau đây:

- Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư;

- Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;

- Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý.

hoi nghi nha chung cu lan 2
 

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường?

Theo Điều 14 Thông tư 02/2016/TT-BXD, sửa đổi bởi Thông tư 06/2019/TT-BXD, hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:
- Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;
- Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;
- Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý;
- Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
- Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.
Trên đây là giải đáp khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thế nào?

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm