hieuluat

Hôn nhân gia đình

Nhường quyền nuôi con sau ly hôn cần làm thủ tục gì?

Nhường quyền nuôi con sau ly hôn cần làm thủ tục gì?

Nhường quyền nuôi con sau ly hôn là tình trạng không hiếm gặp khi người được quyền nuôi con không đủ khả năng chăm sóc, lo lắng cho con cái. Vậy nhường quyền nuôi con sau ly hôn cần thực hiện thủ tục gì?

Ly hôn muốn giữ lại nhà cho con có được không?

Ly hôn muốn giữ lại nhà cho con có được không?

Thực trạng ly hôn rồi phân chia tài sản chung diễn ra khá phổ biến. Nhiều người hậu ly hôn, được quyền nuôi con, họ muốn giữ lại căn nhà chung cho con, liệu điều này có được không?

X