hieuluat

Hôn nhân gia đình

Luật Hôn nhân Gia đình mới nhất 2024 là Luật ban hành năm nào?

Luật Hôn nhân Gia đình mới nhất 2024 là Luật ban hành năm nào?

Luật Hôn nhân Gia đình là một trong văn bản quy định về các quyền và nghĩa vụ của mối quan hệ hôn nhân, cũng như các quy định về hôn nhân. Vậy Luật Hôn nhân Gia đình mới nhất 2024 là Luật được ban hành năm nào? Thông tin sẽ được gửi đến cho bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Vợ ngoại tình, chồng có kiện được không?

Vợ ngoại tình, chồng có kiện được không?

Hôn nhân một vợ một chồng là chế độ pháp luật hiện hành quy định. Tuy vậy có nhiều trường hợp vợ hoặc chồng ngoại tình. Vậy vợ ngoại tình có kiện được không?

X