hieuluat

Hôn nhân gia đình

Vợ ngoại tình, chồng có kiện được không?

Vợ ngoại tình, chồng có kiện được không?

Hôn nhân một vợ một chồng là chế độ pháp luật hiện hành quy định. Tuy vậy có nhiều trường hợp vợ hoặc chồng ngoại tình. Vậy vợ ngoại tình có kiện được không?

Nhường quyền nuôi con sau ly hôn cần làm thủ tục gì?

Nhường quyền nuôi con sau ly hôn cần làm thủ tục gì?

Nhường quyền nuôi con sau ly hôn là tình trạng không hiếm gặp khi người được quyền nuôi con không đủ khả năng chăm sóc, lo lắng cho con cái. Vậy nhường quyền nuôi con sau ly hôn cần thực hiện thủ tục gì?

X