hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 01/12/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Mức lãi suất tái cấp vốn hiện nay

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Có đặc điểm như thế nào? Phân biệt lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu. Hãy cùng tham khảo các vấn đề liên quan đến lãi suất tái cấp vốn qua bài viết dưới đây.

Mục lục bài viết
  • Tái cấp vốn là gì? Các hình thức tái cấp vốn
  • Lãi suất tái cấp vốn là gì? Có đặc điểm như thế nào? 
  • Phân biệt lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu
  • Mức lãi suất tái cấp vốn hiện nay

Tái cấp vốn là gì? Các hình thức tái cấp vốn

Tái cấp vốn là gì? Các hình thức tái cấp vốn

Tái cấp vốn là gì? Các hình thức tái cấp vốn

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 thì tái cấp vốn là một hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng nhằm mục đích cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng bằng các hình thức bao gồm:

- Thứ nhất là cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá:

Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá được hiểu là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay đối với tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ (khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2011/TT-NHNN).

- Thứ hai là chiết khấu giấy tờ có giá;

Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước trong việc mua ngắn hạn những loại giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán của  tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi đến hạn thanh toán (khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN).

- Thứ ba là những hình thức tái cấp vốn khác.

Bên cạnh hai hình thức tái cấp vốn nêu trên thì hiện nay Ngân hàng Nhà nước còn thực hiện việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng theo Thông tư 24/2019/TT-NHNN.

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Có đặc điểm như thế nào? 

Lãi suất tái cấp vốn là gì?

Lãi suất tái cấp vốn là gì?

Lãi suất được hiểu là tỷ lệ phần trăm (%) dùng để tính số tiền lãi dựa trên số tiền gốc được gửi vào/cho vay mà người nhận tiền/người vay tiền phải trả cho người gửi tiền/người cho vay tiền trong một khoảng thời gian được thỏa thuận.

Khác với những loại lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi thông thường thì lãi suất tái cấp vốn là một trong những loại lãi suất điều hành do Ngân hàng Nhà nước áp dụng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn có thể được hiểu là lãi suất Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi thực hiện các nghiệp vụ tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng.

Một số đặc điểm của lãi suất tái cấp vốn:

- Do Ngân hàng Nhà nước quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có quy định Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền quyết định và công bố lãi suất tái cấp vốn để thực hiện việc điều hành chính sách tiền tệ và chống cho vay nặng lãi.

- Lãi suất tái cấp vốn được áp dụng đối với 02 hình thức tái cấp vốn sau:

(1) Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá:

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2011/TT-NHNN có quy định mức lãi suất cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng là lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước được áp dụng khi cho vay cầm cố tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay.

(2) Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng:

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 24/2019/TT-NHNN có quy định mức lãi suất tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn bằng hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân, gia hạn.

Phân biệt lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu

- Giống nhau:

+ Đều có tài sản thế chấp là giấy tờ có giá như trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu...

+ Mức lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu đều do Ngân hàng Nhà nước công bố và áp dụng;

+ Mục đích là cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng.

- Khác nhau:

Về trường hợp áp dụng:

+ Lãi suất tái chiết khấu được áp dụng khi NHNN tái chiết khấu các giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.

+ Lãi suất tái cấp vốn được áp dụng trong trường hợp NHNN cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá hoặc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng.

Về tài sản dùng để thế chấp: Lãi suất tái chiết khấu được thực hiện đối với các loại giấy tờ có giá với mức rủi ro thấp hơn như trái phiếu chính phủ, tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước,... Mà lãi suất tái cấp vốn được thực hiện đối với các giấy tờ có giá với mức rủi ro cao hơn

Mức lãi suất tái cấp vốn hiện nay

Hiện nay, mức lãi suất tái cấp vốn được quy định tại Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023 được áp dụng từ ngày 19/6/2023 là 4,5%/năm.

Trên đây là thông tin về lãi suất tái cấp vốn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ theo số  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X