hieuluat

Lao động

Quy định về ngày nghỉ hàng tuần mới nhất 2024

Quy định về ngày nghỉ hàng tuần mới nhất 2024

Quy định về ngày nghỉ hàng tuần luôn là một trong những vấn đề quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và kể cả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng Hà Nội 2024

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng Hà Nội 2024

Lương tối thiểu vùng là căn cứ tính lương cho người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó mức lương tối thiểu vùng Hà Nội 2024 là bao nhiêu? Cùng tham khảo bài viết sau đây.

X