hieuluat

Lao động

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè có được nghỉ bù?

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè có được nghỉ bù?

Quá trình sinh con, nuôi con không chỉ khiến cho giáo viên nói riêng bị gián đoạn thời gian làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của họ. Về thời gian nghỉ thai sản, có nhiều trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì có được nghỉ bù hay không?  

Chồng chết, vợ có được hưởng lương hưu của chồng không?

Chồng chết, vợ có được hưởng lương hưu của chồng không?

Chế độ hưu trí là một trong những chế độ của BHXH bắt buộc hiện nay. Khi đủ điều kiện nhận lương hưu người lao động sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. Vậy trong trường hợp nếu chồng chết, vợ có được hưởng lương hưu của chồng không?  

Lương hưu phát ngày nào theo quy định mới nhất?

Lương hưu phát ngày nào theo quy định mới nhất?

Lương hưu là một trong những chế độ trợ cấp của BHXH nhằm đảm bảo thu nhập cho người hết tuổi lao động hoặc không tham gia quan hệ lao động nữa. Vậy lương hưu phát ngày nào? người lao động sẽ nhận lương hưu bằng hình thức nào?

X