hieuluat

Lĩnh vực khác

Mức trợ cấp, phụ cấp của thương binh năm 2023

Mức trợ cấp, phụ cấp của thương binh năm 2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi mức trợ cấp, phụ cấp dành cho thương binh. Vậy mức trợ cấp, phụ cấp của thương binh hiện nay là bao nhiêu? Cách tính như thế nào?

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

Nhiều đảng viên muốn đi du lịch nước ngoài nhưng không nắm rõ việc nếu ra nước ngoài có bị xử lý kỷ luật, bị khai trừ đảng hay không. Căn cứ Điều lệ Đảng hiện nay và các văn bản liên quan, đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?  

X