hieuluat

Lĩnh vực khác

Đấu thầu thuốc là gì? Quy trình đấu thầu thuốc mới nhất

Đấu thầu thuốc là gì? Quy trình đấu thầu thuốc mới nhất

Để đảm bảo nguồn thuốc điều trị cho bệnh nhân thì các bệnh viện đều phải thực hiện đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Vậy đấu thầu thuốc là gì? Quy trình đấu thầu thuốc mới nhất được quy định ra sao?

X