hieuluat

Lĩnh vực khác

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

Đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?

Nhiều đảng viên muốn đi du lịch nước ngoài nhưng không nắm rõ việc nếu ra nước ngoài có bị xử lý kỷ luật, bị khai trừ đảng hay không. Căn cứ Điều lệ Đảng hiện nay và các văn bản liên quan, đảng viên đi nước ngoài có bị khai trừ đảng không?  

X