hieuluat

Lĩnh vực khác

Thời điểm công nhận Đảng viên chính thức là khi nào?

Thời điểm công nhận Đảng viên chính thức là khi nào?

Được trở thành Đảng viên và đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự của người công dân. Vậy thời điểm công nhận Đảng viên chính thức là khi nào? Thẩm quyền xét công nhận Đảng viên chính thức được quy định ra sao? Cùng tìm hiểu bài viết bên dưới.

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế trực thu từ nguồn thu nhập của cá nhân có thu nhập chịu thuế. Vậy thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có phải chịu thuế TNCN không? Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp.

X