hieuluat
Chia sẻ email

Lương bí thư chi bộ thôn hiện nay là bao nhiêu? Phụ cấp thế nào?

Bí thư chi bộ thôn được biết đến là người làm công tác Đảng bộ ở các thôn. Vậy lương bí thư chi bộ thôn hiện nay là bao nhiêu? Bí thư chi bị thôn được hưởng phụ cấp thế nào?

 
Mục lục bài viết
 • Bí thư chi bộ thôn là ai?
 • Mức lương bí thư chi bộ thôn hiện nay là bao nhiêu?
 • Phụ cấp Bí thư chi bộ thôn theo quy định
 • Các nhiệm vụ Bí thư chi bộ thôn thực hiện gồm những gì?

Bí thư chi bộ thôn là ai?

Bí thư chi bộ thôn là ai?

Bí thư chi bộ thôn là ai?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì Bí thư chi bộ thôn là người làm việc không chuyên trách ở trong phạm vi thôn, tổ dân phố thuộc xã/ phường/ thị trấn.

Theo đó, Bí thư chi bộ thôn là người chuyên làm công tác Đảng ở chi bộ thôn, lãnh đạo chi bộ thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, Chính phủ khuyến khích các địa phương tổ chức và bố trí Trưởng thôn kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ để phát huy đúng vai trò “Đảng cử, Dân tinh” của người lãnh đạo gần gũi nhất với nhân dân.

Mức lương bí thư chi bộ thôn hiện nay là bao nhiêu?

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định về chế độ lương dành cho người giữ chức danh Bí thư chi bộ thôn/ tổ dân phố mà chỉ quy định về phụ cấp cho người giữ chức danh này.

Tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định Bí thư chi bộ thôn là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

Phụ cấp Bí thư chi bộ thôn theo quy định

lương bí thư chi bộ thôn và phụ cấp bí thư chi bộ thôn là bao nhiêuBí thư chi bộ thôn hưởng phụ cấp thế nào?

Như đã phân tích trên thì Bí thư chi bộ thôn- người hoạt động không chuyên trách ở xã sẽ được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ. Mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ thôn được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Theo đó, các khoản phụ cấp mà Bí thư chi bộ thôn được hưởng bao gồm:

Thứ nhất, phụ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định này:

Hiện nay bí thư chi bộ thôn được hưởng phụ cấp trực tiếp từ Ngân sách trung ương và mức hưởng phụ thuộc vào số lượng hộ gia đình cũng như địa bàn của mỗi thông mà bí thư chi bộ hoạt động và quản lý. Cụ thể:

 • Bí thư chi bộ thôn được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 6,0 lần mức lương cơ sở, tương đương với 10,8 triệu đồng/ tháng (tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/ tháng áp dụng theo quy định của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP) đối với các trường hợp:

 • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

 • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên nhưng được chuyển thành tổ dân phố;

 • Tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

 • Thôn hoặc tổ dân phố nằm ở khu vực trọng điểm, có nhiều phức tạp về an ninh;

 • Thôn hoặc tổ dân phố thuộc xã ở khu vực biên giới, hải đảo xa xôi.

 • Bí thư chi bộ được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương đương với 8,1 triệu đồng/ tháng (tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/ tháng áp dụng theo quy định của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP) đối với các thôn hoặc tổ dân phố không thuộc trường hợp thứ nhất đã nêu trên.

Thứ hai, Bí thư chi bộ thôn được hưởng trợ cấp kiêm nhiệm nếu kiêm nhiệm chức Trưởng thôn theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định này:

Bí thư chi bộ - người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm nhiệm chức Trưởng thôn thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định đối với chức danh đang kiêm nhiệm. Theo quy định này thì Bí thư chi bộ thôn khi kiêm nhiệm cả chức danh Trưởng thôn thì được hưởng phụ cấp bằng 100% mức phụ cấp đối với Trưởng thôn theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, Bí thư chi bộ thôn sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng như đã nêu trên để đảm bảo quyền lợi và công sức đóng góp của họ đối với sự phát triển chi bộ thôn.

Các nhiệm vụ Bí thư chi bộ thôn thực hiện gồm những gì?

Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ thôn

Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ thôn

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quy định số 98/QĐ-TW thì chi bộ là một cơ quan hoạt động và được lãnh đạo thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chi bộ là nơi hoạt động Đảng bộ tại những địa phương chưa thành lập Đảng bộ. Theo đó, tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV quy định nhiệm vụ của Bí thư chi bộ như sau:

“ 2. Nhiệm vụ của Bí thư:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.”

Như vậy, Bí thư chi bộ thôn- người đứng đầu chi bộ trước hết phải biết và hiểu rõ về nội dung Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước để thực hiện theo đúng những quy định và lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt những quy định đó.

Bên cạnh đó, Bí thư chi bộ thôn còn phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng trong hệ thống chính trị của địa bàn thôn, tổ dân phố và từ đó phát triển sự vững mạnh và toàn diện của Đảng bộ các cấp.

Trên đây những quy định về Bí thư chi bộ thôn mà chúng tôi cập nhật đến quý ban đọc. Nếu có thắc mắc về quy định trên, vui lòng liên hệ ngay tổng đài: 1900.6199 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời và nhanh chóng.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X