hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 19/07/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lương hưu tăng thêm khi nào được nhận?

Nhiều người băn khoăn lương hưu tăng thêm khi nào sẽ được nhận được? Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định thế nào về vấn đề này?

Mục lục bài viết
  • Lương hưu tăng thêm khi nào được nhận?
  • Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
  • Đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH
Câu hỏi: Cho tôi hỏi phần lương hưu tăng thêm tháng 7 của các đối tượng hưu trí bao giờ sẽ được nhận? Mức hưởng và đối tượng hưởng cụ thể ra sao?

Chào bạn, vướng mắc của bạn HieuLuat xin thông tin như sau:

Lương hưu tăng thêm khi nào được nhận?

Việc điều chỉnh lương hưu là niềm vui và được nhiều người mong chờ, tuy nhiên phần lương hưu tăng thêm của tháng 7 vẫn chưa được chi trả cho các đối tượng lĩnh lương hưu. Như vậy phần lương hưu tăng thêm này sẽ được nhận vào thời điểm nào?

Về vấn đề này, trước đó tại Thông báo 3347/TB-BHXH năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quy định như sau:

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023.

Do đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 7/2023 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 và tháng 8/2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9/2023...

lương hưu tăng thêm bao giờ được nhậnNhiều người mong chờ được lĩnh phần lương hưu tăng thêm.

Tuy nhiên mới đây tại Công văn 451/CSXH-HT của BHXH Việt Nam về việc cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đã thông báo:

Để kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, Ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định 42/2023 của Chính phủ có hệu lực thi hành); đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chenh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7.

Như vậy có thể thấy từ 14/8/2023, các đối tượng hưu trí sẽ nhận được phần lương hưu tăng thêm của tháng 8 và được truy lĩnh cả phần tăng thêm của tháng 7.

Trước đó, để đảm bảo hằng tháng người hưởng chế độ vẫn nhận được lương hưu, trợ cấp, cơ quan BHXH tạm thời chi trả mức lương hưu của tháng 7 bằng với mức cũ của tháng 6.

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH có quy định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định được điều chỉnh như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

x

1,125

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

x

1,208

Đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2023 của Bộ Lao động Thương binh xã hội thì đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2023.

Cụ thể gồm:

Thứ nhất là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP.

Thứ ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Thứ tư là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010.

Thứ năm là công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP năm 1979.

Và thứ sáu là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Mức điều chỉnh như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 nếu 6 đối tượng trên đã được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 nếu 6 đối tương trên chưa được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm từ 12,5% đến 20,8% (trừ những người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và những người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995) nhưng lại có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm như sau:

- Tăng thêm 300 nghìn đồng/người/tháng với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu  đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là thông tin về việc lương hưu tăng thêm khi nào được nhận? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X