hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 30/01/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu thừa kế đất ở mới nhất 2023 và cách ghi chuẩn

Mẫu thừa kế đất ở được lập gồm những nội dung gì? Cách ghi thế nào? Trình tự, thủ tục lập ra sao? Có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không? Cùng chúng tôi giải đáp trong bài viết sau.

Mục lục bài viết
  • Mẫu thừa kế đất ở gồm những nội dung gì?
  • Hình thức, quy trình lập mẫu thừa kế đất đai thế nào?
  • Mẫu đơn thừa kế đất có bắt buộc phải công chứng không?
  • Trình tự lập mẫu đơn xin thừa kế đất có công chứng, chứng thực ra sao?

Mẫu thừa kế đất ở gồm những nội dung gì?

Câu hỏi: Chào HieuLuat, xin hỏi mẫu thừa kế đất ở đang được sử dụng hiện nay là mẫu nào? Cách ghi ra sao?

Tôi có diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ, nay muốn lập di chúc để thừa kế lại cho các con của mình.

Nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên không rõ nên lập di chúc với nội dung ra sao, cách ghi thế nào, xin được hướng dẫn cụ thể.

Chào bạn, chúng tôi xin giải đáp về mẫu thừa kế đất ở và cách ghi cụ thể như sau:

Mẫu thừa kế đất ở/hay mẫu di chúc định đoạt quyền sử dụng đất ở bao gồm các nội dung chính được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015.

Các thông tin bao gồm: Họ tên người để lại di sản, thông tin về di sản, thông tin về người nhận di sản, định đoạt các phần của di sản…

Pháp luật hiện hành chưa quy định mẫu di chúc dùng chung, do vậy, căn cứ quy định chung về nội dung di chúc, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc mẫu thừa kế/mẫu di chúc đất ở được sử dụng nhiều hiện nay như sau:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                             

DI CHÚC

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm …, tại … tôi là: .., sinh năm …, giấy CMND số/thẻ căn cước công dân số.. do … cấp ngày ..; đăng ký hộ khẩu thường trú tại ... (1)

Trong trạng thái tinh thần còn hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và không bị bất kỳ ai đe dọa, cưỡng ép, tôi tự nguyện lập bản di chúc này để định đoạt quyền sử dụng thửa đất thuộc quyền sử dụng của tôi sau khi tôi qua đời.

Nội dung di chúc như­ sau:

Tôi là chủ sử dụng thửa đất số .., tờ bản đồ số … . theo Giấy chứng nhận .. số .., số vào sổ cấp GCN.. do … cấp ngày ..(2).

Thửa đất nêu trên có các đặc điểm cụ thể như sau (3):

- Diện tích: .. m2 (… mét vuông);

- Địa chỉ thửa đất: …..;

- Hình thức sử dụng:

+ Riêng: … m2 (.. mét vuông);

+ Chung: ...

- Mục đích sử dụng: …;

- Thời hạn sử dụng: …;

- Nguồn gốc sử dụng: ….;

Ghi chú (nếu có)…

Nay tôi lập Di chúc này quyết định để lại quyền sử dụng toàn bộ thửa đất thuộc quyền sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận nêu trên cho các con gồm:

(4)…, sinh ngày .., giấy CMND số/thẻ căn cước công dân số…. do … cấp ngày….

Sau khi tôi qua đời, ….(5) đư­ợc toàn quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để được quyền sử dụng toàn bộ thửa đất nêu trên theo bản di chúc này.

Bản di chúc này là ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị một sức ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa nào.

Sau khi qua đời, tôi mong các con hòa thuận, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

Trên đây là toàn bộ nội dung di chúc định đoạt tài sản của tôi cho các con. Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có)

Hướng dẫn cách ghi chi tiết:

(1) Ghi cụ thể thông tin về ngày tháng năm lập di chúc, ghi đầy đủ thông tin về họ tên, số giấy tờ tùy thân, nơi cấp, cơ quan cấp và nơi đăng ký thường trú;

(2) Ghi đầy đủ thông tin về số tờ, số thửa, loại giấy chứng nhận, số giấy chứng nhận, số vào sổ cấp giấy chứng nhận theo sổ đỏ/giấy chứng nhận đã được cấp;

(3) Ghi rõ các thông số về thửa đất như diện tích, địa chỉ thửa đất, hình thức sử dụng, nguồn gốc… theo trang 2 của sổ đỏ/giấy chứng nhận;

(4) (5) Ghi thông tin của những người được nhận tài sản theo di chúc với các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ tùy thân của họ;

Như vậy, mẫu thừa kế đất ở và hướng dẫn cách ghi mẫu di chúc bao gồm những nội dung mà chúng tôi đã nêu trên.

Mẫu thừa kế đất ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thựcMẫu thừa kế đất ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực 


Hình thức, quy trình lập mẫu thừa kế đất đai thế nào?

Câu hỏi: Chào HieuLuat, lập di chúc thừa kế đất đai có bắt buộc phải công chứng/chứng thực không?

Nếu phải công chứng, chứng thực thì thủ tục, trình tự thực hiện ra sao?

Chào bạn, với những vướng mắc liên quan đến hình thức, trình tự thủ tục lập di chúc/lập mẫu thừa kế đất ở được chúng tôi giải đáp cụ thể như sau:

Mẫu đơn thừa kế đất có bắt buộc phải công chứng không?

Căn cứ quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự 2015, hình thức của di chúc là bằng văn bản. Nếu không thể lập được thành văn bản thì được lập di chúc miệng.

Khi lập di chúc bằng văn bản, người lập di chúc không bắt buộc phải lập có công chứng/chứng thực.

Cụ thể, các hình thức di chúc bằng văn bản bao gồm:

  • Lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

  • Hoặc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

  • Hoặc lập di chúc bằng văn bản có công chứng;

  • Hoặc lập di chúc bằng văn bản có chứng thực;

Như vậy, việc lập di chúc/lập mẫu thừa kế đất ở/đất đai nói chung không bắt buộc phải có công chứng hoặc chứng thực.

Việc công chứng, chứng thực được thực hiện theo nguyện vọng của người lập di chúc.

Trình tự lập di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực được thực hiện theo các bước mà chúng tôi trình bày phía dưới.

Có thể gửi giữ di chúc tại văn phòng công chứngCó thể gửi giữ di chúc tại văn phòng công chứng 


Trình tự lập mẫu đơn xin thừa kế đất có công chứng, chứng thực ra sao?

Thủ tục lập mẫu thừa kế đất ở có công chứng, chứng thực được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, Nghị định 23/2015/NĐ-CP, Luật Công chứng 2014.

Thông thường, việc thực hiện công chứng, chứng thực được thực hiện theo trình tự: Di chúc (dự thảo), người có thẩm quyền công chứng, chứng thực ghi lại nội dung di chúc, chứng thực/công chứng nội dung di chúc đã được ghi chép lại.

Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Lập di chúc (dự thảo)

Người có yêu cầu lập di chúc có công chứng, chứng thực tự mình soạn thảo các nội dung mong muốn có trong bản di chúc của mình.

Nội dung cơ bản như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Bước 2: Người có thẩm quyền công chứng, chứng thực ghi chép lại nội dung di chúc

Dựa trên mong muốn, nguyện vọng của người lập di chúc và bản dự thảo di chúc, người có thẩm quyền chứng thực/công chứng viên tiến hành ghi chép lại nội dung di chúc mà họ đã tuyên bố.

Người lập di chúc đọc lại toàn văn di chúc, được người có thẩm quyền chứng thực/công chứng viên giải thích rõ ràng những nội dung đã thể hiện trong bản di chúc được ghi chép lại.

Người lập di chúc ký tên, điểm chỉ vào di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã ghi chép lại đầy đủ, chính xác nguyện vọng của người lập di chúc.

Bước 3: Chứng thực/chứng nhận nội dung di chúc

Người có thẩm quyền chứng thực/công chứng viên chứng thực/chứng nhận di chúc theo luật định.

Bước 4: Trả kết quả

Sau khi thực hiện chứng thực/chứng nhận di chúc, người lập di chúc nhận được kết quả là bản di chúc đã được công chứng hoặc chứng thực.

Lưu ý: Người lập di chúc có thể thực hiện thủ tục gửi giữ di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng và phải trả phí cho yêu cầu này.

Kết luận: Các bước lập mẫu thừa kế đất ở/lập di chúc có công chứng/chứng thực được thực hiện theo các bước mà chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây giải đáp về mẫu thừa kế đất ở, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X