hieuluat
Chia sẻ email

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 khi lương cơ sở tăng

Từ ngày 01/7/2024, lương cơ sở tại Việt Nam sẽ tăng, kéo theo sự điều chỉnh về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Vậy mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 khi lương cơ sở tăng là bao nhiêu?

Câu hỏi: Ngày 21/6/2024 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 83-KL/TW năm 2024 về việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Theo kết luận này thì kể từ ngày 01/7/2024 sẽ tăng mức lương cơ sở lên 30% từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng. Vậy mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 khi lương cơ sở tăng là bao nhiêu? Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất có bị ảnh hưởng không?

Đối tượng và phương thức đóng BHXH tự nguyện

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bao gồm công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều này có nghĩa là những người lao động tự do, nông dân, hộ kinh doanh cá thể, người nội trợ, và các cá nhân không làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp có thể tự nguyện tham gia BHXH để được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

Đối tượng và phương thức đóng BHXH tự nguyện

Theo đó, khoản 2 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội, được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về các phương thức đóng BHXH tự nguyện (đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất) như sau:

- Đóng hàng tháng;

- Đóng mỗi 3 tháng một lần;

- Đóng mỗi 6 tháng một lần;

- Đóng mỗi 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm mỗi lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), để đủ 20 năm tham gia và hưởng lương hưu.

Người tham gia BHXH tự nguyện tuỳ vào nhu cầu và điều kiện của bản thân có thể chọn một trong các phương thức đóng phù hợp nhất nêu trên.

Mức đóng BHXH tự nguyện 

Mức đóng BHXH tự nguyện được quy định cụ thể tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

- Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên mức thu nhập do người tham gia tự chọn. Cụ thể, mức đóng hàng tháng bằng 22% của mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Mức thu nhập này không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và không cao hơn 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn như sau:

Đối tượng

% Hỗ trợ

Mức hỗ trợ (đồng/tháng)

Hộ nghèo

30%

1.500.000 x 22% x 30% = 99.000

Hộ cận nghèo

25%

1.500.000 x 22% x 25% = 82.500

Khác

10%

1.500.000 x 22% x 10% = 33.000

***Số tiền hỗ trợ căn cứ theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000  đồng/tháng quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức 3 tháng, 6 tháng, hoặc 12 tháng một lần được tính bằng cách nhân mức đóng hàng tháng với 3, 6, hoặc 12 tương ứng.

- Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau được xác định bằng tổng số tiền đóng các tháng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trung bình hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố cho năm liền kề trước năm đóng.

- Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng số tiền đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trung bình hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố cho năm liền kề trước năm đóng.

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 khi lương cơ sở tăng

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 khi lương cơ sở tăng

Như đã đề cập ở phần trên thì mức đóng BHXH tự nguyện = 22% x Mức thu nhập tháng đóng BHXH - Mức nhà nước hỗ trợ đóng.

Trong đó: Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện không cao hơn 20 lần mức lương cơ sở. Do đó, công thức tính mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện cao nhất như sau:

Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở

Trước 01/7/2024, mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 20 x 1.800.000 = 36.000.000 đồng/tháng

Tuy nhiên, căn cứ theo Kết luận 83-KL/TW năm 2024 thì kể từ ngày 01/7/2024 sẽ tăng mức lương cơ sở lên 30%, cụ thể là từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng.

Do đó, mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 là 20 x 2.340.000 = 46.800.000 đồng/tháng

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu?

Tượng tự, như đã đề cập ở phần trên thì mức đóng BHXH tự nguyện không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Do đó, công thức tính mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất/tháng = 22% x Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn - Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Đồng thời, căn cứ theo Kết luận 83-KL/TW năm 2024 thì kể từ ngày 01/7/2024 chỉ tăng mức lương cơ sở, chưa có sự thay đổi về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Như vậy mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất từ 01/7/2024 vẫn giữ như cũ là:

Đối tượng

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất (đồng/tháng)

Hộ nghèo

22% x 1.500.000 - 99.000 = 231.000

Hộ cận nghèo

22% x 1.500.000 - 82.500 = 247.500

Đối tượng khác

22% x 1.500.000 - 33.000 = 297.000


Trên đây là nội dung giải đáp chi tiết cho thắc mắc mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ 01/7/2024 khi lương cơ sở tăng là bao nhiêu?

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X