hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 03/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là bao nhiêu?

Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã hiện nay là bao nhiêu? Có phụ cấp không và tiêu chuẩn đối với chức danh này thế nào?

Mục lục bài viết
  • Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã
  • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã
  • Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã
Câu hỏi: Tôi thấy ở các xã đều có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, vậy hiện nay mức lương của đối tượng này thế nào, phụ cấp lãnh đạo và bao nhiêu, để đảm nhận chức vụ này thì cần đạt tiêu chuẩn gì? Xin cảm ơn!

Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương sau đây:

Chức vụ

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Chủ tịch Hội Nông dân

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

1,75

2,25

Theo đó,

- Nếu được bầu giữ chức danh cán bộ cấp xã lần đầu (nhiệm kỳ đầu) được xếp lương vào bậc 1 của chức danh cán bộ cấp xã được đảm nhiệm.

- Nếu có tổng thời gian đủ 5 năm xếp lương bậc 1 ở chức danh cán bộ cấp xã hiện đảm nhiệm hoặc ở chức danh cán bộ cấp xã khác có cùng hệ số lương chức vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được xếp lương lên bậc 2 của chức danh cán bộ cấp xã hiện đảm nhiệm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nếu đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2, là Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

>>> Xem chi tiết bảng lương cán bộ, công chức năm 2023

Như vậy, hệ số lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có 2 bậc là 1,75 và 2,25 (áp dụng đối với cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ).

mức lương của chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã là bao nhiêuMức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là bao nhiêu?

Mức lương được tính bằng công thức quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Mức lương cơ sở hiện nay đang ở mức 1.800.000 đồng/tháng (khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP). Như vậy mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã cụ thể là:

Bậc

Hệ số

Mức lương

1

1,75

3.150.000 đồng/tháng

2

2,25

4.050.000 đồng/tháng

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã

Điều 19 Nghị định 33 năm 2023 quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã so với mức lương cơ sở như sau:

Chức vụ

Hệ số phụ cấp

Bí thư Đảng ủy

0,30

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0,25

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0,20

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0,15

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng, như vậy mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã hiện nay là:

1,8 triệu x 0,15 = 270.000 đồng/tháng

Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV thì tiêu chuẩn cụ thể đối với Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gồm.

- Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hội quy định) của cán bộ chuyên trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiện tại.

Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ tới của từng tổ chức đoàn thể.

Về tuổi đời:

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân:

Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

Về học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ở khu vực đồng bằng; nếu ở khu vực miền núi thì tốt nghiệp tiểu học trở lên.

+ Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

Trên đây là thông tin về Mức lương của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã​. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

X