hieuluat
Chia sẻ email

Mức lương theo vị trí việc làm của công an khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Nghị quyết 27-NQ/TW có quy định chính sách cải cách tiền lương đối với công an. Như vậy mức lương theo vị trí việc làm của công an thế nào?  Sau cải cách mức thay đổi ra sao? Các nội dung liên quan sẽ có ở bài viết này.

Mục lục bài viết
 • Lương theo vị trí việc làm của công an cao hơn mức hiện hưởng?
 • Cơ cấu tiền lương theo vị trí việc làm của công an
 • Bảng lương mới theo vị trí việc làm của công an
 • Các khoản phụ cấp công an được hưởng theo vị trí việc làm
Câu hỏi: Cho tôi hỏi bảng lương hiện tại của công an nhân dân được quy định như thế nào? Sau khi cải cách tiền lương thì bảng lương sẽ thay đổi ra sao?

Lương theo vị trí việc làm của công an cao hơn mức hiện hưởng?

Nghị quyết 27/NQ-TW quy định về nội dung cải cách tiền lương đối với quân đội, công an như sau:

“3. Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

b) Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm: [...]”

Theo như nội dung trên thì lương theo vị trí việc làm đối với công an khi cải cách tiền lương vào năm 2024 thì phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Như vậy, lương theo vị trí việc làm của công an sau khi cải cách tiền lương sẽ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Mức lương theo vị trí việc làm của công an

Cơ cấu tiền lương theo vị trí việc làm của công an

Hiện nay, lương của công an được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP (bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP), theo đó lương của công an sẽ được tính theo công thức sau:

Lương công an = Hệ số lương x Lương cơ sở

 • Trong đó, lương cơ sở được xác định tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP là 1.800.000 đồng.

 • Hệ số lương sẽ được xác định theo cấp bậc quân hàm của công an.

Ngoài mức lương được nhận, công an còn được nhận chế độ phụ cấp lương.

Theo quy định tại Nghị quyết 27/NQ-TW, cơ cấu tiền lương của công an sau khi được cải cách tiền lương bao gồm:

 • Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương);

 • Phụ cấp (30% tổng quỹ lương)

 • Tiền thưởng (10% tổng quỹ lương, không bao gồm phụ cấp).

Bảng lương mới theo vị trí việc làm của công an

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, bảng lương hiện tại của công an như sau:

 • Bảng lương cấp bậc quân hàm công an nhân dân

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương 

Đại tướng

10,40

18.720.000

Thượng tướng

9,80

17.640.000

Trung tướng

9,20

16.560.000

Thiếu tướng

8,60

15.480.000

Đại tá

8,00

14.400.000

Thượng tá

7,30

13.140.000

Trung tá

6,60

11.880.000

Thiếu tá

6,00

10.800.000

Đại úy

5,40

9.720.000

Thượng úy

5,00

9.000.000

Trung úy

4,60

8.280.000

Thiếu úy

4,20

7.560.000

Thượng sĩ

3,80

6.840.000

Trung sĩ

3,50

6.300.000

Hạ sĩ

3,20

5.760.000

 • Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan công an

STT

Đối tượng

Nâng lương lần 1

Nâng lương lần 2

Hệ số

Mức lương

Hệ số

Mức lương

1

Đại tướng

11,0

19,800,000

-

-

2

Thượng tướng

10,4

18,720,000

-

-

3

Trung tướng

9,8

17,640,000

-

-

4

Thiếu tướng

9,2

16,560,000

-

-

5

Đại tá

8,4

15,120,000

8,6

15,480,000

6

Thượng tá

7,7

13,860,000

8,1

14,580,000

7

Trung tá

7,0

12,600,000

7,4

13,320,000

8

Thiếu tá

6,4

11,520,000

6,8

12,240,000

9

Đại úy

5,8

10,440,000

6,2

11,160,000

10

Thượng úy

5,35

9,630,000

5,7

10,260,000

 • Bảng nâng lương sĩ quan cấp tướng

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương (1 lần)

1

Đại tướng

11,00

2

Thượng tướng

10,40

3

Trung tướng

9,80

4

Thiếu tướng

9,20

 • Bảng lương quân nhân chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số

Mức lương

Hệ số

Mức lương

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

1

3,85

6,930,000

3,65

6,570,000

2

4,2

7,560,000

4,0

7,200,000

3

4,55

8,190,000

4,35

7,830,000

4

4,9

8,820,000

4,7

8,460,000

5

5,25

9,450,000

5,05

9,090,000

6

5,6

10,080,000

5,4

9,720,000

7

5,95

10,710,000

5,75

10,350,000

8

6,3

11,340,000

6,1

10,980,000

9

6,65

11,970,000

6,45

11,610,000

10

7,0

12,600,000

6,8

12,240,000

11

7,35

13,230,000

7,15

12,870,000

12

7,7

13,860,000

7,5

13,500,000

Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

1

3,5

6,300,000

3,2

5,760,000

2

3,8

6,840,000

3,5

6,300,000

3

4,1

7,380,000

3,8

6,840,000

4

4,4

7,920,000

4,1

7,380,000

5

4,7

8,460,000

4,4

7,920,000

6

5,0

9,000,000

4,7

8,460,000

7

5,3

9,540,000

5,0

9,000,000

8

5,6

10,080,000

5,3

9,540,000

9

5,9

10,620,000

5,6

10,080,000

10

6,2

11,160,000

5,9

10,620,000

Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

1

3,2

5,760,000

2,95

5,310,000

2

3,45

6,210,000

3,2

5,760,000

3

3,7

6,660,000

3,45

6,210,000

4

3,95

7,110,000

3,7

6,660,000

5

4,2

7,560,000

3,95

7,110,000

6

4,45

8,010,000

4,2

7,560,000

7

4,7

8,460,000

4,45

8,010,000

8

4,95

8,910,000

4,7

8,460,000

9

5,2

9,360,000

4,95

8,910,000

10

5,45

9,810,000

5,2

9,360,000

Đối với các khoản phụ cấp công an, Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định các bảng phụ cấp bao gồm:

 • Bảng phụ cấp quân hàm 

STT

Cấp bậc quân hàm sĩ quan, binh sĩ

Hệ số

Mức phụ cấp

1

Thượng sĩ

0,7

1,260,000

2

Trung sĩ

0,6

1,080,000

3

Hạ sĩ

0,5

900,000

4

Binh nhất

0,45

810,000

5

Binh nhì

0,4

720,000

 • Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

Mức phụ cấp

1

Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Nếu xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,50.

2,700,000

2

Tổng tham mưu trưởng

1,4

2,520,000

3

Tư lệnh quân khu

1,25

2,250,000

4

Tư lệnh quân đoàn

1,1

1,980,000

5

Phó tư lệnh quân đoàn

1

1,800,000

6

Sư đoàn trưởng

0,9

1,620,000

7

Lữ đoàn trưởng

0,8

1,440,000

8

Trung đoàn trưởng

0,7

1,260,000

9

Phó trung đoàn trưởng

0,6

1,080,000

10

Tiểu đoàn trưởng

0,5

900,000

11

Phó tiểu đoàn trưởng

0,4

720,000

12

Đại đội trưởng

0,3

540,000

13

Phó đại đội trưởng

0,25

450,000

14

Trung đội trưởng

0,2

360,000

Sau khi cải cách tiền lương, các bảng lương sẽ được xây dựng lại. Theo đó, sẽ không còn áp dụng lương theo mức lương cơ sở như trên nữa mà bảng lương mới sẽ có những thay đổi như sau:

 • Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể tại bảng lương mới.

 • Thống nhất chế độ hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng dịch vụ) đối với người làm công việc thừa hành, phục vụ, không áp dụng bảng lương công chức, viên chức với đối tượng trên.

 • Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức là mức lương của người làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp không thấp hơn mức lương thấp nhất của lao động đã qua đào tạo trong doanh nghiệp.

 • Mở rộng quan hệ tiền lương để xác định mức tiền lương trong bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

 • Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn.

Sau cải cách tiền lương, sẽ có 03 bảng lương mới với công an gồm:

 • Bảng lương áp dụng cho sĩ quan quân đội, sĩ quan và hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

 • Bảng lương áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật công an;

 • Bảng lương áp dụng cho công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Các khoản phụ cấp công an được hưởng theo vị trí việc làm

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP phụ cấp của lực lượng công an gồm:

 • Phụ cấp thâm niên vượt khung;

 • Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo;

 • Phụ cấp khu vực;

 • Phụ cấp đặc biệt;

 • Phụ cấp thâm niên nghề;

 • Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Sau khi cải cách tiền lương, tổng quỹ phụ cấp chiếm 30% tổng quỹ lương. Trong đó:

 • Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang;

 • Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề được gộp chung với phụ cấp độc hại, nguy hiểm và gọi chung là phụ cấp theo nghề; phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút được gộp chung với trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gọi chung là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

 • Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an), phụ cấp chức vụ lãnh đạo,  phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

 • Quy định chế độ phụ cấp theo đơn vị hành chính cấp xã,  huyện và  tỉnh;

 • Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã, quy định số lượng tối đa đối với những người trên. Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân quy định chức danh được hưởng phụ cấp.

  Các khoản phụ cấp công an được hưởng theo vị trí việc làm

Trên đây là nội dung liên quan đến mức lương theo vị trí việc làm của công an. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết này vui lòng liên hệ đến tổng đài: 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X