Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Năm, 23/06/2022

Nghỉ ốm dài ngày có được hưởng BHYT không?

Bị bệnh phải điều trị dài ngày là điều không ai muốn. Tuy nhiên, nếu không may gặp phải trường hợp này nếu được sự hỗ trợ từ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng vơi đi phần nào gánh nặng chi phí. Vậy nghỉ ốm dài ngày có được hưởng BHYT không?

Mục lục bài viết
  • Nghỉ ốm dài ngày có được hưởng BHYT không?
  • Nghỉ ốm dài ngày được cấp thẻ BHYT mới đúng không?
  • Thời gian nghỉ ốm có được tính là thời gian tham gia BHXH không?
Câu hỏi: Tôi muốn hỏi nếu người lao động nghỉ ốm dài ngày (thuộc bệnh dài ngày theo quy định) thì có được hưởng BHYT không? Có phải họ sẽ được cấp thẻ BHYT mới không?

Nghỉ ốm dài ngày có được hưởng BHYT không?

Chào bạn, nếu người lao động mắc phải các bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT thì thuộc trường hợp nghỉ ốm đau dài ngày.

Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày, như sau:

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Như vậy, khi bạn nghỉ ốm đau dài ngày, bạn sẽ không phải đóng BHYT và các loại bảo hiểm bắt buộc khác. Đồng thời để không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn thì công ty, nơi bạn làm việc sẽ thực hiện báo giảm lao động với lý do người lao động nghỉ ốm đau dài ngày.

Cũng theo quy định trên có thể thấy, mặc dù người lao động không đóng BHXH, BHYT và các loại bảo hiểm khác nhưng họ vẫn được hưởng các quyền lợi từ BHYT.

nghi om dai ngay co duoc huong bhyt khong

Nghỉ ốm dài ngày được cấp thẻ BHYT mới đúng không?

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày thuộc đối tượng được cơ quan BHXH đóng tiền BHYT (khoản 3 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về thời hạn của thẻ BHYT của người lao động nghỉ chế độ ốm đau dài ngày, cụ thể:

5. Người lao động nghỉ ốm đau dài ngày hoặc nghỉ hưởng chế độ hưu trí, thẻ BHYT đã cấp tiếp tục được sử dụng đến hết tháng đơn vị báo giảm. Thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng từ ngày đầu của tháng kế tiếp của tháng báo giảm.

Như vậy, người lao động bị ốm đau phải điều trị dài ngày chỉ tiếp tục sử dụng thẻ BHYT cũ đến hết tháng mà doanh nghiệp báo giảm lao động. Sau đó, họ sẽ được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT mới, có giá trị sử dụng từ ngày đầu của tháng kế tiếp tháng báo giảm lao động.

Thời gian nghỉ ốm có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

Câu hỏi: Vừa rồi tôi có nghỉ ốm 20 ngày, cho tôi hỏi nếu 1 tháng tôi nghỉ 20 ngày thì tháng đó có được tính thời gian tham gia BHXH hay không?

Chào bạn, Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau: 

- Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

- Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên…

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội:

4. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định trên, người lao động nghỉ chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không phải đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, tháng này sẽ không được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay chế độ hưu trí sau này.

HieuLuat vừa giải đáp thông tin liên quan đến nghỉ ốm dài ngày có được hưởng BHYT không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm