Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Hai, 27/06/2022

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH không?

Khi người lao động nghỉ ốm, ngoài chế độ ốm đau thì các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng là vấn đề được quan tâm.

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi, tôi là công nhân trong công ty dệt, thời gian đóng BHXH đã 19 năm. Nay tôi bị bệnh về cột sống, tôi điều trị nằm viện 16 ngày rồi xuất viện. Tôi đã nộp giấy xuất hiện cho cơ quan và hưởng 75% lương theo quy định. Nay kiểm tra sổ bảo hiểm tôi thấy sổ bảo hiểm có ghi tháng tôi nghỉ ốm tôi không tham gia bảo hiểm. Tôi không hiểu và đã hỏi bảo hiểm được cán bộ trả lời vì tôi nghỉ ốm trên 14 ngày vì vậy không cho tôi tham gia bảo hiểm. Xin luật sư cho biết lý do đó là đúng hay sai?

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH không?

Chào bạn. Về số ngày nghỉ do ốm đau, tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau nếu làm việc trong điều kiện bình thường:

- Được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

- Được hưởng 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

- Được hưởng 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Như vậy, nếu bạn đã đóng BHXH được 19 năm thì được nghỉ chế độ ốm đau trong năm tối đa là 30 ngày.

Bên cạnh đó, điểm 1.5 khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Như vậy, nếu người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. 

Bạn là công nhân, làm việc trong điều kiện bình thường, đã tham gia BHXH được 19 năm, nay bạn bị bệnh về cột sống phải nằm viện điều trị 16 ngày rồi xuất viện. Vì thời gian hưởng chế độ ốm đau không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần nên 16 ngày nghỉ của bạn phải trừ đi những ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hàng tuần.

Vì thế, có thể chia thành 02 trường hợp như sau:

+ Sau khi trừ đi các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và nghỉ hàng tuần nếu bạn có số ngày nghỉ để điều trị bệnh dưới 14 ngày làm việc thì tháng đó bạn vẫn được đóng bảo hiểm xã hội.

+ Số ngày nghỉ điều trị ốm đau của bạn trên 14 ngày sau khi trừ đi ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần thì tháng đó bạn và công ty đều không phải đóng bảo hiểm xã hội.

nghi om tren 14 ngay co phai dong bhxh khong
 

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHYT không?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ngày 14/4/2017 quy định:

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Như vậy, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT, nhưng người lao động vẫn được hưởng BHYT.

Bạn cần lưu ý rằng, ngày nghỉ chỉ tính ngày làm việc, tức là không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Trên đây là giải đáp nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Người lao động nghỉ ốm không hưởng BHXH trong trường hợp nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm