hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 21/11/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nghĩa vụ quân sự hải quân đi bao nhiêu năm? Làm sao để tham gia?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang phục vụ trong Quân đội nhân dân. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thường kéo dài hai năm. Vậy nếu đi nghĩa vụ quân sự hải quân thì sao? Thời gian thực hiện là bao lâu?

Mục lục bài viết
  • 1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ hải quân theo quy định
  • 2. Nghĩa vụ quân sự hải quân đi bao nhiêu năm?
  • 3. Làm sao để được đi nghĩa vụ quân sự hải quân?
Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, cho tôi hỏi, nghĩa vụ hải quân phải đi bao nhiêu năm?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho HieuLuat. Vấn đề của bạn HieuLuat xin thông tin như sau:

1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ hải quân theo quy định

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo lẫn trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú.

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015)

Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên”

Bên cạnh đó, Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ, cụ thể như sau:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó thì độ tuổi tối thiểu gọi nhập ngũ là 18 tuổi và tối đa là 27 tuổi

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì khi đủ 17 tuổi đối với công dân nam và đủ 18 tuổi khi đáp ứng đầy đủ các điều đối với công dân nữ thì được đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Đủ 18 tuổi trở lên được gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi; đối tượng đào tạo cao đẳng, đại học là đến hết 27 tuổi.

Có thể thấy, nghĩa vụ hải quân cũng là là 1 phần của nghĩa vụ quân sự, do đó độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cũng thực hiện theo quy định nêu trên. Có nghĩa là độ tuổi tối thiểu để gọi nhập ngũ nghĩa vụ hải quân là 18 tuổi và tối đa là 27 tuổi.

nghia vu quan su hai quan

2. Nghĩa vụ quân sự hải quân đi bao nhiêu năm?

Thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 02 hoặc tháng 03 hằng năm. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai.

Quy định tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự về thời gian khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01/11 - hết ngày 31/12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Theo nội dung trên có thể thấy, nghĩa vụ hải quân là 1 phần của nghĩa vụ quân sự, do đó thời gian đi nghĩa vụ hải quân cũng được quy định như trên.

Trong một số trường hợp nhất định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của công dân không quá 6 tháng. Do đó, nếu rơi vào trường hợp được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự hải quân sẽ phục vụ tại ngũ tối đa là 30 tháng.

Các trường hợp được kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ nói chung đó là:

- Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Làm sao để được đi nghĩa vụ quân sự hải quân?

Câu hỏi: Em muốn đi nghĩa vụ hải quân thì có được không hay phải đăng ký như thế nào ạ?

Chào bạn, khi công dân đủ điều kiện để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu muốn làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự trong lĩnh vực hải quân thì có thể viết đơn theo mẫu.

Sau khi viết xong đơn cần gửi kèm hồ sơ là CMND, giấy khám sức khỏe tạm thời gửi lên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện để họ xem xét nguyện vọng của công dân. Sau đó, sẽ gọi công dân đi khám nghĩa vụ quân sự và có thể sắp xếp thực hiện nghĩa vụ quân sự tùy theo nguyện vọng cũng như sức khỏe công dân.

Và việc công dân có được đi nghĩa vụ quân sự đối với lĩnh vực hải quân hay không phụ thuộc vào quyết định của Ban chỉ huy quân sự nơi công dân nộp hồ sơ. 

Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện bạn có thể tham khảo mẫu sau:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………...

Hiện đang ở:…………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là thông tin liên quan đến nghĩa vụ quân sự hải quân, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X