hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 28/04/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì?

Trong mỗi xã hội, sự quan tâm đến những người đã dành cả cuộc đời để lao động và đóng góp cho cộng đồng là một biểu hiện của lòng nhân văn và công bằng. Khi người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì sẽ được làm rõ trong bài viết này.

Mục lục bài viết
 • Người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì?
 • Cách tính tiền tử tuất của người hưởng lương hưu
 • Quy định về tiền mai táng phí cho người hưởng tiền tuất
Câu hỏi: Bố em năm nay đã 66 tuổi vẫn đang được hưởng lương hưu hàng tháng, nhưng gần đây bố em bị bệnh hiểm nghèo, sức khỏe đã yếu đi nhiều. Luật sư cho em hỏi, nếu lỡ không may bố em qua đời, thì gia đình em có được hưởng trợ cấp gì không? Gia đình em hiện đang rất khó khăn do bố em xưa nay là lao động chính trong nhà.

Người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì?

Người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì?

Người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì?

Người hưởng lương hưu mất thì trước hết, chính họ và gia đình sẽ được hưởng trợ cấp cho việc mai táng.

Theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có ghi nhận rõ những trường hợp người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng, cụ thể như sau:

Một là, trường hợp người lao động thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm bắt buộc (được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014) đang thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã đảm bảo đủ 12 tháng trở lên.

Hai là, người lao động tử vong do gặp tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp, bị bệnh  nghề nghiệp hoặc trường hợp người lao động không may tử vong trong lúc đang điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ba là, trường hợp người đang được hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp về tai nạn lao động, hưởng trợ cấp về bệnh nghề nghiệp hằng tháng mà đã nghỉ việc.

Nếu những người được nêu trên bị Tòa án tuyên bố đã qua đời, thì thân nhân của họ vẫn có quyền được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định. Dựa vào quy định trên, thì khi người đang hưởng lương hưu qua đời, người chịu trách nhiệm lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Ngoài khoản trợ cấp mai táng nêu trên, trong một vài trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, người được hưởng lương hưu mất còn được hưởng thêm trợ cấp tuất. Trợ cấp tuất có 02 loại: một là trợ cấp tuất hàng tháng; hai là, trợ cấp tuất một lần.

Đối với trợ cấp tuất hàng tháng:

Theo Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, gia quyến của người hưởng lương hưu tử vong sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, Người hưởng lương hưu đã qua đời.

Thứ hai, Gia quyến thuộc một trong các trường hợp sau:

Một là, Con:

 • Chưa đủ 18 tuổi.

 • Đã đủ 18 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 • Là con được sinh ra sau khi bố mất và mẹ đang mang thai.

Hai là, Vợ/chồng:

 • Vợ có độ tuổi từ 55 trở lên hoặc chồng có độ tuổi từ 60 trở lên.

 • Vợ chưa đủ 55 tuổi, chồng chưa đủ 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ba là,Cha mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

Bốn là cha mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp thân nhân là con của người được hưởng lương hưu:

 • Là người không có lương thu nhập hoặc lương hưởng hàng tháng lại thấp hơn mức lương cơ sở.

 • Thu nhập của người này không tính khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật đối với vấn đề ưu đãi cho người có công.

Thời hạn đề nghị khám giám định: Thân nhân có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng phải nộp đơn đề nghị theo quy định:

 • Trong vòng 4 tháng kể từ ngày mất của người được hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội.

 • Trong vòng 4 tháng trước hoặc sau thời điểm mà người nhà của người mất bị hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định.

Đối với trợ cấp tuất một lần:

Theo Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần khi người đang hưởng lương hưu mất bao gồm:

Một là, trường hợp không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng: Người hưởng lương hưu mất nhưng không có thân nhân nào thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Hai là, trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần:

- Thân nhân thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng lại có nguyện vọng để có thể được hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ các trường hợp sau:

- Con dưới 6 tuổi.

- Con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ba là, trường hợp không có thân nhân theo quy định:

Người hưởng lương hưu mất mà không có thân nhân là:

- Con đẻ/ con nuôi.

- Vợ hoặc chồng.

- Cha đẻ/ mẹ đẻ/ cha nuôi/ mẹ nuôi.

- Cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội.

- Thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Trường hợp này, việc chi trả trợ cấp tuất một lần sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Cách tính tiền tử tuất của người hưởng lương hưu

Cách tính tiền tử tuất của người hưởng lương hưu

Cách tính tiền tử tuất của người hưởng lương hưu

Mức trợ cấp tuất hàng tháng:

Theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân được quy định như sau:

- 50% mức lương cơ sở: Áp dụng cho trường hợp thân nhân có người trực tiếp nuôi dưỡng.

- 70% mức lương cơ sở: Áp dụng cho trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

Số thân nhân được hưởng: Số lượng thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người.

Trường hợp có từ 2 người chết trở lên: Thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định trên.

Thời điểm hưởng:

- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: Kể từ tháng liền kề sau tháng người đang hưởng lương hưu chết.

- Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai: Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Lưu ý: Mức lưởng này sẽ có sự thay đổi từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương, bãi bỏ lương cơ sở. HieuLuat sẽ cập nhật khi có thông tin mới.

Quy định về tiền mai táng phí cho người hưởng tiền tuất

Theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có ghi nhận rõ những trường hợp người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng, cụ thể như sau:

Mức trợ cấp này bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu đã qua đời. Tức là khoảng 18 triệu đồng và mức lưởng này sẽ có sự thay đổi từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương, bãi bỏ lương cơ sở.

Trên đây là thông tin về người hưởng lương hưu mất được hưởng chế độ gì.

Gọi ngay cho các chuyên viên pháp lý của chúng tôi theo số  1900.6199 để được giải đáp, hỗ trợ nếu có vướng mắc về các quy định của pháp luật

Có thể bạn quan tâm

X